Hjælpepakke på 380 mio. kroner til tørkeramt landbrug

0
2471
Dansk Folkepartis landbrugsordfører Lise Bech, partiets gruppeformand Peter Skaarup, finansminister Kristian Jensen (V), landbrugsordfører Simon Kollerup (S) og miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) møder pressen i fiansministeriet efter at tørkepakken er blevet offentliggjort fredag formiddag. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Regeringen, DF og Socialdemokratiet klar med hjælpepakke på 380 millioner kroner til landbruget. “Vi appellerer også til banker og kreditforeninger om at vise størst muligt hensyn til landbruget,” siger Dansk Folkepartis gruppeformand Peter Skaarup

Dansk landbrug får nu politisk hjælp efter den rekordtørre sommer, som har kostet landbruget milliarder i tabte høstudbytter.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet er blevet enige om en hjælpepakke på 380 millioner kroner. Pakken indeholder fem initiativer, der skal hjælpe landmændene videre og forhindre, at de bliver ramt lige så hårdt, næste gang tørken sætter ind. Blandt initiativerne er en fritagelse for produktionsafgifter i 2019.

”Flere landmænd står i en situation, hvor de mangler likviditet til at betale regninger. Derfor er jeg glad for, at vi har samlet politisk opbakning til en hjælpepakke, så landmændene får lidt bedre muligheder for at betale deres regninger, og så vi ruster dem til at klare fremtidige tørkesituationer,” siger finansminister Kristian Jensen (V).

Appel til banker og kreditforeninger

Fra Dansk Folkeparti har gruppeformand Peter Skaarup og landbrugsordfører Lise Bech deltaget i forhandlingerne. De glæder sig over, at det er lykkedes at lave en bred aftale, som også rækker ind i fremtiden. Blandt andet får landbruget bedre vandingsmuligheder ved fremtidige tørkesituationer, og det er aftalt, at der skal nedsættes en ekspertgruppe, som skal se på økonomien i dansk landbrug.

”Vi appellerer desuden til banker og kreditforeninger. De skal være opmærksomme på, at det har været et meget vanskeligt år for landmændene og bør derfor vise hensyn, når det gælder kreditvilkår. Landmændene skal have mulighed for at kunne købe såsæd osv. til næste år, så de kan komme videre,” siger Peter Skaarup.

Dansk Folkepartis landbrugsordfører Lise Bech og gruppeformand Peter Skaarup (DF) efter forhandlingerne om hjælpepakken til landbruget. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Brancheorganisationen Landbrug & Fødevarer glæder sig over den politiske velvilje, men er skuffet over størrelsen af tørkehjælpen. Desuden ærgrer landbruget sig over, at et ønske om at nedsættelse af jordskatter for 2018, ikke har været muligt, fordi det var i strid med EU-regler.

”Vores politikere har haft viljen, herom kan der ikke herske nogen tvivl. Desværre kan jeg også konstatere, at EU-regler og bureaukrati i ministerier og styrelser har umuliggjort en ordentlig løsning for nu,” siger Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer, i en pressemeddelelse.

Klar til at drøfte mere hjælp

Han håber, at politikerne er klar med mere hjælp, når det samlede tab på grund af tørken er gjort op. Hertil siger Peter Skaarup:

”Det her skal ses som en del af en større plan til gavn for landbruget. Der er jo allerede gennemført en række initiativer, nu kommer så denne pakke, og når man har gjort det endelig tab op senere på året, er vi parat til at se på, om der er brug for mere”.

FAKTA: De fem initiativer i hjælpepakken

  • Landbruget fritages for produktionsafgifter i 2019
  • Bedre vandingsmuligheder i fremtidige tørkesituationer
  • Nedsættelse af ekspertgruppe med fokus på landbrugets økonomi
  • Oprettelse af tilskudsordning til jordfordeling i 2019
  • Multifunktionel jordfordelingsfond.