Tønders nye spidskandidat har masser af politisk erfaring

0
1663
DFs spidskandidat i Tønder Jan Voss Hansen ved grænsen til Tyskland. Foto: Carsten Lundager

SPIDSKANDIDATEN | Dansk Folkepartis spidskandidat i Tønder, Jan Voss Hansen, har været med i partiet siden 2003. Han har ni års erfaring som kommunalpolitiker og er klar til at sætte sig i borgmesterstolen, hvis muligheden viser sig

Jan Voss Hansen er Dansk Folkepartis nye spidskandidat i Tønder Kommune. Men han er langt fra ny i politik. 59-årige Jan Voss Hansen har været medlem af kommunalbestyrelsen siden 2012, han har været medlem af både social- og sundhedsudvalget og han har de sidste fire år været formand for beskæftigelsesudvalget.

Jan Voss Hansen er også en af DFs medlemmer af Kommuners Landsforenings (KL’s) repræsentantskab. Og så var han i mere end 15 år lokalformand for Dansk Folkeparti i Tønder. En succesrig periode, hvor DF tredoblede sit medlemstal.

Og faktisk går hans politiske engagement endnu længere tilbage. Med en længere pause imellem:

”Jeg meldte mig ind i Fremskridtspartiet omkring 1991 og var faktisk med til landsmødet i 1995 (det kaotiske landsmøde, som førte til dannelsen af Dansk Folkeparti, red.). Derefter meldte jeg mig ud og var ikke politisk aktiv i nogle år, før jeg i 2003 flyttede fra Århus til Sønderjylland og mødte DFs lokalformand i den lokale tømmerhandel i Toftlund. Han var ved at starte foreningen op og spurgte om jeg ville være med,” fortæller Jan Voss Hansen.

Uforudsigeligt valg

Jan Voss Hansen blev hurtigt lokalformand og siden er mange af døgnets vågne timer gået med politisk arbejde. Derfor er det også en erfaren mand, som nu står i forreste linje i Tønder, hvor der venter et meget uforudsigeligt valg. Borgmester Henrik Frandsen har nemlig brudt med Venstre, efter at han blev vraget som spidskandidat, og han har nu dannet en lokalliste og fået flere andre Venstre-folk med sig.

”Det bliver et meget åbent borgmestervalg, og skulle det falde i vores lod at få posten, er vi selvfølgelig klar. Men et er ønsker og håb, noget andet virkeligheden. Der er kommet nye partier til, der læner sig op af DFs udlændinge- og ældrepolitik, så det er svært at forudsige hvordan det kommer til at gå,” siger Jan Voss Hansen, som konstaterer, at borgmesteren med sit brud har sat en vigtig relation over styr.

”Tønder er en landbrugskommune, hvor Venstre i generationer har været stærkt repræsenteret. Derfor har man altid haft gode kontakter på Christiansborg. Men det har borgmesteren ikke længere efter sit brud. Vi har omvendt rigtig gode kontakter til Borgen. Jeg har jo været med siden 2003,” siger Jan Voss Hansen.

Jan Voss Hansen i hjemmet i Toftlund. Foto: Carsten Lundager

Kæmper for de ældre

Jan Voss Hansen mener, at Dansk Folkeparti i Tønder klart har vist sin berettigelse i kommunalbestyrelsen. DF har bygget troværdighed og tillid op som en samarbejdspartner, der holder sine løfter, og så har DF i årevis kæmpet de ældres sag i kommunen. For eksempel da et stort flertal i kommunalbestyrelsen i 2019 ville lukke et pludseligt opstået underskud på ældreområdet med besparelser. Her kæmpede DF som de eneste for, at underskuddet skulle dækkes af kommunekassen, så det ikke gik ud over de ældre. Det afviste flertallet, hvorefter bl.a. tilkaldevikarer til kommunens plejehjem blev skåret væk.

”Hvis ikke Dansk Folkeparti sad i kommunalbestyrelsen ville det bl.a. kunne mærkes på ældreområdet. Så ville sådan noget som klippekort til ældre og penge fra værdigheds- og ældremilliarden, som vi nu får over bloktilskuddet, med stor sandsynlighed blive brugt til noget andet, fordi det ikke længere er øremærket. Det er DF, der hvert år arbejder målrettet for at forhindre, at der spares på ældreområdet,” siger Jan Voss Hansen.

“Hvis ikke Dansk Folkeparti sad i kommunalbestyrelsen ville det kunne mærkes på ældreområdet”

8 spørgsmål til Jan Voss Hansen

Hvorfor er du aktiv i politik?

Min politiske ophav er af gammel dato. Jeg har været med siden Fremskridtspartiet 1991-92. Holdt så en pause, og kom så i Dansk Folkeparti i 2003. Derfra aktiv i DF Tønder som lokalformand, indtil for to år siden, hvor foreningen fik ny formand. Jeg finder det spændende af være en del af den beslutningsproces, som det er at være forvalter af den økonomi og den service en kommune skal levere overfor borgere.

Jeg gik aktivt ind i politik i år 2013/2014, hvor jeg kom i Socialudvalget og ved det efterfølgende kommunevalg fik jeg en plads i Socialudvalget og Sundhedsudvalget. Ved næste kommunalvalg blev jeg formand for arbejdsmarkedsudvalget, igennem alle disse år har det lært mig meget om, hvordan forvaltningerne arbejder samt betydning for at kunne samarbejde både med forvaltningerne og de andre politiske partier. Det som DF Tønder og jeg er kendt for, er at vi står på mål for indgåede aftaler og arbejder aktiv for borgere for alt det, som giver mening både for borgerne og Kommunen.

Jan Voss Hansen med katten Supra. Foto: Carten Lundager

Hvad bliver din og DFs mærkesag til valget?

Mine og DF Tønders mærkesager er mærkesager fra hver af de 7 fagudvalg, som findes i Tønder Kommune.

  • Økonomiudvalget: Ansvarlighed, udvikling og råd til velfærd.
  • Sundhedsudvalget: Tid til omsorg og trygge omgivelser.
  • Socialudvalget: Den nødvendige hjælp til alle, som har behov.
  • Teknik og miljøudvalget: Udvikling og et bæredygtigt samfund.
  • Arbejdsmarkedsudvalget: Meningsfyldt arbejdet til alle der kan.
  • Børn og skoleudvalget: Uddannelse til alle.
  • Fritids og kulturudvalget: Oplevelsesmuligheder for alle.

Nævn et par vigtige resultater, som DF har opnået i den forgangne valgperiode?

DF Tønder har fået optimeret ældre- og plejeområdet, og vi har fået bygget en ny skole til 125 mio. kr. Vi har været med der, hvor vi har kunnet øve indflydelse. DF Tønder har altid taget ansvar og været med i alle budgetaftalerne over årene.

Hvad bliver den store ‘sag’ til kommunalvalget i jeres kommune?

Den stor sag både i valgkampen og i den nye byrådsperiode bliver vindmøller på land samt klimamål og dermed hvilke begrænseringer, det vil giver af tabte arbejdspladser og dermed tabte skatteindtægter.

Hvad er DFs nuværende rolle i byrådet?

DF Tønders rolle er på flere fonter med en formandspost, viceborgmesterposten og en plads i økonomiudvalget. Disse poster og dermed den tillid som posterne giver udtryk for er noget, som vi bevidst har arbejdet med, da troværdighed og indgået aftaler er vigtige parametre for Dansk Folkeparti.

Er DF i valgforbund – og med hvem?

Dansk Folkeparti har valgt at indgår i et valgforbund i blå blok med Venstre og Nye Borgerlige. De andre borgerlige partier ville ikke lege med.

Hvordan skal I føre valgkamp?

Dansk Folkeparti Tønder tager alle de valgmøder som kommer og overvejer også at lave nogle selv. Gademøder, hvor vi møder befolkningen ved indkøbscenter og i gågader. Ligeledes vil vi arbejdet med vores fælles folder, til de mange postkasser og de sociale medier og de lokale aviser.

Når valget er slut – hvordan håber du så, at det er gået?

Jeg håber, at DF Tønder har fået et godt valg, vi går efter tre mandater. Men meningsmålinger kan sige noget andet. Det allervigtigste er at få minimum en valgt ind.