Spændende forsøg med stenrev

0
1232
Brian Lyck Jørgensen og Marlene Harpsøe.

Af Brian Lyck Jørgensen, formand for Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget i Gribskov Kommune (DF) og Marlene Harpsøe, næstformand i Økonomi- og Erhvervsudvalget i Helsingør Kommune (DF)

Stenrev er en booster for biodiversitet. Men kan stenrev også forhindre mange tons sand i at flytte sig fra vores strande til havet? Det vil DTU Aqua nu undersøge – og det bakker vi i Dansk Folkeparti op om.

Hver dag, året rundt kan vi lokalt langs både Øresunds og Kattegats kyster se hvordan havets bølger æder sig ind på land og flytter store mængder sand ud til havs. I Dansk Folkeparti er vi meget optagede af at sikre nogle gode og langvarige løsninger for at forebygge erosion ved vores kyster. Vi kan se at en løsning, der kun består af sandfodring ikke er holdbar, da sandet igen og igen ender i havet og skal suges op fra havbunden for derefter igen at blive lagt ud ved kysterne.

Nordkysten har tidligere været et sted med mange stenrev. Men der er forsvundet mere end 8 mio. kubikmeter sten fra havbunden i perioden 1990 til 1999.

Nordsjællands kyster er derfor et ideelt sted at igangsætte et forsøg med stenrev, og vi håber i Dansk Folkeparti at det får stor betydning både for de mange lodsejere samt for måden man i det hele taget arbejder med kystsikring idag.