Danske lønmodtageres kampdag? Socialdemokratiet vil hente arbejdere til Danmark fra 3. verdens lande

0
2180
Martin Henriksen (DF), tidl. folketingsmedlem, medlem af Hovedbestyrelsen i DF. Foto: Carsten Lundager

Af Martin Henriksen, medlem af Dansk Folkepartis Hovedbestyrelse

Det er 1. maj, og regeringen vil gøre det vanskeligere at være dansk lønmodtager. Det lyder underligt, men det er ikke desto mindre konsekvensen af regeringens politik.

For som flere medier, herunder ditOverblik har skrevet om, så har regeringen et lovforslag på vej, som fra 1. juli vil udvide den såkaldte positivliste, hvilket er politiker-sprog for at også faglært arbejdskraft fra tredjeverdens lande skal have lettere adgang til Danmark. Lovforslaget er en udløber af finansloven for 2020, som regeringen forhandlede på plads med sine støttepartier – SF, Enhedslisten og De Radikale.

Landets arbejdere og de røde vælgere, der bragte Socialdemokratiet, De Radikale og socialisterne til magten kan altså “glæde” sig over at deres regering vil hente endnu flere arbejdere til Danmark, som så godt nok vil gøre det sværere for danske arbejdere at fastholde deres lønniveau og sværere for arbejdsløse danskere at komme i arbejde, fordi udenlandske arbejdere med stor sandsynlighed vil gå til en lavere løn og acceptere dårligere arbejdsforhold.

Men det må jo være det, de røde partier mener, når de taler om international solidaritet. De siger det ikke højt, og da slet ikke her 1. maj. Det ville også være taktisk uklogt. Men de siger det klart og tydeligt med deres handlinger.

Jeg foretrækker til gengæld, at de danske politikere er solidariske med de danske lønmodtagere og arbejdere.

Under den tidligere regering strammede et flertal udenom den borgerlige regering med Dansk Folkeparti i spidsen ad flere omgange reglerne for udenlandsk arbejdskraft. Dansk Folkeparti stillede mange af forslagene, og venstrefløjen bakkede op. Men måske handlede det ikke om substansen og arbejdsmarkedsvilkårene for de røde partier. Måske handlede det bare om, at drille den daværende borgerlige regering. Jeg kan ikke helt løsrive mig for den tanke, når de røde nu vil lempe reglerne for udenlandsk arbejdskraft, selvom de næsten lige har været med til at stramme reglerne. Det er tæt på meningsløst, især midt under coronakrisen.

Tiden er ikke inde til at lempe reglerne. Tværtimod burde regeringen stramme reglerne. Det skal være min opfordring.

Regeringens politik er tragisk-komisk, desværre mest tragisk for de danske arbejdere. Ja, man skulle næsten tro at datoen sagde 1. april. Men det er faktisk 1. maj.