DF vil fjerne udlændinges ret til at stemme til kommunalvalg

0
16061
Arkivfoto

Dansk Folkeparti mener, at kun danske statsborgere skal kunne stemme til kommunal- og regoionsrådsvalg i Danmark

For at kunne stemme til kommunal- og regionsrådsvalg i Danmark, skal man være dansk statsborger.

Det mener Dansk Folkeparti, som nu fremsætter et beslutningsforslag om at ophæve valgretten for udenlandske statsborgere til kommunal- og regionalrådsvalg.

Til Folketingsvalg er det kun danske statsborgere, der kan stemme, men til kommunal- og regionsrådsvalg er man stemmeberettiget, hvis man er 18 år, er statsborger i et andet EU-land, Island, Norge eller har boet fire år i træk i Danmark, Grønland eller på Færøerne.

Over 400.000 personer levede op til de betingelser ved kommunalvalget den 16. november 2021. Det svarer til 8,9 procent af de stemmeberettigede, og det var mere end 10 gange så mange som i 1981, hvor en lovændring banede vejen for udlændinges valgret.

“Det er urimeligt, at tilflyttede udlændinge, hvoraf mange kommer fra lande i Mellemøsten uden kendskab til demokrati, skal have stemmeret. Andre har kun en perifer tilknytning til Danmark og det danske samfund og har kun ringe kendskab til det danske sprog og indenrigspolitiske spørgsmål,” skriver Dansk Folkeparti i beslutningsforslaget.

“Det er urimeligt, at tilflyttede udlændinge, hvoraf mange kommer fra lande i Mellemøsten uden kendskab til demokrati, skal have stemmeret”

Politisk skævhed

DF mener, at de udenlandske vælgere giver en politisk skævhed ved valgene.

”Det er indlysende, at de fleste udlændinge vil have en tilbøjelighed til at stemme på partier, der har et positivt syn på indvandringen, mens udlændinge næppe stemmer på partier, der har en kritisk tilgang til indvandringen,” skriver DF.

Reglerne for udlændinges valgdeltagelse blev strammet i 2010. Indtil da kunne udlændinge fra tredjelande stemme til kommunalvalg allerede efter tre år i Danmark, men i 2010 fik VK-regeringen og Dansk Folkeparti ændret valgloven, så der nu skal gå fire år. Men DF fik dengang skrevet ind i aftaleteksten, at man helst havde set, at det krævede indfødsret for at kunne stemme, og det er dét forslag, som partiet nu rejser.

”Det er forslagsstillernes ønske, at loven om kommunale og regionale valg ændres således, at valgret ved lokalvalgene i 2025 og efterfølgende alene indehaves af danske statsborgere med bopæl her i riget,” skriver DF.

Læs beslutningsforslaget fra Dansk Folkeparti her

FAKTA OM UDLÆNDINGES STEMMERET

  • Udlændinge fra EU-lande og nordiske lande kan i Danmark stemme til de kommunale og regionale valg på lige fod med danske statsborgere, mens udlændinge fra tredjelande først opnår valgret efter 4 års ophold her i landet.
  • Udlændinge på tålt ophold, udvist ved endelig dom eller afgørelse, eller udlændinge som opholder sig i Danmark for at afsone straf m.v. idømt af en international straffedomstol, ikke har valgret.