DF: Ingen børnepenge til rumænere, hvis Rumænien ikke tager imod egne kriminelle

0
1747
Menneskerettighedsdomstolen har i flere domme afgjort, at Rrumæn ske fængsler ikke lever op til minimumsstandarderne for europæiske fængsler. Arkivfoto

Dansk Folkeparti vil stoppe udbetalingen af børne- og unge ydelser til EU-borgere, der arbejder i Danmark, hvis deres hjemland ikke tager imod egne borgere dømt for kriminalitet

Når Danmark ikke kan sende kriminelle rumænere tilbage til hjemlandet, fordi rumænske fængsler ikke lever op til EUs minimumsstandarder, så skal Danmark stoppe udbetalingen af børnecheck til rumænere, der arbejder i Danmark.

Sådan lyder essensen af et beslutningsforslag, som Dansk Folkeparti netop har fremsat.

Rumænien er flere gange blevet dømt ved Menneskerettighedsdomstolen, fordi landets fængsler ikke lever til de minimumsstandarder, der er fastlagt i de europæiske fængselsregler. Det har betydet, at Danmark flere gange måttet opgive at sende rumænere, der er dømt for kriminalitet i Danmark, til afsoning i Rumænien.

Højesteret: Fængsler krænker menneskerettigheder

I 2017 og 2018 afgjorde Højesteret, at tre rumænere, som bl.a. var dømt for menneskehandel, ikke kunne sendes til Rumænien. Det skete med den begrundelse, at “fængselsforholdene i Rumænien kunne krænke de kriminelle rumæneres menneskerettigheder”.

Siden har Danmark 37 gange måtte opgive at udvise rumænere til afsoning. Kun 18 gange er det lykkedes at få sendt en dømt rumæner afsted.

Det er denne groteske situation, som Dansk Folkeparti vil have gjort op med. Det sker med beslutningsforslaget, der har følgende formulering:

“Folketinget pålægger regeringen i indeværende folketingsår at fremsætte lovforslag om at suspendere alle udbetalinger af børnechecken til EU-borgere, der arbejder i Danmark, men er statsborger i en medlemsstat, som ikke lever op til deres forpligtigelser i forhold til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og de europæiske fængselsregler, indtil medlemsstaten lever op til disse og Danmark dermed igen kan sende kriminelle dømte til den pågældende medlemsstat med henblik på afsoning”.

Danmark sidder tilbage med regningen

Dansk Folkeparti mener, at de nuværende regler i praksis betyder, at EU-lande ved at undlade at gøre sine fængsler bedre, kan slippe for at hjemtage egne kriminelle borgere. Dermed sidder lande som Danmark tilbage med både regningen og den praktiske opgave  med at skaffe en fængselsplads. Helt urimeligt, mener DF:

“Danmark har i forvejen problemer med overbelægning i fængslerne, og det er ganske enkelt urimeligt, at de danske fængsler skal lide ekstra overlast, fordi andre EU-medlemsstater som f.eks. Rumænien ikke lever op til deres forpligtigelser og retter op på forholdene i deres fængsler,” skriver Dansk Folkeparti i beslutningsforslaget.

Hele forslaget kan læses her

FAKTA: BØRNE- OG UNGE YDELSE TIL EU-BORGERE

  • EU-borgere, der arbejder i Danmark, har ret til at få udbetalt sociale ydelser, herunder en børnecheck hvert kvartal, jvf.  EuropaParlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004. For personer omfattet af forordningen vil perioder tilbragt i andre medlemsstater efter de gældende regler skulle medregnes ved opgørelsen af optjeningsperioden, som om der var tale om perioder tilbragt i Danmark (sammenlægningsprincippet).
  • Disse personer kan derfor allerede fra dag et være berettiget til den fulde ydelse. EU-borgere, der arbejder i Danmark, men som ikke er omfattet af forordningen, kan allerede efter 6 måneder have ret til at få udbetalt en procentdel af børnechecken. Efter 3 år vil borgeren have ret til 50 pct. af børnechecken, og efter 6 år har vedkommende krav på at modtage den fulde børnecheck.

Kilde: Beslutningsforlag B 195 fra Dansk Folkeparti