DF: Drop visum til lande, der ikke vil tage imod egne borgere

0
3715
12 lande nægter at modtage egne borgere, som tvangsudsendes fra Danmark, hhv. afviste asylansøgere og kriminelle udlændinge.

Dansk Folkeparti vil lægge pres på lande, der ikke vil tage afviste asylansøgere og udvisningsdømte, der skal sendes retur til hjemlandet

12 lande nægter at tage imod, når Danmark vil sende afviste asylansøgere eller kriminelle udlændinge retur til hjemlandet. Det drejer sig bl.a. om Irak, Iran, Sudan, Congo og Syrien. Konsekvensen er, at Danmark pt. må huse 629 asylansøgere, som ellers er udvist.

Men Dansk Folkeparti rejser nu et beslutningsforslag, der skal lægge pres på hjemlandene. DF foreslår, at lande, der nægter at modtage egne statsborgere, ikke skal kunne opnå visum til egne borgere. Det vil betyde, at diplomater, politikere, erhvervsfolk og private fra de pågældende lande, ikke vil kunne rejse til Danmark.

Ifølge forslaget skal Danmark ikke gå enegang. DF lægger op til, at regeringen skal gå til de øvrige Schengenlande og få dem med på en ændring af Schengenreglerne for visum.

Helt konkret foreslår DF, at de nuværende fem grupper af visumlande udvides med en sjette gruppe. De fem visumgrupper går i dag fra gruppe 1, hvor det er nemt at få visum, til gruppe fem, hvor det er meget svært at få visum, fordi der er stor risiko for, at visummet udnyttes til at søge asyl. Men står det til DF skal der nu laves en sjette gruppe. Den skal tælle lande, hvor borgerne slet ikke skal kunne få visum.

Vil lægge pres på lande

”Konsekvensen af forslaget vil være tosidet. For det første vil borgere fra de pågældende lande ikke kunne få visum til indrejse i Danmark eller andre Schengenlande. Men også for herboende borgere fra lande i gruppe 6 vil det have konsekvenser, fordi disse ikke længere vil kunne få besøg af venner og slægtninge,” skriver DF i forslaget, som EU-ordfører Morten Messerschmidt er ordfører på.

Dansk Folkeparti mener, at det vil lægge pres på de pågældende lande:

”Det vil uundgåeligt få borgerne fra landegruppe 6 til at lægge et pres på deres egne landes myndigheder for at få dem til at rette ind, opføre sig ordentligt og selvfølgelig modtage egne borgere. Kun derved kan landet komme ud af landegruppe 6 og ind i en af de andre landegrupper, hvor det er muligt at få et visum,” skriver DF i beslutningsforslaget.

Hele forslaget kan læses her.