Skrot Sundhedsplatformen

0
1272
Kim Malmberg Hansen, kandidat til regionsvalget 2021.

Af Kim Malmberg Hansen, kandidat til regionsrådsvalget i Region Sjælland. Nr. 3 på liste O

I 2010 virkede ideen indlysende for sundhedsminister Bertel Haarder at Danmark skulle have et fælles it-system. Det kan du læse om i en artikel i Berlinske.
Sådan gik det desværre ikke.
I stedet blev Danmark delt op, og det system man valgte på Sjælland og i hovedstaden, har været konstant udskældt i fem år og hedder Sundhedsplatformen.

Lad mig komme med nogle eksempler.

Stadig en ulogisk tidsrøver:

Siden Sundhedsplatformen begyndte sit indtog på de københavnske hospitaler i 2016 har det ikke gjort det lettere for brugerne for især lægerne. De har ikke været tilfreds med den elektroniske patientjournal, som den er blevet udrullet i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Blandt de største kritikpunkter har været, at systemet er ulogisk og svært at arbejde med. Og sådan er det til stadighed.

Sundhedsplatformen indeholder en masse oplysninger, men den er ikke indrettet til, at lægen kan hente data ud i en så overskuelig form, som er nødvendig i arbejdet om at få overblik over patientens historik.

I praksis betyder det, at lægen skal bruge tid på at hente oplysninger om for eksempel undersøgelser og medicin flere forskellige tilknyttede programmer, der ikke taler sammen med Sundhedsplatformen. Det tager tid, der går fra den tid lægen har med patienterne.

Udfordringer omkring medicinen:

Der har hele tiden været problemer med at få gode oversigtsbilleder på patienter der er indlagte, hvilket har resulteret i fejlmedicineringer.

Hvis en patient skal udskrives fra et hospital, kræver det at medicinen skal afstemmes forinden med FMK (fælles medicinkort), og hvis der er travlhed på afdelingen, hvorfor lægen må klare de mest akutte ting først, må patienten afvente med at blive udskrevet til lægen har tid, hvilket i nogle tilfælde kan vare optil flere timer.

Udfordringer i patientforløb:

Et andet fokuspunkt handler om patientforløbene. Hvilket handler om patientens overgang imellem de forskellige sektorer.

Hvis en patient kommer til en kontrol i ambulatoriet, hvor lægen finder mistanke om en revne på en arterie, hvilket er kritisk, og ønsker der bliver lavet en CT-skanning for at af- eller bekræfte det, er det ikke muligt, da ambulante patienter ikke kan få foretaget en CT-skanning uden at der er tale om patienten forinden er indlagt i Sundhedsplatformen.

Lægen skal altså skynde sig at ringe til lægesekretæren, der skal indlægge patienten. Først derefter, kan læge booke en akut CT-skanning i systemet, ringe til den CT-skanner ansvarlig læge, der skal godkende CT-skanningen.

I Sundhedsplatformens verden kan en ambulant patient ikke fejle noget akut!

Epikriser

En epikrise er et udskrivningsbrev fra sygehuset til egen læge. Det skal være et kortfattet brev der kort opsummerer hvad der er sket på sygehuset. Men nej, egen læge modtager side op og side ned standard tekst, hvor lægen skal scrolle epikrisen igennem for at finde relevant info. Rent spild af tid.

Psykiatrien

Er også udfordret med manglende overblik omkring medicinering, samt patientforløb og imellem de forskellige faggrupper. Hvis der er tale om en retslig patient, der skal indlægges på en somatisk afdeling, skal patienten dobbeltindlægges, med en masse fejl til følge.

Lægesekretæren

Der er en grund til at uddannelsen tager 2 år. Lægesekretærerne er bindeleddet imellem alle faggrupper., og når arbejdet er lagt over til andre faggrupper, er risikoen for fejl langt større. Når en lægesekretær skal vente 48 timer med at forløbsregistrere de patienter der indlægges akut, er risikoen for fejl stor. Hvis en patient skal indlægges i Jylland, skal patienten udskrives fra Sundhedsplatformen, og journalen printes ud, og gives med patienten i papirform.

Dette var kun et lille udpluk af de udfordringer der er med Sundhedsplatformen.

Ønsker du at vide mere om Sundhedsplatformen, kan jeg anbefale bogen ”Destruktiv digitalisering”

Er udkommet på FADL forlag.

Du kan også lytte til podcasten ”Politik til tiden” hvor jeg taler med forfatteren Jacob Rosenberg, samt Flemming Rasmussen, der står bag Facebook gruppen ”Sundhedsplatformen nej tak ”

Min handling på dette er – skrot Sundhedsplatformen:

Vi skal i stedet have ét fælles it-system der dækker hele Danmark. Alt andet giver ikke mening.

Sundhedsplatformen er fem gange dyrere end andre systemer i landet, hvor man er markant mere tilfreds med deres system.

Til dagligt arbejder jeg som social og sundhedsassistent, og underviser nyt personale i Sundhedsplatformen, samt superbruger. Har derfor også selv en stor indsigt i Sundhedsplatformens gode og dårlige sider.

Som medlem af Dansk Folkeparti og kandidat til regionsrådet, ønsker jeg naturligvis et fælles it- system for hele Danmark. Mit bud er EPJ (Elektronisk Patient Journal), som alle de andre regioner har.