“Vi bliver ved til valgstederne lukker – Helsingør har brug for os”

0
900
Marlene Harpsøe ver folketingskandidat i Nordsjælland og formand for Omsorgs- og Sundhedsudvalget i Helsingør Kommune.

SPIDSKANDIDATEN | Dansk Folkepartis spidskandidat i Helsingør, Marlene Harpsøe, er i nonstop valgkamp i disse dage. Hun kæmper for partiets to mandater, for Helsingør kan ikke undvære DF, mener den tidligere MF’er. “Vi er vagthunden på social-, ældre- og integrationsområdet,” siger Marlene Harpsøe

Marlene Harpsøe er i rask gang på vej hjem fra stationen i Espergærde, da ditOverblik taler med hende. Det er tirsdag, hun har netop været til politisk debat i TV2 Lorry på Hovedbanegården, og om få timer skal hun til endnu et debatmøde. DFs spidskandidat i Helsingør har kort sagt travlt, og sådan vil det være helt frem til det sidste kryds er sat på tirsdag den 16. november:

“Vi bliver ved, til valgstederne lukker, så vi kan se os selv i øjnene og vide, at vi gjorde alt hvad vi kunne for at sikre et godt resultat,” siger Marlene Harpsøe.

Synlig valgkamp

Det 38-årige tidligere folketingsmedlem, der i dag er 2. viceborgmester i Helsingør, ved godt, at der skal kæmpes for hver eneste stemme, hvis DF skal bevare sine to pladser i byrådet. Men hun føler også, at indsatsen giver bonus:

”Vi har været meget synlige og fokuseret på alle de gode ting, vi gerne vil arbejde med efter valget, og jeg synes vi møder en positiv stemning, når vi er på gaden. Folk har lagt mærke til os,” siger Marlene Harpsøe.

“Vi møder en positiv stemning, når vi er på gaden. Folk har lagt mærke til os”

Ældrepolitik på dagsorden

Der bliver også lagt mærke til DF på valgmøderne. For det, vælgerne vil diskutere, er i høj grad DFs dagsorden, nemlig ældrepolitikken.

”Det er klart nummer ét. Det optager rigtig mange, for vi har en masse uløste udfordringer. Vi mangler sygeplejersker, sosu-assistenter og sosu-medhjælpere. Heldigvis fik DF tilkæmpet penge til en bedre bemanding i ældreplejen på finansloven i 2018. Det har givet Helsingør 26 millioner kroner, som har mere end halveret antallet af ubesatte stillinger i ældreplejen. Men vi har stadig store problemer med rekruttere, og det handler jo i bund og grund om, at vi skal have uddannet nogle flere indenfor de her fag,” siger Marlene Harpsøe.

Kæmper for bedre forhold for sosuansatte

Helsingør Dagblad lavede for nylig en beregning, der viste, at hvis Helsingør skal have medarbejdere nok til at sikre den fornødne ældrepleje i fremtiden, så skal 20 % af Helsingørs nuværende unge vælge en fremtid indenfor et omsorgsfag. Det ligger som bekendt ikke lige til højrebenet, og derfor har forholdene for ansatte i ældreplejen topprioritet for Marlene Harpsøe i valgkampen:

”For det første skal vi have Christiansborg på banen. De her fag skal have mere i lønposen, så vi kan få løftet prestigen i job som sygeplejerske, sosu-assistent og sosu-medhjælper. Der skal også helt generelt gøres noget ved arbejdsmiljøet. Vi hører fra medarbejdere, at de føler, at de ikke kan slå til, når der f.eks.  kun er afsat fem minutter til at dryppe øjne hos en borger, som gerne vil snakke. Den slags hverdagssituationer gør, at medarbejderne ikke føler, de slår til. Det skaber et psykisk pres, og det fører helt forståeligt til, at mange ender med at sygemelde sig,” siger Marlene Harpsøe.

Der skal flere penge i lønposen til de ansatte i ældreplejen. Men der skal også noget grundlæggende ved arbejdsmiljøet, mener Marlene Harpsøe. Foto: Carsten Lundager

I kan ikke gøre så meget ved sosu-medarbejdernes løn i kommunen, så hvad kan I gøre lokalt for at forbedre forholdene?

”Vi kan give medarbejderne større medbestemmelse og medindflydelse på deres job, f.eks. når det gælder weekendarbejde og planlægning af ruter. Der er brug for større lydhørhed overfor medarbejderne. Derfor skal vi have større fokus på lederne, som skal inddrage medarbejderne mere,” siger Marlene Harpsøe.

Hun arbejdede selv i hjemmeplejen, inden hun gik ind i politik. Det var dengang hun satte en plakat op med Pia Kjærsgaard på sit ungdomsværelse med overskriften ”Hele Danmarks hjemmehjælper”.

”Mit arbejde i hjemmeplejen var grunden til, at jeg blev aktiv i politik. Jeg ville gøre noget for at sikre bedre forhold for vores ældre, og Dansk Folkeparti var det eneste parti, der talte de ældres sag højt og tydeligt,” siger Marlene Harpsøe.

“Dansk Folkeparti var det eneste parti, der talte de ældres sag højt og tydeligt”

Enig blå blok peger på konservativ borgmester

Helsingør har en konservativ borgmester, den tidligere socialminister Benedikte Kiær. Men der er rødt flertal i kommunalbestyrelsen, og derfor kan det meget vel ende med en socialdemokratisk borgmester. Af samme grund er hele blå blok gået sammen i valgforbund.

”Vi skal have alle blå stemmer til at arbejde for, at vi får en borgerlig borgmester, og hele blå blok peger på Benedikte Kiær. Jeg synes, hun har været en god borgmester. Vi er ikke enige om alt, men jeg føler hun er lydhør overfor vores synspunkter. Får vi en socialdemokratisk borgmester, vil der komme mindre fokus på ældreplejen, for Socialdemokratiet prioriterer kultur højere end ældre. De vil ikke spare på kulturområdet, men det er altså nødvendigt, hvis der skal være råd til en værdig ældrepleje,” siger Marlene Harpsøe.

Marlene Harpsøe på havnen i Helsingør. Foto: Carsten Lundager

8 spørgsmål til Marlene Harpsøe

Hvorfor er du aktiv i politik?

Jeg er aktiv, fordi jeg ikke kan lade være med at forsøge at gøre en forskel. Jeg kan også mærke at det betyder noget at jeg engagerer mig og er med til at påvirke kommunens arbejde, særligt med de mest sårbare grupper. Det har en klar effekt, at jeg italesætter problemerne lokalt og er med til at finde løsninger.

Hvad bliver din og DFs mærkesag til valget?

Vi har flere mærkesager, men det er klart at de ældre står højt på listen. Der skal sikres en mere værdig og tryg ældrepleje. Vi vil have uddannet flere i omsorgs- og sundhedsfagene, og der skal være tid i ældreplejen til at tage sig af de mange ældre, som har brug for hjælp. Omsorg tager tid, men det kræver også at der er hænder nok. Det er mit mål, at vi på et tidspunkt indfører minimumsnormeringer på vores plejehjem. Som den første kommune i landet.

Nævn et par vigtige resultater, som DF har opnået i den forgangne valgperiode?

Vi har af flere omgange fået stoppet omfattende besparelser på velfærden, som f.eks. ældre-, handicap- og socialområdet. Vi har italesat, at kommunen må prioritere og at man bør nedsætte ambitionerne på kulturområdet for at sikre midler til velfærd. Derudover har vi også været med til at få tiltrukket flere uddannelser til Helsingør, bl.a. SOSU H. Vi har forhindret lukning af et værested for hjemløse og misbrugere.

Men vi har også fået gennemført flere nye plejehjem samt at Helsingør Kommune nu er blevet en demensvenlig kommune. Fra næste år har ansætter vi en pårørenderådgiver til børne- og voksenområdet. Det er DFs fortjeneste, og det er vigtigt for de mange pårørende der er udfordret af et meget komplekst offentligt system.

Hvad bliver den store ‘sag’ til kommunalvalget i jeres kommune?

Der åbner den ene moske efter den anden i Helsingør. Det er et problem, som der skal findes en national løsning på. Det presser vi i Dansk Folkeparti i Helsingør meget på for, at det sker.

Det er i høj grad også vigtigt at vi får arbejdet mere målrettet med at skabe værdighed i ældreplejen. Vi skal have flere uddannet indenfor sundheds- og omsorgsfagene, som jeg har nævnt tidligere. Det er også afgørende at der er en synlig ledelse i ældreplejen. At arbejde med værdighed kræver en engageret leder. Men jeg vil også gerne have indført i hjemmeplejen, at de ældre får besked om, hvornår personalet kommer. Det vil styrke de ældres mulighed for et aktivt ældreliv, hvor man ikke skal bruge mange timer af sin dag på at vente på at hjemmeplejen dukker op.

Men det bliver også vigtigt at få indført en garanti for ældre om at kunne komme på plejehjem. I dag skal man være meget dårligt fungerende fysisk som psykisk, før du kan få tilbudt en plejehjemsplads. Det er ikke værdigt. Min drøm er, at vi kan skabe en garanti på en plejehjemplads, så dem der føler et behov for det også kan få en bolig på et plejehjem, når de selv føler for det, og ikke først når kroppen siger helt stop.

Hvad er DFs nuværende rolle i byrådet?

Vi er vagthunden på både social-, ældre- og integrationsområdet. Vi sætter ord på problemerne, men vi er også med til at finde løsninger. Der bliver lyttet til os, og vi er konstruktive i vores arbejde for at gøre mest gavn for borgerne.

Er DF i valgforbund – og med hvem?

Vi er i valgforbund med alle de borgerlige partier: C, O, NB, LA og V.

Hvordan skal I føre valgkamp?

Vores valgkamp er startet for længst. Vi har allerede været på gadekampagner flere gange og så har vi henover sommeren været meget aktive med debatindlæg fra flere kandidater i vores lokale aviser. Derudover er vi meget aktive på sociale medier. For os handler det i høj grad om at møde vælgerne i øjenhøjde og fortælle dem om vores visioner for vores arbejde i byrådet.

Når valget er slut – hvordan håber du så, at det er gået?

Vi arbejder for, at vi kan bevare vores nuværende to mandater i Helsingør Byråd. Der er virkelig brug for os lokalt.