Bedre hjælp til patienter med kroniske smerter

0
4083
Knap 170.000 danskere får morfinmedicin, såkaldte opioider , i længere tid.

Regeringen og Dansk Folkeparti afsætter pulje på 14 millioner kroner til at kulegrave og forbedre behandlingen af patienter med kroniske smerter

Hver fjerde voksne dansker lever med kroniske smerter. Nu skal der udarbejdes en national handlingsplan for en bedre smertebehandling. Det har Regeringen og Dansk Folkeparti besluttet. En ny pulje på i alt 14 millioner kroner, skal over de næste fire år kulegrave og forbedre behandlingen af patienter med kroniske smerter.

»Patienter med kroniske smerter oplever, at de ikke får tilstrækkelig hjælp i sundhedsvæsnet. De mangler en tovholder, der tager ansvar for, at de får den bedste behandling. Nogle mangler hjælp til at blive trappet ud af årelangt forbrug af stærk smertestillende medicin, mens andre føler, at de bliver stemplet som psykisk syge, når lægerne ikke kan finde en årsag til smerterne. Samtidig er der alt for lang ventetid på smerteklinikker«, siger Dansk Folkepartis sundhedsordfører Liselott Blixt (DF) til Politiken.

Knap 170.000 danskere får morfinmedicin i længere tid. Mere end 60.000 af dem tager denne medicin i mere end fem år, mange uden at få det bedre. Et vigtigt mål med den nye smerteindsats bliver at få nedbragt det tal, bl.a. ved at anvise andre veje i behandlingen end den medicinske.

Socialdemokratiets sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen bifalder, at der gøres noget på området, men han siger til Politiken, at 3,5 millioner kroner årligt “forslår som en skrædder i helvede”. Hertil svarer Liselott Blixt, at der skal tages et skridt ad gangen, men at Dansk Folkeparti “er klar til det”, hvis afdækningen viser, at der er brug for penge til at afkorte ventelister.