Skatteministers glade budskab om vurderinger kaldes spin og skønmaleri

0
1491
Skatteminister Morten Bødskov. Foto: Skatteministeriet

DFs skatteordfører Dennis Flydtkjær kalder skatteministers pressemeddelelse om det stærkt forsinkede ejendoms-vurderingssystem for ”spin”. Tilsyn advarer om nye forsinkelser og manglende ledelse. ”Ministeren må lave en plan B – det kan blive nødvendigt at trække stikket,” siger Dennis Flydtkjær

“Grønt lys til udsendelse af nye ejendomsvurderinger”.

Sådan lød overskriften i en pressemeddelelse, som Skatteministeriet udsendte for to uger siden. Budskabet var det glade, at der nu endelig er udsigt til, at boligejerne kan få de nye ejendomsvurderinger.

Efter sommerferien vil de første 50.000 vurderinger blive sendt ud, og derefter vil de komme i etaper, så alle boligejere har fået en ny vurdering senest i 2024.

“For første gang siden 2011 er vi nu klar til at sende nye ejendomsvurderinger ud til boligejerne. Der er ingen tvivl om, at det har været et langt sejt træk at nå hertil, men så meget mere positivt er det, at vi nu er, hvor vi skal være. Nu kan vi se frem til, at de nye vurderinger bliver udsendt til danskerne,” lød det fra skatteminister Morten Bødskov (S).

Dermed bliver der endelig sat punktum for skandalen om den nye it-platform til ejendomsvurderinger, der igen og igen er blevet forsinket. Systemet, som Skat gik i gang med at udvikle i 2014, har indtil videre kostet over én milliard kroner – fem gange dyrere end de 200 millioner kroner, der oprindeligt blev sat af.

Men nu er det altså ved at være klar, og boligejerne kan se frem til at få deres vurderinger, inden nye beskatningsregler træder i kraft i 2024.

Eller kan de det?

Pressemeddelelsen fra Skatteministeriet.

Advarselslamper blinker i tilsynsrapport

Det tvivler Dansk Folkepartis skatteordfører Dennis Flydtkjær stærkt på at de kan. Han har tidligere erklæret, at hans tillid til systemet kan ligge på et meget lille sted og at han frygter nye forsinkelser. Og Dennis Flydtkjær er ikke blevet beroliget af den optimistiske pressemeddelelse fra skatteministeren. Som han ser det, er pressemeddelelsen langt fra virkeligheden.

Pressemeddelelse er baseret på en redegørelse fra IT-tilsynet, der har lavet en såkaldt trykprøvning af det kommende vurderingssystem. Og hvis man læser tilsynets kommentarer, er det mere gule alarmblink end grønt lys, der præger vurderingen.

Advarslerne står ikke i pressemeddelelsen. Men med denne følger et såkaldt covernotat fra it-tilsynet med konklusioner, observationer og anbefalinger. Og her blinker adskillige advarselslamper. Som der står:

  • Der er uklare mandater og mangel på ledelses- og eksekveringskraft.
  • Der er mangel på ledelsesmæssig og it-faglig ekspertise og erfaring i programmet.
  • Der er ikke etableret en automatiseret og produktionsklar it-platform, der kan afvikle en samlet applikation
  • Der er ikke taget tilstrækkeligt forretningsmæssigt ansvar for løsningen i fagstyrelserne.
  • Eksterne konsulenter driver mange omkostninger, og der styres ikke nok efter leverancer
  • Der har ikke været tilstrækkelig mulighed for at følge fremdrift i leverancer, økonomi og risici, hvorfor der er behov for at tage mere effektive styringsværktøjeri anvendelse og løfte kompetencerne indenfor styring.
  • Der udestår sikring af en enkel borgerrejse.

Om den manglende ledelses-kraft, står der uddybende:

”Programmet bør iværksætte en “turn around” med radikale justeringer i organisationen, så den bliver forenklet og mere effektiv. Der er behov for en ny tilgang til ledelse med klare mandater og fokus på at få truffet beslutninger i nødvendigt tempo for at sikre fremdrift i leverancer”.

Når det gælder overholdelse af tidsplanen, skriver it-tilsynet:

”Der er tale om et program med høj risiko for forsinkelser og fordyrelser, som dog vurderes at kunne håndteres med stram risikostyring og –mitigering. Det er It-tilsynets vurdering, at den nødvendige teknologiske, kulturelle, styrings- og ledelsesmæssige transformation af ICE-programmet ikke kan gennemføres af Udviklings- og Forenklingsstyrelsen alene. Der er behov for ekstern bistand til at løse afgrænsede opgaver”.

Der står dog også at “der er mange gode elementer at bygge videre på”. Men man kan roligt sige, at it-tilsynet tager sine forbehold:

“It-tilsynet er pt. ikke stødt på forhold, som gør det umuligt at levere en produktionsklar applikation for ejerboliger, som kan it-driftes og organisatorisk implementeres i fagstyrelserne”, som der står i notatet.

Covernotatet fra it-tilsynet kan læses her

Dennis Flydtkjær, skatteordfører mv. for Dansk Folkeparti. Foto: Steen Brogaard

Stikker boligejerne blår i øjnene

DFs skatteordfører Dennis Flydtkjær konstaterer ironisk, at ”det da er positivt, at det ikke er umuligt”. Men ellers kan han ikke se det sjove i sagen:

”It-tilsynet siger ret entydigt, at Skat ikke selv kan løse opgaven. Man kan da godt glæde sig over, at it-tilsynet ikke mener det er umuligt, men der er godt nok mange bump på vejen, før det her kan lykkes,” siger Dennis Flydtkjær.

Han betegner pressemeddelelsen som rent spin:

”Det er helt skævt at sælge det her som en positiv historie. Der står, at man snart udsender de første 50.000 vurderinger. Men sandheden er, at disse laves manuelt, fordi platformen ikke er klar. Så man stikker boligejerne blår i øjnene,” siger Dennis Flydtkjær.

”Ministeren køber sig tid”

Han mener, at skatteministeren bruger pressemeddelelsen til at købe sig tid.

”Jeg har sagt til ministeren, at hvis det her forsinkes igen, bliver man nødt til at trække stikket. Jeg tror, han køber sig til med det her. Men hvis jeg var minister, ville jeg være mere kritisk overfor mine embedsmænd. Det her kommer hurtigt til at give bagslag. Ministeren kommer til at ligne komiske Ali, når det viser sig, at den nye tidsplan heller ikke holder,” siger Dennis Flydtkjær.

Han har stillet 12 skriftlige spørgsmål til skatteminister Morten Bødskov om It-tilsynets redegørelse. DF-ordføreren opfordrer ministeren til at udarbejde en plan B, gerne i samarbejde med Folketingets partier.

”Regningen er allerede løbet op i over én milliard kroner, og den bliver endnu større nu. Derfor bør man overveje, hvad man ellers kan gøre. Ellers bliver man ved med at smide gode penge efter dårlige. Det her kan hurtigt komme til at koste 3-4-500 millioner kroner mere”.

Dennis Flydtkjær fastslår, at der skal være en løsning klar inden 1. januar 2024, når nye boligbeskatningsregler træder i kraft. Ellers kender boligerne ikke deres økonomi herefter.

”Derfor er vi da nødt til at overveje, hvad vi gør, og vi kan lige så godt lave en plan B nu,” siger Dennis Flydtkjær.

Læs pressemeddelelsen fra skatteministeriet her

 Læs it-tilsynets covernotat her