3. generation skal tælles med i indvandrerstatistik

0
3676
Christian Langballe (DF) glæder sig over, at regeringspartierne og Socialdemokratiet bakker op om ønsket om en mere fyldestgørende indvandrerstatistik. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Flertal i Folketinget bakker op om Dansk Folkeparti, som vil have udvidet statistikken for indvandrere og efterkommere. Arbejdsgruppe skal finde ud af hvordan. Op mod 160.000 flere skal tælles med, hvis indvandrerstatistikken udvides

Den 1. januar 2018 var der 770.397 indvandrere og efterkommere i Danmark, svarende til 13,3 procent af befolkningen. Heraf var 493.488 ikkevestlige indvandrere og efterkommere, svarende til 8,5 procent.

Men er det tal dækkende over antallet af personer med indvandrerbaggrund i Danmark? Nej, mener Dansk Folkeparti. Tredjegenerationsindvandrere tælles nemlig ikke med, når Danmarks Statistik offentliggør sine årlige befolkningstal. Så tæller kun 1. generation og deres børn som indvandrer og efterkommere, og det er forkert, mener DF, som fredag fik et flertal i Folketinget til at støtte et forslag, der skal føre til en ny indvandrerstatistik.

Helt konkret går forslaget ud på, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som skal udrede, hvordan Danmarks Statistik fremover kan lave en mere fyldestgørende statistik over indvandrere og efterkommere.

”Hvis ikke politikerne kender det fulde omfang af indvandringen og indvandrernes efterkommere, er der en stor risiko for, at der ikke handles i tide og træffes de rette foranstaltninger for at undgå, at udviklingen løber løbsk,” skriver DF i forslaget.

S: Nødvendigt, hvis vi skal kunne gribe ind

Venstrefløjen er stærkt kritisk. SFs Holger K. Nielsen mener, der er tale om politisk indblanding i Danmarks Statistiks metodefrihed, og Alternativets Carolina Magdalene Maier synes, at der er ”politiske signaler, jeg ikke bryder mig om” i forslaget

Til gengæld er der fuld opbakning fra Socialdemokratiet. Udlændingeordfører Mattias Tesfaye mener, at det er nødvendigt at få statistik på indvandrernes børnebørn.

”Vi er nødt til at interessere os for 3. generation, hvis vi skal undgå at tale om 4. generation. Vi er nødt til at have en mere kvalificeret debat, så vi kan gribe målrettet ind. Vi kan f.eks. ikke være tilfredse, når vi ser så markante forskelle i karakterer ved folkeskolens afgangsprøve,” sagde Mattias Tesfaye i Folketinget.

Liberal Alliances ordfører Joachim B. Olsen er helt på linje.

”Statistik er utroligt vigtigt. Det kvalificerer de beslutninger, som vi politikere tager,” sagde LA-ordføreren.

DF: Kvalificering af debatten

Dansk Folkepartis indfødsretsordfører Christian Langballe glæder sig over tilslutningen fra regeringspartierne og Socialdemokratiet. Han forstår til gengæld ikke, at venstrefløjen ikke vil være med:

”Personligt har jeg den holdning er, at den virkelighed vi lever i, den må kunne beskrives så eksakt som overhovedet muligt. Det er en kvalificering af debatten – det er ikke noget negativt. Vi mener, at de sidste 50 års massive indvandring har forandret Danmark dramatisk, men selv om man har en anden holdning til indvandring end Dansk Folkeparti, så kan det da aldrig være noget problem, at den politiske diskussion føres på et så sagligt og oplyst grundlag som muligt. Det må da være selve formålet med et oplyst demokrati. Ellers får vi en situation, hvor vi har nogle mørketal. Det vil sige, at danskerne kan registrere, at der sker noget i deres samfund, uden at vi kan tage sagligt stilling til det,” sagde Christian Langballe.

“Den virkelighed vi lever i, den må kunne beskrives så eksakt som overhovedet muligt”

Christian Langballe, indfødsretsordfører (DF)

Andre lande tæller også mere end to generationer tilbage. I Tyskland bruges det såkaldte migrationstal, som dækker antallet af personer i Tyskland med en migrationsbaggrund. Hvis det samme tal skulle bruges i Danmark, ville tallet være næsten 160.000 højere end det officielle indvandrertal på 770.397. Så ville tallet være på omkring 930.000 personer.