Finansministeriet har regnet på hvad konsekvenserne vil være af minusvækst på 0,5 procent i det offentlige forbrug, sådan som Nye Borgerlige har foreslået

40.000 fuldtidsstillinger. Så mange stillinger skal der spares væk i det offentlige, hvis der skal være minusvækst i det offentlige forbrug på 0,5 procent frem mod 2025, sådan som Nye Borgerlige har foreslået.

Det vurderer Finansministeriet i et svar, som netop er givet til Folketingets finansudvalg.

Finansministeriet er af finansudvalget blevet stillet spørgsmålet: ”Hvad ville de økonomiske konsekvenser være, hvis man indførte en minusvækst på årligt 0,5 procent, som Nye Borgerlige foreslår det”.

Og: Hvor mange færre fuldtidsbeskæftigede, vil det betyde, og hvad vil det give af færre stillinger indenfor udvalgte faggrupper, hvis fordelingen mellem de enkelte faggrupper er konstant?

Finansministeriet svarer, at antallet af fuldtidsbeskæftigede i det offentlige ved en årlig minusvækst på 0,5 pct. vil falde fra 670.000 personer i 2019 til 630.000 fuldtidsbeskæftigede i 2025, dvs. 40.000 fuldtidsstillinger.

Tabel fra Finansministeriets svar.

Fordelt på faggrupper vil det i fuldtidsstillinger betyde følgende, ifølge ministeriet:

  • 2000 færre SOSU-hjælpere
  • 3000 færre sygeplejersker
  • 3000 færre pædagoger
  • 3000 færre lærere
  • 1000 færre læger
  • 1000 færre socialrådgivere
  • 1000 færre politibetjente.
Tabel fra Finansministeriets svar.

Nye Borgerlige er i dag alene blandt de politiske partier i ønsket om minusvækst i det offentlige forbrug. Liberal Alliance har tidligere krævet minusvækst, men det krav aflyser økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bill i dagens udgave af Børsen. LA er nu klar til at acceptere højere vækst i det offentlige forbrug, siger ministeren, som foreslår et nationalt kompromis i spørgsmålet.

”Nu siger jeg noget, der er lidt vildt. Men jeg er ikke sikker på, at det afgørende er, om det offentlige forbrug vokser 0,3 procent eller 0,6 procent,” siger Simon Emil Ammitzbøll-Bill til Børsen.

DitOverblik.dk har forsøgt at få en kommentar til Finansministeriets beregninger fra Nye Borgerlige. Det er endnu ikke lykkedes.

Finansministeriets svar kan læses her.