DF går til minister om store forskelle i kræftudredning

0
1898
Der er store regionale forskelle på, hvornår og hvordan CT-scanninger benyttes til udredning af kræftdiagnose hos patienter, som har vage eller uspecifikke symptomer på kræft. Arkivfoto

Nogle steder kan læger henvise direkte til CT-scanninger, andre steder kan de ikke. Ny rapport afslører store regionale forskelle i måden, som kræft udredes på, hvis symptomerne ikke passer på kræftpakkerne. Liselott Blixt (DF) vil nu have sundhedsministeren til at svare på spørgsmål om forskellene

Det er ikke ligegyldigt, hvor du bor i landet, hvis du har symptomer på kræft. Hvis dine symptomer ikke er tydelige nok til, at det passer på en af de kræftpakkeforløb, som fastlægger behandlingen for specifikke kræftsygdomme, så er der store regionale forskelle på, hvordan kræften udredes.

Det viser en ny rapport fra VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd).

Cirka halvdelen af alle kræftpatienter har symptomer, der falder uden for kræftpakkerne. Her viser rapporten, at det er meget forskelligt, hvordan man bliver udredt. Nogle steder kan en praktiserende læge henvise direkte til CT-scanning på et sygehus ved mistanke om kræft. Andre steder kan der ikke henvises direkte.

Der er også forskelle på kriterierne for, hvornår der henvises. Rapporten viser, at nogle læger er usikre på kriterierne og derfor laver fejl. Det kan forsinke behandlingen.

DF til minister: Lever regionerne op tilders ansvar?

Rapporten får nu formanden for Folketingets sundhedsudvalg, Liselott Blixt (DF), til at stille en række spørgsmål til sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V). Ministeren skal bl.a. svare på, om hun er tilfreds med regionernes indsats:

”Ministeren bedes redegøre for, om regionerne efter ministerens opfattelse har levet op til deres ansvar, når kræftpatienter uden for kræftpakkerne ikke får samme kvalitet i behandlingen som andre patienter, og at udredningen ikke lever op til det niveau, som patienterne bør kunne forvente? Ministeren bedes endvidere redegøre for, hvordan udredningen af kræftpatienter uden for kræftpakkerne efter ministerens vurdering kan garanteres bedst muligt?,” lyder et af spørgsmålene fra Liselott Blixt.

DF-politikeren vil også have sundhedsministeren til at svare på, om hun vil følge anbefalingerne fra forskerne. VIVE foreslår blandt andet:

  • At de regionale og lokale udredningsmuligheder kortlægges.
  • At rollefordelingen mellem praktiserende læger og sygehuse tydeliggøres i kræftudredningen.
  • At der laves en national analyse af brugen af CT-scanninger i kræftudredningen udenfor kræftpakkerne.
  • At der etableres et nationalt eller tværregionalt forum, der kan samle erfaringer og udveksle viden om kræftudredning.

Forskelle overrasker ikke læger

De store forskelle i kræftudredningen overrasker ikke de praktiserende læger fagvidenskabelige selskab, Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM). Formanden Anders Beich siger til Berlingske:

”Vi ved det egentlig godt. Det kan nogle gange være et forhindringsløb for de praktiserende læger at komme igennem til sygehuse for at få lavet scanninger, siger han.

Ifølge formanden forsøger lægerne dog altid at få patienten sendt til udredt. Konsekvensen kan så være, at for mange patietner i stedet henvises til kræftpakkerne.

”Og det er jo heller ikke meningen. De mere vage symptomer og lægens skøn bør også føre til lige så hurtige scanninger som andre symptomer,” siger han til avisen.