Digitaliseringen af uddannelsessystemet har ikke gjort danske elever dygtigere. Forskning tyder tværtimod på, at digitale hjælpemidler kan svække indlæringen, hvis de bruges forkert. Nu vil Dansk Folkeparti have en national strategi for digitaliseringen

Eleverne i folkeskolen bruger for meget tid med digitale hjælpemidler som Ipads, computere og smartboards. Det mener Dansk Folkeparti, som vil have skruet ned for digitaliseringen i uddannelsessystemet.

Partiet er ikke modstander af digitalisering, men DF savner dokumentation for, at det gavner elevernes indlæring. Det fremgår af et udspil, som partiet netop har lanceret.

”Overordnet set er der meget som tyder på, at tilegnelsen af viden foregår markant dårligere fra computerskærme, tablets, e-læsere m.m. end fra analogt tekstmateriale. At læsning via elektroniske medier ligefrem skader koncentrationsevnen, og gør brugeren ringere i stand til at omplacere viden fra korttidshukommelsen til langtidshukommelsen” hedder det det i udspillet, som partiets forsknings- og uddannelsesordfører Jens Henrik Thulesen Dahl står bag.

Faktisk kan de digitale hjælpemidler direkte have en negativ effekt, skriver DF:

“Der er ligeledes eksempler på, at digitaliseringen har negativ indvirkning på hjernens funktion eksempelvis på hukommelse og kognition. Anvendelsen af IT i undervisningen består ligeledes af et distraktionselement, da undersøgelser har vist, at de elever eller studerende som anvender bærbare pc’er ofte er tilbøjelige til at rette opmærksomheden væk fra undervisningen og være fristet af forstyrrende forhold på sin computer”.

“Overordnet set er der meget som tyder på, at tilegnelsen af viden foregår markant dårligere fra computerskærme, tablets, e-læsere m.m. end fra analogt tekstmateriale”

2,5 milliarder kroner i digitalisering af folkeskolen

I årene 2012-2017 har kommunerne investeret ca. 2,5 milliarder kroner i digitalisering alene i Folkeskolen. Men ifølge Dansk Folkeparti er effekten udeblevet. PISA-undersøgelser tyder ikke på, at elevernes faglige niveau er blevet hævet, og en undersøgelse har vist, at danske elevers IT-færdigheder ligger under gennemsnittet internationalt, trods milliardinvesteringen.

DFs nye udspil vil snart blive fulgt op med beslutningsforslag i Folketinget.

Digitaliseringen har heller ikke været til gavn for de ressourcesvage elever. De klarer sig ifølge DF relativt dårligere, hvis undervisningen foregår på PC eller Ipad. Faktisk tyder forskning på, at både svage og stærke elever har bedre af god, gammeldags undervisning med blyant og papir.

”Skrivning i hånden aktiverer flere kognitive, neurologiske processer og forstærker hjernens kredsløb hos eleven end ved at vedkommende skriver ved hjælp af tasterne på et keyboard eller tastatur. Tre undersøgelser fra bl.a. Princeton i USA peger på, at studerende som tog skriftlige noter fra undervisningen i hånden var bedre i stand til at besvare opgaver fra undervisningen end deres medstuderende, som brugte bærbare computere eller touchpadbaseret udstyr til at tage noter,” skriver DF i udspillet

DF: National strategi for digitalisering

På den baggrund foreslår Dansk Folkeparti, at der laves en national strategi for digitalisering. Strategien skal indeholde en definition af begrebet ”digitalisering” og en kvalitetssikring af digitale læringsmidler. Det sidste skal ske ved, at ny teknologi gennemtestes og analyseres, inden det slippes løs i undervisningen.

”Vi har brug for en videnskabelig vurdering af, hvad der er op og ned. Det skal være videnskabeligt funderet, når man bruger digitale værktøjer i undervisningen. Derfor ønsker vi også at styrke IT i læreruddannelsen, så lærerne bliver bedre klædt på til at bruge IT. Det skal ikke være de digitale hjælpemidler, der styrer undervisningen. Det skal være lærerne, der vurderer, hvornår det er fornuftigt at bruge et digitalt værktøj,” siger forsknings- og uddannelsesordfører Jens Henrik Thulesen Dahl.

Han mener, at en stor del af de digitale investeringer i skolerne er sket, uden at man har vidst, hvad man fik for pengene:

”Vi har nok alle sammen været lidt forblændede af det smarte og nye. Hvis der har været råd til det, skulle alle elever have Ipads, og tavle og kridt skulle udskiftes med smartboards. Uden at man har fået stillet spørgsmålstegn ved, hvad de digitale værktøjer kan og skal bruges til,” siger han.

Vigtigere at kunne læse, regne og skrive

Men har vi ikke brug for at uddanne de nye generationer til at være mest mulig fortrolige med digitale værktøjer?

”Jeg tror det vigtigste er, at man har sin faglighed i orden. Man skal kunne læse, skrive, regne og forholde sig til ting. Mange af de digitale værktøjer bliver mere og mere intuitive og nemme at bruge, så vi skal ikke være bekymret for, at børn og unge ikke får lært at bruge dem,” siger Jens Henrik Thulesen Dahl.

Dansk Folkeparti vil nu fremsætte sit forslag om en national strategi som beslutningsforslag i Folketinget. Jens Henrik Thulesen Dahl ser optimistisk på mulighederne for at få bred opbakning.

”Jeg forventer, at der er enighed om, at vi skal have styr på, hvad vi gør, og om vi bruger pengene fornuftigt,” siger han.

”Vi har nok alle sammen været lidt forblændede af det smarte og nye. Uden at stilletspørgsmålstegn ved, hvad de digitale værktøjer kan og hvad de skal bruges til”