Politi-brøler: 19-årig slap med 3,5 års fængsel, selv om han skød med skarpt og truede piger på livet

0
2028
Arkivfoto

En 19-årig mand skulle mindst have haft fem års fængsel for at skyde med skarpt i Vollsmose. Men anklagemyndigheden glemte, at Folketinget har skærpet straffen for våbenbesiddelse i kampen mod bandekriminelle

En hårdkogt 19-årig kriminel mand med indvandrerbaggrund kan glæde sig over, at anklagemyndigheden hos Fyns Politi var glemsom, da de i 2021 skrev anklageskriftet til en retssag, hvor manden bl.a. var tiltalt for at skyde med skarpt i Vollsmose i Odense og for at have truet en 14-årig pige på livet.

Takket været politiets glemsomhed, slap manden nemlig med 3,5 års fængsel, selv om anklagemyndigheden som minimum burde have krævet mindst fem års fængsel. Det fremgår det af et svar fra justitsminister Nick Hækkerup (S) til Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup.

Folketinget skærpede nemlig lovgivningen i 2017, så en straf kan forhøjes ”med indtil det halve”, hvis man på et offentligt sted bærer skydevåben eller eksplosivstoffer, der ”kan forvolde betydelig skade”. Men anklagemyndigheden på Fyns Politi havde åbenbart glemt denne skærpelse, der kan læses som paragraf 81 b i Straffeloven.

Som der står i svaret fra justitsministeren, der har indhentet svar fra Statsadvokaten i Viborg og Rigsadvokaten:

”Ved en meget beklagelig fejl blev der under sagen ikke nedlagt påstand om strafskærpelse i medfør af straffelovens § 81 b (skærpet straf for straffelovsovertrædelser begået ved brug af skydevåben mv. på offentligt tilgængeligt sted). Sagen burde således rettelig være rejst ved nævningeting med en strafpåstand på ikke under 5 års fængsel”.

”Ved en meget beklagelig fejl blev der under sagen ikke nedlagt påstand om strafskærpelse i medfør af straffelovens § 81 b”

Fra justitsministerens svar til Peter Skaarup

Kræver nærmere redegørelse

Statsadvokaten i Viborg har nu bedt om en nærmere redegørelse. Fyns Politi skal forklare, hvorfor paragraf 81b ikke blev taget i brug. Desuden vil statsadvokaten vide ”hvilke tiltag der eventuelt er iværksat i politikredsen for at undgå lignende fejl fremover”.

Rigsadvokaten er enig med statsadvokaten. I svaret fra Justitsministeren står der, at Rigsadvokaten ”kan tilslutte sig, at der er tale om en meget beklagelig fejl”.

Skærpede straffe virker kun, hvis de bliver brugt

Paragraf 81b blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget i 2017. Det skete som led i kampen mod den stigende bande- og rockerkriminalitet. Men som justitsminister Nick Hækkerup konstaterer i sit svar til Peter Skaarup, så virker en sådan skærpelse kun, hvis anklagemyndigheden gør brug af den.

Som ministeren skriver:

“En forudsætning for, at strafskærpelsen slår igennem i praksis, er, at anklagemyndigheden er opmærksom på strafskærpelsen, herunder dens betydning for om sager skal rejses som domsmands- eller nævningesager. Det har jeg derfor også en klar forventning om, at anklagemyndigheden er, og det er selvsagt utilfredsstillende, at det ikke er sket i den konkrete sag”.

Truede 14-årig pige med pistol

Dommen over den 19-årige faldt den 21. december 2021 ved Retten i Odense. Manden, hvis forældre er udlændinge, blev blandt andet dømt for at have være i besiddelse af et skarpladt skydevåben og for at have affyret mindst seks skud på et offentligt sted. Skuddene er dels affyret mod en forbikørende bil, dels mod tilfældige personer i området.

Den 19-årige er desuden dømt for trusler på livet mod to piger, som han tilfældigt mødte på en sti i Vollsmose den 15. april 2021. Den ene af pigerne på 14 år fik en pistol peget mod sit hoved på kort afstand.