Slut med at spare på ældre: DF vil gøre klippekortordning til lov

0
10071
Social- handicap- ældre- og ligestillingsordfører Karina Adsbøl, Dansk Folkeparti. Foto: Steen Brogaard

Kommuner skal ikke længere kunne spare klippekortordningen for hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere ældre væk, mener Dansk Folkeparti

Nu skal det være slut med, at kommuner skrotter klippekortsordningen på ældreområdet for at spare penge. Dansk Folkeparti har netop rejst et beslutningsforslag, som skal forpligte regeringen til at lovfæste ordningen, der giver hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere en halv times ekstra hjælp om ugen, de frit kan disponere over, f.eks. til en gåtur, frisør eller ekstra rengøring.

“Dansk Folkeparti mener, at klippekortordningen skal prioriteres i kommunerne, og at der som følge heraf er behov for at lovfæste ordningen, så det bliver en pligt for kommunerne at tilbyde de svageste ældre borgere en klippekortordning, som svarer til den, der hidtil har været, og som allerede er finansieret via bloktilskuddet,” skriver DF i beslutningsforslaget, som ældre- og socialordfører Karina Adsbøl er ordfører på.

“Klippekortet er synonymt med selvbestemmelse”

Det var Dansk Folkeparti, der i sin tid fik klippekortordningen forhandlet med i Finansloven for 2017. De første to år var den finansieret med et direkte tilskud på 380 millioner kroner om året, men siden 2019 er pengene blevet bevilget via det almindelige bloktilskud, og det gjort det muligt for kommunerne at spare ordningen væk. Den mulighed har adskillige kommuner benyttet. En rundspørge fra Social- og Ældreministeriet i foråret 2021 viste, at kun 55 ud af de 74 kommuner, der havde svaret, havde valgt at beholde klippekortet til hjemmehjælpsmodtagere. Lidt flere – 57 kommuner – havde beholdt det til plejehjemsbeboere.

“For mange ældre er klippekortordningen synonym med selvbestemmelse og indflydelse på eget liv og egen hverdag. Netop derfor er det ikke rimeligt, at kommunerne i stigende grad vælger ikke at prioritere ordningen, når der skal vedtages kommunale budgetter,” skriver DF i beslutningsforslaget.

DF vil dog lave en undtagelsesmulighed. Meget små kommuner, hvor det ikke giver mening at have en egentlig klippekortordning, skal kunne fritages ”hvis kommunen kan sikre borgernes frihed og indflydelse på eget liv på en mere hensigtsmæssig måde”.