Sygeplejersker, regionsrådsmedlemmer og DFere: Se hvad de mener om sundhedsreformen

0
2312
Lone Langballe, regionsrådsmedlem i Region Midtjylland, og Anne-Marie Palm-Johansen, regionsmedlem i Region Syd.

Anne-Marie Palm Johansen og Lone Langballe er regionsrådsmedlemmer for Dansk Folkeparti i hhv. Region Syd og Region Midtjylland. De er begge sygeplejersker og arbejder politisk med sundhed. ditOverblik har spurgt dem, hvad de mener om regeringens udspil til Sundhedsreform

Af Steen Trolle

21 lokale sundhedsfællesskaber, nedlæggelse af de fem regionsråd og en ny enhed, Sundhedsvæsen Danmark, der får ansvaret for at løfte kvaliteten af sundhedsvæsenet i hele landet.

Sådan lyder nogle forslagene i det udspil til sundhedsreform, som regeringen fremlagde onsdag. Dansk Folkepartis ledelse på Christiansborg har kaldt udspillet ”rigtig positivt”, men hvad siger de DF-politikere, der arbejder med sundhed ude i regionerne?

Vi har talt med to DF-regionspolitikere, som også kender sundhedsvæsenet fra den anden side. De er begge uddannet sygeplejersker, og den ene arbejder i dag på akutafdelingen på Svendborg Sygehus. Læs her hvad de mener om reformudspillet:

Lone Langballe, (DF), regionsrådsmeoldem i Region Midtjylland.

Lone Langballe, regionsrådsmedlem af Region Midtjylland, medlem af forretningsudvalget og udvalget for nære sundhedstilbud. Bestyrelsesmedlem i Dansk Regioner. Uddannet sygeplejerske:

”Det er et rigtig godt udspil. Jeg kan genkende mange af de ting, vi allerede arbejder med. Der skal mere fokus på den patientnære behandling, patienten og ikke systemet skal i centrum, og der skal fokus på at ensretning, så man får samme behandling over hele landet. Udspillet vil fjerne de forhindringer, der i dag står i vejen for ensretning, f.eks. et fælles it-system, og så er det godt, at den politiske retning for sygehusene skal sættes nationalt”.

Men hvorfor nedlægge regionerne – I løser vel en opgave i regionerne i dag?

”Regionerne har gjort det godt på sygehusområdet, men nu kan man ikke komme videre af den vej. For selv om der en intention i regionerne om en fælles retning, så sidder man alligevel og opfinder sine egne løsninger i hver region”.

“Selv om der en intention i regionerne om en fælles retning, så sidder man alligevel og opfinder sine egne løsninger”

Lone Langballe, regionsrådsmedlem af Region Midtjylland

”Det er også meget forskelligt hvor godt samarbejdet kører mellem regionerne og kommunerne, så der er brug for en anden model. Med de nye, lokale sundhedsfællesskaber, vil kommunerne meget bedre kunne tage ansvar for før- og efterbehandlingen af patienterne. I dag er udfordringen, at der er stor forskel på kommunerne. Nogle er store og kan løse opgaven, andre er for små. Det er for nemt at sende aben tilbage til regionerne, fordi man ikke har ressourcer til at løse en opgave”.

Er du bekymret over noget i reformudspillet?

”Jeg er spændt på, hvordan de 21 sundhedsfællesskaber kommer til at fungere i praksis, men synes det er en god idé at få borgmestre og udvalgsformænd med om bordet. Mit eget forslag til udspillet vil være, at man bør udvide fællesskabet med et medlem fra et af de regeringsbærende partier eller støttepartier for at sikre, at nye tiltag kommer ud at virke efter intentionen og at Christiansborg får fingeren på pulsen mellem lov og praksis.

Men mister man ikke noget, når fem regionsråd med 205 folkevalgte medlemmer nedlægges?

”Med det her forslag, så bliver arbejdet lagt ud til dem, der kan gøre noget ved det. Vi står i regionerne tit med aben men kan ikke gøre noget, fordi vi ikke har skatteudskrivning. Problemet er også, at kommunerne ikke arbejder ens på det her område. Nogle står af, andre påtager sig deres ansvar. Vi er kommet dertil, hvor vi ikke kan komme så meget videre i retning af lave ensartede behandlinger. Så hvis ikke regionerne skal nedlægges, så skal der i hvert fald ske nogle ændringer. ”.

Anne-Marie Palm-Johansen (DF), regionsmedlem i Region Syd.

Anne-Marie Palm-Johansen, regionsrådsmedlem i Region Syd, medlem af Psykiatri- og socialudvalget og Sundhedsudvalget. Arbejder som sygeplejerske i akutmodtagelsen på Svendborg Sygehus:

”Overordnet set er der mange gode ting i reformudspillet. Jeg synes bl.a. rigtig godt om, at vi skal have fælles nationale mål, som kan udligne de regionale forskelle. Det kan kun være til patienternes fordel. Jeg er også helt enig i, at vi skal have et fælles it-system. Jeg oplever selv, hvor besværligt det er, når vi får en patient ind fra en anden region. Så skal jeg ringe til afdelingen og få dem til at sende en journal. Det burde ligge i samme system”.

”Så er der nogle ting, som lidt er gammel vin på nye flasker. Sundhedshusene er man allerede godt i gang med flere steder, og de akutteams i hjemmeplejen, som der lægges op til, har man f.eks. i Esbjerg og Odense, hvor det kører rigtig godt. Her er det med til at nedbringe antallet af indlæggelser”.

Er der noget, der bekymrer dig som fagperson i udspillet?

”Det jeg kan være bekymret for er, om vi kan nå at få alle de læger og sygeplejersker uddannet, som der bliver brug for ude i de lokale sundhedsfællesskaber. For hvis ikke man får de fornødne kompetencer klar lokalt, så får vi problemet på sygehusene. For så må patienterne sendes tilbage. Det er en bekymring jeg kan se, at også Ældresagen har”.

“Jeg kan være bekymret for er, om vi kan nå at få alle de læger og sygeplejersker uddannet, som der bliver brug for ude i de lokale sundhedsfællesskaber”

Anne-Marie Palm-Johansen, regionsrådsmedlem i Region Syd

”Jeg er helt enig i, at vi skal nedbringe antallet af indlæggelsesdage ved at klare flere ting lokalt, men det kræver at kompetencerne er der”.

Det er fra 2021 reformen skal rulles ud, kan det ikke nås?

” Udfordringen er, at der ikke er nogen garanti for, at dem vi får ind på sygeplejeuddannelsen også gør uddannelsen færdig, og hvis de gør, at de så også ønsker at fortsætte som sygeplejersker. Tilsvarende kan vi jo heller ikke tvinge lægerne til at ville arbejde i almen praksis”.

Hvorfor er det en god ide at nedlægge regionsrådene og erstatte dem med administrative enheder?

”Jeg er helt ny i gårde. Jeg har ikke noget sammenligningsgrundlag, for jeg har ikke prøvet andet. Så for mig kan den løsning, som der foreslås, være lige så god som den nuværende. For mig er det afgørende, at vi får noget mere faglighed ind i beslutningerne. Der skal ikke kun tænkes regneark”.

Læs regeringens sundhedsspil her: patienten-foerst-naerhed-sammenhaeng-kvalitet-og-patientrettigheder