Venstres manglende vilje til at tage politisk ansvar

0
1305
Ole Lund, byrådskandidat for Dansk Folkeparti i Horsens

Af Ole Lund, byrådskandidat for Dansk Folkeparti i Horsens Kommune

Et flertal i folketinget har vedtaget et nyt politiforlig, som giver flere betjente og særligt mere nærpoliti.

Det er en glædelig nyhed set fra et retspolitisk perskektiv, at vi Danmark har fået et nyt politiforlig og selvfølgelig var Dansk Folkeparti med til at tage ansvar for, at vores politi bliver bedre klædt på til at møde de udfordringer, som nutidens kriminelle byder os som samfund.

Vi får bl.a mere nærpoliti og som gammel politimand hilser jeg det velkommen, at vi igen kan se mere politi på gaden og møde politiet i nærmiljøet, der hvor problemerne er.

Politiet vil igen møde folk på gaden og skabe den tryghed i hverdagen, som er så vigtig for de fleste og jeg antager, at langt de fleste vil finde den kommende udvikling meget betryggende.

Desværre må konstatere, at Venstre igen træder uden for det at tage ansvar og det endda i noget som vigtigt, som rigets sikkerhed og borgernes krav på beskyttelse.

Vi er mange helt almindelige borgere, som i den grad er forundret over Venstres manglende vilje til at tage politisk ansvar i noget for landet så vigtigt, som det at vores politi fungerer og ikke mindst fungerer på en måde, som er betryggende for os som befolkning.

Venstre trækker således både landspolitisk, som lokalt i vores kommune Horsens, en rød tråd i det at stå uden for at tage politisk ansvar.

Venstre i Horsens kommune undlod som bekendt ved de netop afsluttede budgetforhandlinger, at tage ansvar for kommunens drift, ved ikke at stemme for budgettet for 2021

Man kan jo godt i sit stille sind som helt almindelig borgere tænke, om det nu også er vejen frem for et godt politisk samarbejde både nationalt og lokalt, at vi har et Venstre, som igen og igen træder uden for det brede politiske samarbejde og man jo kun håbe, at Venstre igen finder vej til forhandlingernes bord. Måske Venstre skulle invitere en voksen til stede både nationalt og kommunalt, bare et godt råd herfra.

Vigtige nationale og lokale beslutninger træffes nu bedst i en bred konstellation og Dansk Folke parti, tager uden for enhver tvivl politisk ansvar, både nationalt ved at være en bærende del af politiforliget, og lokalt ved, som en selvfølge, at være en del af det budgettet for Horsens i 2021.

Borgerne i Horsens kommune kan være sikker på, at jeg som evt. nyvalgt byrådsmedlem for Dansk Folkeparti vil stå vagt om det om det brede samarbejde og sikkerheden for Horsens, fordi brede forlig skaber sikkerhed for os som borgere.