DF: Almene læger skal have sygeplejersker med speciale i ældre

0
2158
DFs sundheds- og ligestillingsordfører Liselott Blixt. Foto: Carsten Lundager

Dansk Folkeparti foreslår, at de almene læger skal have ansat geriatriske sygeplejerske, dvs. sygeplejersker med særlig viden om ældres sygdomme, i områder med mange ældre og få læger

I områder med mange ældre patienter og alt for få læger skal der ansættes geriatriske sygeplejersker i de almene praksisser. Det foreslår Dansk Folkeparti.

Geriatriske sygeplejersker har særlig viden om ældres sygdomme. Dermed vil de kunne vejlede, informere og hjælpe ældre borgere, både telefonisk og på hjemmebesøg.

”Ved at ansætte geriatriske sygeplejersker i almen praksis ville de ældre borgere hurtigere kunne nå en sundhedsfaglig vurdering og få afklaring på, om deres symptomer er alvorlige, eller de har brug for at få en justering af deres medicin, fornyelse af deres recept, eller at sygeplejersken kunne tage på hjemmebesøg og vurdere, om de har brug for at se lægen,” siger Dansk Folkepartis sundhedsordfører Liselott Blixt til Dansk Folkeblad.

”Mange ældre bliver urolige, når de sidder alene og begynder at få det dårligere, enten svimmelhed, smerter eller andre små symptomer, som de ikke har nogen at tale med om. Ofte kan det være væskemangel, at de har taget deres medicin forkert, eller at der skal justeres i den medicin, de får. Det ville give en hurtigere hjælp til den ældre og aflaste lægen,” siger hun.

“Det ville give en hurtigere hjælp til den ældre og aflaste lægen”

Kan lette overgangen fra sygehuset

Behovet for geriatriske sygeplejerske er ikke blevet mindre af, at mange ældre patienter i dag udskrives tidligt fra sygehuset. Derfor er der behov for løsninger, der kan gøre overgangen til hjemmet så god som mulig.

”Overgangen fra sygehus til hjem er utrolig vigtig for den ældre patient. Ikke alle har hjemmepleje og får derfor ikke besøg af hjemmesygeplejersken. Patienten kan have svært ved at forstå det, som sygehuset har beskrevet og har derfor ofte brug for at vide, at der er en har hånd i hanke med dem efter udskrivelsen, samt at deres læge er opdateret. Det vil gøre den ældre mere tryg, og lægen vil være opdateret i deres indlæggelse,” siger Liselott Blixt.