CO2-afgifter på flyrejser vil i første omgang kun kunne indføres på indenrigsflyvning, hvilket vil gå ud over små lufthavne, vurderer skatteministeriet

Det er svært at sige, hvad det vil få af konsekvenser for klimaet, hvis der indføres en CO2-afgift på flyrejser. Til gengæld er Skatteministeriet ret sikre på, at en sådan afgift vil gå ud over landets mindste lufthavne og flyselskaber. Det fremgår af et svar fra Skatteministeriet til Folketingets skatteudvalg.

Det er den radikale skatteordfører Kathrine Olldag, der har spurgt, hvad en afgift på 250 kroner pr. udledt ton CO2 for alle fly, der lettet fra danske lufthavne, vil få af betydning – for statskassen og for danskernes rejseaktiviteter. Svaret fra ministeriet er fuld af forbehold, blandt andet fordi det er usikkert, om en CO2-afgift vil være omfattet af EUs energibeskatningsdirektiv.

Det regner ministeriet dog med at det vil. Det betyder, at internationale flyvninger og flyvninger på tværs af EU-lande skal fritages. Derfor vil det i første omgang kun være indenrigsflyvninger i Danmark, der kan pålægges en CO2-afgift. Og det vil gå ud over provinsen og de små lufthavne. Som skatteministeriet skriver i svaret:

“En CO2-afgift vil derfor på kort sigt formentlig kun kunne pålægges indenrigsfly. Dette
kan få betydelige erhvervsøkonomiske konsekvenser for særligt de mindre danske provinslufthavne og luftfartsselskaber, som primært har indenrigsflyvninger. Desuden kan det påvirke mobiliteten på tværs af landet”.

“Dette kan få betydelige erhvervsøkonomiske konsekvenser for særligt de mindre danske provinslufthavne og luftfartsselskaber…”

Skatteministeriet i svar om CO2-afgift på flyrejser

Oven i kommer, at en afgift pr. udledt ton CO2 vil give temmelig mange hovedbrud for skattemyndighederne. For hvor meget CO2 udledes, når der f.eks. flyves fra Sønderborg til København? Som Skatteministeriet i tørt embedssprog skriver:

“Udledningen af CO2- og andre drivhusgasækvivalenter indberettes ikke direkte til myndighederne og kan ikke umiddelbart måles eller verificeres. Der vil derfor være betydelige udfordringer forbundet med at begrænse de administrative omkostninger”.