Vidtgående love mod corona: Smittede kan tvinges i isolation

0
2687
Sundhedsordfører Liselott Blixt (DF) under Folketingets hastebehandling af lovpakken, som skal bremse udbredelsen af coronavirus. Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson/Ritzau Scanpix

Bredt flertal i Folketinget vedtager torsdag en lovpakke, som giver sundhedsminister Magnus Heunicke vidtgående beføjelser

Et bredt flertal i Folketinget bakker op om den hastelov, som giver sundhedsminister Magnus Heunicke (S) nye, vidtgående beføjelser i kampen mod coronasmitten.

Lovpakken, som indeholder en række ændringer af epidemilovgivningen, bliver både første- anden- og tredjebehandlet torsdag. Den giver bl.a. mulighed for at:

  • myndighederne kan tvinge formodede smittede i isloation og behandling
  • myndighederne kan gå ind i formodede smittedes bolig uden retskendelse
  • forbyde større forsamlinger og begivenheder.
  • mulighed for at forbyde adgang til – eller lægge restriktioner på – transportmidler.

Sundhedsministeren får også mulighed for at begrænse retten til hurtig udredning på hospitalet og retten til frit sygehusvalg.

“Det er vores altoverskyggende prioritet at inddæmme og bremse spredningen af coronavirus. Der vil komme flere smittede. Hvor hurtigt og hvor mange det er det, vi kan afgøre i dag,” sagde ministeren, da hasteloven, som konkret består af en række ændringer af epidemiloven, blev 1. behandlet torsdag formiddag i Folketinget. Den træder i kraft omgående.

DF bakker op

Dansk Folkeparti bakker op om lovædndringer. DFs sundhedsordfører Liselott Blixt sagde sådan her under 1. behandlingen:

“Det har været skræmmende at se Italiens sundhedsvæsen tvunget i knæ. Dansk Folkeparti har i de seneste uger bedt om, at myndigheder kunne tilbageholde rejsende og sende folk i karantæne. Også med tvang. Derfor støtter vi i dag den hastelov, der bliver behandlet,” sagde hun.

Folketinget under 1. behandlingen af en lovpakke, der skal muliggøre regeringsindgreb mod udbredelsen af smitte med coronavirus torsdag den 12. marts 2020. (Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson/Ritzau Scanpix)

Det Konservative Folkeparti bakker også op:

“Forslaget indeholder en række ting, vi normalt er imod. Men i den givne situation støtter vi alle tiltag, der kan beskytte folks sundhed, sagde De Konservatives,” sagde sundhedsordfører Per Larsen, i følge Ritzau.

Kun Enhedslisten kunne ikke støtte lovforslaget ved 1. behandlingen. Partiet vil have svar på en række spørgsmål om domstolsprøvning, før partiet kan støtte det.

Hasteloven indeholder en såkaldt “solnedgangsklausul”. Det betyder, at den automatisk udløber den 1. marts 2021.

Hele lovforslag L 133 kan læses her: Forslag til Lov om ændring af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme