Vil naturgas blive en større skandale end minksagen for regeringen?

0
82900
Morten Dreyer. Foto: Dansk Folkeparti

Af Morten Dreyer, DF i Dragør

Vi er enige om præmissen, at naturgassen på sigt skal udfases. Men inden skal jura og økonomi være på plads. Så vi ikke får en langt større skandalesag end Minksagen.

Problemet kan belyses med situationen i Dragør, som i dag har mere end 70% gaskunder.
Da gassen blev rullet ud var det væsentligt for myndighederne hurtigt at opnå en høj dækningsgrad, da det var køberne, som skulle finansiere udrulningen af net og forsyningsdepoter mm. ved at betale ekstrabidrag. Gasnettet er iøvrigt lige blevet ekspropieret af staten uden erstatning til borgerne, som har betalt for det.

Hurtig udrulning gjorde, at man ikke kunne vente på, at hver borger selv besluttede at tilslutte sig.

Det medførte , at man pålagde, at ejendommene skulle tilsluttes gasnettet hurtigst.

Der er i dag stadig et overordnet myndighedskrav om gas på de fleste ejendomme.
Skal naturgassen udfases, så bør man begynde med at fjerne myndighedskravene til gastilslutning.

Derpå må man med de enkelte borgere fastlægge en fair erstatning for de nuværende anlæg, da det jo er myndighederne, som har krævet tilslutning.

Opsætning af varmepumper er er miljøproblem mange steder i Dragør med tæt lav bebyggelser. Alene 300 boliger i Dragør Gamle By, hvor der er ganske få meter til naboens soveværelse. Støjen vil blive så markant, at der skal ændres i lokalplaner og miljølove.

En løsning kunne være at bevare naurgas på udvalgte steder, og fjerne statsskatten på gas. Det er i grunden ejendommeligt, at pålægge borgere en særlig ekstraskat på varme.

Er opvarmning om vinteren en luksusvare i Danmark ?

En udfasning af gas bør ske under ordnede forhold i en tæt dialog med de borgere, som gennem årtier har fulgt myndighedernes krav.