DF foreslår at frakende kriminelle statsborgerskab, mens regeringens løfter om konventionerne syltes

0
2707
Alt for mange hårde kriminelle får, ifølge DF, det famøse statsborgerskabs-håndtryk.

I regeringsgrundlaget giver SVM-regeringen klart udtryk for, at Danmark skal udfordre konventionerne – heriblandt statsborgerretskonventionen af 1997. Dansk Folkeparti konstaterer dog, at der intet er gjort i den forbindelse

Når Folketinget to gange årligt vedtager de såkaldte indfødsretslove, der giver store grupper af udlændinge dansk statsborgerskab, så sker det ofte, at der er hårdkogte kriminelle iblandt.

Derfor foreslår DF nu, at udlændinge, der har fået tildelt dansk statsborgerskab skal have det frataget automatisk, hvis de begår personfarligkriminalitet eller narkorelaterede forbrydelser.

I en række andre europæiske lande har man forbeholdt sig retten til at kunne fratage hårde kriminelle deres tildelte statsborgerskab. Det kan de, fordi de ikke har ratificeret statsborgerretskonventionen fra 1997.

Dansk Folkepartis forslag vil i praksis sætte denne konvention ud af spil.

”… lande, som vi normalt sammenligner os med, herunder Belgien, Frankrig, Storbritannien, Irland, Italien og Spanien, har nægtet at ratificere statsborgerretskonventionen. Ifølge et landesvar, som er gengivet i svaret på spm. 4 til L 230 fra folketingsåret 2020-21, mener disse lande, at konventionen er for indskrænkende i forhold til landenes muligheder for at fratage statsborgerskab. Det antyder vores regering også at konventionen er, men den vil imidlertid ikke udtræde af den.”, lyder det blandt andet fra DF i beslutningsforslaget.

I regeringsgrundlaget står der også, at der skal udpeges en såkaldt konventionsambassadør, hvis opgave er at undersøge, ”hvordan konventionerne kan tilpasses, så de mest uhensigtsmæssige ting kan blive ændret”.

Dette er dog ikke sket endnu.

DF åbner i beslutningsforslaget også op for muligheden om kun at tildele betingede statsborgerskaber.

”Vi kunne eventuelt gøre det ved at tildele statsborgerskab i en prøveperiode, hvor man får frakendt statsborgerskabet, hvis man begår personfarlig kriminalitet eller narkokriminalitet. Altså at statsborgerskabet gøres betinget af, at den nye statsborger ikke begår personfarlig kriminalitet eller narkokriminalitet.”

Forslaget skal førstebehandles i folketingssalen den 18. april.