Stå vagt om danske værdier, dansk kultur og demokrati, som er Danmarks DNA

0
1428
Knud Mathiesen, byrådsmedlem i Aarhus.

Af Knud N. Mathiesen, byrådsmedlem i Aarhus Kommune

Disse spørgsmål støder vi på igen og igen, og det gør vi, fordi de er meget vigtige for den danske befolkning.

Vi skal passe på at vi ikke mister vores danske kultur og demokrati, og at det ikke er andre kulturer, der overtager vores danske værdier.

Og det kan blive en realitet, hvis ikke vi siger stop for mere indvandring. De forskellige folkeslag, som allerede er kommet til Danmark, skal inddrages i Dansk Kultur og demokrati. Og hvis man søger dansk statsborgerskab, skal det selvfølgelig indgå som et krav, at man vil det danske demokrati. Hvis man ikke kan leve op til disse krav, og evt. forbryder sig mod det danske samfund, mister man sit danske borgerskab, og samtidig bliver man bedt om at rejse tilbage til sit fødeland.

Vi skal ikke miste vores danske værdier, fordi vi vil hjælpe andre mennesker som er kommet i nød, eller i vanskeligheder i sit hjemland. Hvis man som fremmed kommer her til landet, for at bede om hjælp, og tager det som en selvfølge at de bliver hjulpet.

Det skal man være taknemmelig for, og ikke bare kræve ind, og ikke vil indordne sig under Danske forhold. Der skal vi stille krav til disse mennesker, de skal opfører sig ordentligt og ikke modarbejde danske samfundsforhold. Hvis ikke man vil det, bliver vi som samfund nødt til at sige stop og hjemsende disse mennesker til deres hjemlande, eller et andet sted hvor de kan få opholdstilladelse.

Vi er i den situation, at vi tager imod, uden at sætte betingelser og krav. Det har vi gjort i 30-35 år eller derover, det skal vi have lavet om på.

Når man kommer her til landet, skal man indordne sig efter danske forhold, man skal yde for at kunne nyde. Man skal være bevidst om, som fremmed her i landet, at vi yder en beskyttelse, men man skal ikke tage som en selvfølge, at man skal opvartes, nej man skal selv være med til at yde, og det skal man fra dag et.

Og så skal man gøres opmærksom på, at det er et midlertidig ophold, man kan ikke blive her i al evighed.

Vi som danskere skylder os selv, og vores efterkommere, at få det her stoppet, ellers er Danmark ikke det land vi kender om ganske få årtier.