Arne kæmper for ældre og landdistrikter i Aabenraa

0
1185
Arne Leyh Petersen er i gang med sin anden valgkamp som byrådskandidat i Aabenra. Denne gang som spidskandiat. Foto: Privat

SPIDSKANDIDATEN | Arne Leyh Petersen er Dansk Folkepartis spidskandidat i Aabenraa. Sidste gang fik DF valgt fem ind, men to har forladt partiet, så der skal kæmpes ”på alle fronter” for at sikre et godt valgresultat. Heldigvis vil vælgerne gerne tale om DFs mærkesager, siger Arne Leyh Petersen  

“Jeg kunne godt bruge fire timer mere i døgnet til valgkampen”.

Arne Leyh Petersen, Dansk Folkepartis spidskandidat i Aabenraa Kommune, har travlt. Debatmøder, et utal af gadearrangementer, læserbreve, svar på andres læserbreve og andre valgaktiviteter fylder det meste af døgnet for DF-kandidaten, der stiller op til byrådet for anden gang.

“Der er mange valgmøder denne gang. Jeg deltager selv i 12 debatmøder i løbet af valgkampen, og bruger også meget gerne tid på gadearrangementer, for det er sjovt at komme ud og møde folk direkte. Men jeg kunne godt bruge nogle flere timer i døgnet,” siger Arne Leyh Petersen.

For der skal knokles. Sidste gang fik Dansk Folkeparti valgt fem ind i byrådet, men siden har to forladt Dansk Folkeparti, heriblandt den tidligere spidskandidat Ejler Schütt, der nu er medlem af Liberal Alliance. Det ligger derfor ikke lige til højrebenet at ramme valgresultatet fra 2017.

”Vi arbejder benhårdt på at få valgt fem ligesom sidst, men vi må selvfølgelig tage vælgernes dom til efterretning. Den landspolitiske situation vil jo nok også smitte af hernede. Men vi kæmper på alle fronter,” siger Arne Leyh Petersen, der stiller op sammen med seks andre DF-kandidater.

”Vi arbejder benhårdt på at få valgt fem ligesom sidst, men vi må selvfølgelig tage vælgernes dom til efterretning”

Fokus på DFs mærkesager

Spidskandidaten er dog fortrøstningsfuld. Valgkampen i Aabenraa handler om mange af Dansk Folkepartis dagsordner. Til debatmøderne vil folk gerne tale ældre- og socialpolitik, udviklingen i kommunens landdistrikter, erhvervsudvikling samt miljøpolitik, især med fokus på Aabenraa Fjord og Lillebælt. Emner, som Arne Leyh Petersen, der i fire år har været formand for Teknik- og Miljøudvalget i Aabenraa Kommune, meget gerne taler om.

På ældreområdet kan DF f.eks. pege på markante fingeraftryk i budgettet for 2022:

”Vi har fået gennemført, at der skal ansættes 16 unge aktivitetsmedarbejdere på fire plejehjem. Det skal skabe liv og glæde for beboerne, men skal også vække de unges interesse for sosu-fagene. Desuden har vi fået afsat 150.000 kroner mere til nødopkald til ældre i eget hjem. Det giver tryghed og dermed livskvalitet for de ældre,” siger Arne Leyh Petersen.

Klar til endnu et valgmøde. Foto: Privat

Vigtig udvikling i landdistrikterne

Også interessen for landdistrikterne giver DF gode muligheder for at markere sig:

”Jeg synes, vi er foregangsmænd på landdistriktsområdet. Vi har meget fokus på, at der skal daginstitutioner, skoler og et godt foreningsliv i de mindre byer, og jeg vil meget gerne støtte lokalrådene og de frivillige foreninger noget mere økonomisk, for de gør et kæmpe arbejde med at holde gang i bylivet . Desuden er det vigtigt at der er attraktive byggegrunde, ligesom vi taler for at få opført seniorboliger, så vores ældre medborgere kan blive i den by, de har boet i,” siger Arne Leyh Petersen.

Grænsekontrol giver tryghed

Aabenraa grænser op til Tyskland, så derfor er der selvfølgelig også et andet DF-emne, som Arne Leyh Petersen, der er tidligere narkobetjent, gerne nævner: Grænsekontrollen.

”På grund af grænsekontrollen bliver der beslaglagt mange store narkofangster og våben, som ellers var kommet ind i landet. Der bliver også dagligt afvist illegale personer. Så for os, der går ind for lov og orden, er grænsekontrollen meget vigtig,” siger DFs spidskandidat i Aabenraa.

Valgkampen skydes i gang. Foto: Privat

8 spørgsmål til Arne Leyh Petersen

Hvorfor er du aktiv i politik?

Politik har faktisk interesseret mig allerede fra dengang jeg var helt ung. Dengang var det mest landspolitik der interesserede mig. Jeg er politiassistent og blev ansat i 1987 og har været hundefører i politiet i samlet 23 år heraf de 19 som narkohundefører…det job måtte jeg dog desværre opgive, da jeg havde siddet 1 år i Aabenraa Kommunalbestyrelse…det kunne bare ikke fungere sammen.

Jeg overvejede at stille op til KV2013 men gjorde det netop ikke fordi min narkohund dengang var 5 år gammel og stadig havde flere gode år foran sig. Så min beslutning blev at jeg for 1. gang prøvede at stille op til KV2017, hvor jeg var så heldig at blive valgt ind – jeg sidder som formand for Teknik og Miljøudvalget og sidder også i Økonomiudvalget. Jeg har været medlem af DF i 10 år og har siddet i lokalbestyrelsen både som sekretær og kasserer.

Hvad bliver din og DFs mærkesag til valget?

Mine og DF´s mærkesager bliver En værdig ældrepolitik – Styrkede og aktive lokalsamfund – Natur og Miljø – Bosætning og arbejdspladser – Børn skole og uddannelser samt Et levende Kultur og ungdomsliv.

Nævn et par vigtige resultater, som DF har opnået i den forgangne valgperiode?

Der er sket rigtigt meget på vores daginstitutioner og skoleområdet og der er blevet etableret en samlet specialskole og et nyt plejehjem skal opføres i Tinglev – desuden er det en stor glæde at vi af Danmarks Samfundet har fået tildelt og opstillet Dannebrogsfanen i vores byrådssal, det er netop sket.

DFs byrådsgruppe med Dannebrog, som DF i august fik op i byrådssalen i Aabenraa. Fra venstre: Jette Julius Kristiansen, Arne Leyh Petersen og Ida Smed. Foto: Privat

Hvad bliver den store ‘sag’ til kommunalvalget i jeres kommune?

Vi har indgået et budgetforlig, hvor alle partier og løsgængere er med i forliget – det er 2. år i træk at alle er med i budgetforliget.

De store emner er overholdelse af den økonomiske politik og fastholdelse af serviceniveauet på kernevelfærden og løftet om 2000,- pr skoleelev og på ældreområdet hvor demografien jo varsler store udfordringer i fremtiden – Klimaet og biodiversitet samt DK 2020 og tiltag til den grønne omstilling – Stillingtagen til tomgangsbygninger – yderligere midler til daginstitutionsområdet – analyse for etablering af et musikhus – styrkelse af lokalsamfundene og herunder midler til forsamlingshuse og haller – alternative behandlingsmuligheder i privat regi for misbrugsbehandling – Videoovervågning – kultur og fritidsområdet – styrke muligheden for praktik mellem skole og erhvervsliv – intelligente bleer – mad til de ældre – sårbare ældre og handicappede – markvandingstilladelser – nedlæggelser af brandhaner – selvfølgelig også cykelstier – etablering af et museum – seniorbolig strategi – og ikke mindst en strategi for klimasikring af Aabenraa by, så vi har fået sat rigtig mange gode DF-fodaftryk i forliget, som vi er yderst tilfredse med.

Hvad er DFs nuværende rolle i byrådet?

Vi blev 5 valgt ind til KV2017 men i mellemtiden har 2 forladt gruppen, så vi nu er 3 tilbage. Jette J. Kristiansen sidder i Kultur og Fritidsudvalget og Vækstudvalget for land og by og Ida Smed sidder i Socialudvalget og i Havnebestyrelsen (Ida er samtidig formand for vores lokalbestyrelse) og jeg selv blev som nyvalgt formand for Teknik og Miljøudvalget og så sidder jeg også i Økonomiudvalget – jeg er også gruppeformand og spids- og borgmesterkandidat for DF efter de 2 tidligere medlemmer forlod gruppen.

Til KV2017 havde vi indgået valgforbundsaftale med Venstre og fik tilsammen 16 mandater hvilket lige netop var nok til et flertal – det samme gjorde sig gældende til KV2013. Ida og jeg er således i gang med vores første periode og Jette har været med i flere perioder.

Er DF i valgforbund – og med hvem?

Vi har lavet valgforbund med Venstre.

Hvordan skal I føre valgkamp?

Vi fører valgkamp ved at deltage i alle de invitationer vi får til paneldebatter og andre valgarrangementer og så laver vi vores egne gadearrangementer og kommer også til at føre valgkamp på de sociale medier. Valgplakater og flyers bliver uddelt og så har jeg også været med i en podcast hos Radio Globus.

Når valget er slut – hvordan håber du så, at det er gået?

Jeg håber og vi arbejder selvfølgelig på at opretholde det antal mandater vi fik til sidste valg men vi er også godt klar over at de landspolitiske tendenser i et vist omfang vil smitte af på KV2021. Vi er 7 kandidat er der opstiller for DF.