DF-forslag: Tag statsborgerskabet fra alle syrienskrigere

0
4288
IS-krigere i Syrien. Foto: Uncredited/Ritzau Scanpix

Dansk Folkeparti foreslår, at syrienskrigere skal have frataget deres danske statsborgerskab, hvis de er rejst ind i Syrien eller Iran. De skal dømmes in absentia, for det vil true dansk sikkerhed, hvis de kommer til Danmark, mener DF

Syrienskrigere, som er rejst fra Danmark til Syrien for at kæmpe for terrororganisationen Islamisk Stat, skal have frataget deres danske statsborgerskab.

Det mener Dansk Folkeparti, som nu har stillet et forslag i folketinget om syrienskrigerne. Forslaget vil pålægge regeringen at syrienskrigerne retsforfølges og at de og deres eventuelle ægtefælle frakendes deres danske statsborgerskab, selv om de bliver statsløse.

Politiets Efterretningstjeneste vurderer, at over 150 personer siden 2012 er rejst fra Danmark til Islamisk Stat i Syrien eller Irak. Nogle er blevet dræbt, andre kæmper stadig for IS, men resten kan eller er allerede vendt hjem til Danmark, og de udgør en stor risiko for Danmark, mener Dansk Folkeparti.

”Hvis mange af de skønnede 150 syrienskrigere vender tilbage til Danmark, vil det antagelig være som skuffede, vrede, desillusionerede og radikaliserede krigere, der kan skabe enorme problemer i Danmark og true vores sikkerhed,” skriver DF i forslaget, som Christian Langballe (DF) er ordfører på.

Uden konkrete beviser

Syrienskrigerne skal dømmes, selv om der ikke findes konkrete beviser for, at de har deltaget i terrorhandlinger eller krigsforbrydelser:

”Det skal alene være indrejsen til konfliktområdet der skal være afgørende og udslagsgivende for, at man frakendes statsborgerskabet,” skriver DF.

Det nemlig i vid udstrækning være umuligt at finde beviser på konkrete forbrydelser. IS sletter sine spor, og de IS-krigere, der har lavet videoerne af deres uhyrligheder, har som regel været maskerede, mener DF:

”Det vil i vid udstrækning være umuligt for anklagemyndigheden at løfte bevisbyrden for, hvad hver enkelt syrienskriger måtte have foretaget sig af konkrete forbrydelser, og de pågældendes egne udsagn kan ikke tillægges nogen betydning,” skriver DF, som mener, at syrienskrigerne skal dømmes in absentia, dvs. uden at være i Danmark.

Med eller uden konvention

Dansk Folkeparti foreslog for et par uger siden, at Danmark opsiger FN-konventionen om statsløshed. Det skete med den begrundelse, at statsløsekonventionen står i vejen for at Danmark kan fratage syrienskrigerne deres statsborgerskab. Konventionen fra 1961 fastslår, at lande ikke må tage statsborgerskabet fra en person, hvis de dermed bliver statsløse.

DF skriver dog i sit nye beslutningsforslag, at konventionen i artikel 8, stk. 3, rummer en mulighed for at fratage et statsborgerskab, selv om det gør den pågældende statsløs. Danmark har dog ikke underskrevet lige præcis den artikel, fordi vi 1976 valgte at følge Sverige og Norge, der også undlod at underskrive artikel 8, men det bør ikke være et problem, mener DF.

”Det skal understreges, at Danmark ikke overtræder statsløsekonventionen ved at følge konventionens artikel 8, stk. 3, kun vores egen manglende underskrift på muligheden for at anvende den nævnte artikel,” skriver DF.

Forslaget til folketingsbeslutning kan læses her.