Voldsmænd slap for udvisning – politiet glemte at anke dom

0
3742
Politiet anholdt i december 2019 ca. 20 personer i en større politiaktion. Tre af de anholdte er nu tiltalt for at have haft planer om at lave et eller flere terrorangreb i Danmark og/eller udlandet. Arkivfoto: Kim Matthai Leland

Nordsjælland Politi fik ikke efterprøvet dom over syriske mænd, som begik grove overfald i Frederikssund. Dermed blev kravet om udvisning ikke prøvet ved Landsretten. Beskæmmende, mener DFs næstformand Morten Messerschmidt

To unge mænd med syrisk statsborgerskab slap for udvisning, da de sammen med to andre unge med dansk statsborgerskab blev dømt ved Byretten i Hillerød for hhv. et og to grove overfald.

Anklagemyndigheden havde krævet, at de to blev udvist. Men to ud af tre dommere i byretten i Hillerød mente, at udvisning ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Derfor endte syrerne med en advarsel om udvisning samt hhv. 1 års ubetinget fængsel og et år og to måneders ubetinget fængsel. Selv om begge er tidligere dømte og begge i forvejen havde to advarsler om udvisning.

Og dermed sluttede sagen. For Nordsjællands Politi undlod at anke, og derfor blev spørgsmålet om udvisning ikke prøvet ved Landsretten. Sagen blev end ikke forelagt for Statsadvokaten i København. Det oplyser justitsminister Nick Hækkerup (S) i et svar til Dansk Folkepartis retsordfører Peter Skaarup:

“Dommen er ikke anket, og Nordsjællands Politi har ikke forelagt dommen for Statsadvokaten i København i forhold til eventuel anke,” skriver justitsministeren.

Kritik af politikreds

Både Statsadvokaten for København og Rigsadvokaten kritiserer, at Nordsjællands Politi ikke forelagde sagen for statsadvokaten. Det er nu indskærpet, at det burde være sket, skriver justitsministeren:

“Henset til karakteren af den aktuelle dom for grov vold i gentagelsestilfælde sammenholdt med de tiltaltes tidligere domme for vold, og det forhold at både tiltalte 1 og 3 begge tidligere har modtaget to advarsler om udvisning, er det Statsadvokaten i Københavns opfattelse, at dommene burde have været forelagt for statsadvokaturen med henblik på en drøftelse af ankespørgsmålet. Statsadvokaten har indskærpet over for Nordsjællands Politi, at sagen burde være forelagt,” skriver justitsministeren – og tilføjer:

“Rigsadvokaten kan (…) tilslutte sig Statsadvokaten i Københavns bemærkning om, at ankespørgsmålet burde være forelagt for statsadvokaten af Nordsjællands Politi, og Rigsadvokaten har noteret sig, at dette er indskærpet over for politikredsen.”

“…ankespørgsmålet burde være forelagt for statsadvokaten af Nordsjællands Politi”

DF: Må aldrig gentage sig

Dansk Folkepartis næstformand Morten Messerschmidt kalder sagen alvorlig og beskæmmende:

“Jeg mener, det er beskæmmende, at Nordsjællands Politi har forsømt at undersøge mulighederne for anke. Disse mennesker hører ikke til i Danmark, og det bør være politiets fornemste pligt at sikre, at man bruger alle tilgængelige retsmidler for at få dem ud af landet. Derfor er det her en alvorlig sag, som aldrig må gentage sig – og vi vil bede Justitsministeren sikre, at det ikke sker,” siger han til ditOverblik.

Morten Messerschmidt, næstformand i Dansk Folkeparti. Foto: Carsten Lundager

Brutale overfald – offer efterladt bevidstløs

Det var noget så simpelt som et cykeltyveri, der endte i det brutale overfald, som begge mænd er dømt for. Ifølge SN.dk tog cyklens ejer tre unge mænd på fersk gerning, da de 12. oktober 2020 ved at stjæle hans cykel ved indkøbscenteret Sillebroen i Frederikssund. Da manden ville kontakte politiet, blev han stukket gentagne gange med en kniv og han blev slået og sparket i hovedet.

Den ene af syrerne deltog desuden i et andet brutalt overfald en måneds tid tidligere, også foran Sillebroen. Her blev en mand sparket, slået og trampet i hovedet og på kroppen, der blev taget kvælertag på ham og kastet en stol på ham. Da han forsøgte at flygte, blev han indhentet, hvorefter afstraffelsen fortsatte. Den sluttede først, da manden lå bevidstløs tilbage på jorden efter at være blevet trampet i hovedet.