Socialdemokratiet vil også have FM4-kanal i Vestdanmark

0
2477
Mogens Jensen, medieordfører og næstformand i Socialdemokratiet. Foto: Steen Brogaard

Socialdemokratiet er enig i, at afløseren for Radio24syv skal ligge i Vestdanmark. Partiet vil heller ikke ændre i udbuddet af FM4-kanalen ved et regeringsskifte, siger medieordfører Mogens Jensen (S) til ditOverblik.dk

Når afløseren for Radio24syv fra 1. november 2019 åbner sit hovedsæde et sted i Vestdanmark, så sker det med opbakning fra Socialdemokratiet.

I udbudsbetingelserne for den nye FM4-kanal, som blev offentliggjort forleden, står der at mindst 70 pct. af de redaktionelle medarbejdere skal have ansættelsessted i en afstand af mindst 110 km fra centrum af København. Det har de seneste dage fået kritikere til at lange hårdt ud efter Dansk Folkeparti, som fik kravet om en placering i Vestdanmark med i sommerens medieaftale med regeringen.

Kritikerne, blandt andet de to programchefer på Radio24syv Mads Brügger og Mikael Bertelsen, mener at DF har ønsket at ødelægge Radio24syv med sit krav. Men Dansk Folkeparti står altså ikke alene om ønsket en vestdansk placering. Socialdemokratiet ønsker også FM4-kanalen placeret i Vestdanmark. Det siger medieordfører Mogens Jensen i et mail-svar til ditOverblik

”Socialdemokratiet mener nu, som vi gjorde forud for medieforligsforhandlingerne, at FM4, som er Danmarks anden offentligt betalte public-service taleradio, skal placeres i det vestlige Danmark, sådan at der sikres en større mangfoldighed og et andet perspektiv for lytterne, ” skriver Mogens Jensen.

”Socialdemokratiet mener nu, som vi gjorde forud for medieforligsforhandlingerne, at FM4, som er Danmarks anden offentligt betalte public-service taleradio, skal placeres i det vestlige Danmark”

Mogens Jensen, medieordfører, Socialdemokratiet

Glæder sig over flere bydere

S-ordføreren mener ikke, at en placering af hovedsædet i Vestdanmark forhindrer, at der fortsat kan laves radio a la Radio24syv, som mange mener er en stor succes.

”Vi ser ikke noget problem med, ved en anden geografisk placering af størsteparten af stationen, at fortsætte de nuværende koncepter og programformater, såfremt det nuværende Radio24syv måtte vinde udbuddet. Samtidig glæder vi os over at der også er nye, spændende bydere på stationen,” skriver Mogens Jensen.

Socialdemokratiet står udenfor medieaftalen, og partiet er ikke enig i alle udbudsbetingelser, siger Mogens Jensen til Mediawatch. Socialdemokratiet er blandt andet modstander af, at FM4-kanalen fremover får tilladelse til at bringe 12 minutters reklamer dagligt. Men partiet har ingen planer om at ændre i udbudsbetingelserne, hvis Socialdemokratiet får regeringsmagten efter valget:

”Vi respekterer den udbudsproces som et politisk flertal nu sætter i gang og vil ikke stoppe den i forbindelse med et eventuelt regeringsskifte, da det ikke vil være rimeligt overfor de eventuelle bydere. Man skal kunne stole på udbudsprocesser, uanset hvilken regering, der sidder,” skriver Mogens Jensen til ditOverblik.dk.

Læs også: Morten Marinus: DF har ikke skærpet kravene i radioudbud