Seniorernes potentiale bør efterspørges

0
1518
Jens Kirkegaard, DF Helsingør

Af arkitekt maa Jens Kirkegaard, DF- Helsingør og medlem af Seniorrådet i Helsingør

Gruppen af seniorer vokser i landets virksomheder og kommuner, hvilket stiller nye krav til topcheferne. De skal begynde at droppe favoriseringen af unge talenter og se potentialet i de plus 60 årige. Det gør de i mange private virksomheder, men hvad gør kommunerne?

Fra industrien lyder det, at der inden for de næste fire år vil være langt flere medarbejdere over 55 år i landets virksomheder. PFA har fremskrevet sammensætningen af arbejdsstyrken i forhold til alder og forudser, at andelen af ansatte over 55 år vil stige fra 26 til 31 % i 2024. I 2010 lå andelen af ansatte over 55 år på omkring 16 pct. Ifølge Dansk Industri er der i dag 100.000 flere medarbejdere over 60 år på arbejdsmarkedet, end der var i 2014. Hvilket betyder, at der skal mere fokus på generationsledelse.

Der findes ikke tilsvarende analyser og aldersfremskrivninger indenfor det offentlige, hvor der endvidere er et hængeparti med de frivillige seniorer, der aktivt deltager i arbejdet på mange kommunale institutioner. Og de frivillige seniorer kan ud fra deres livserfaring andre steder i samfundet påpege “fejl og mangler” i den offentlige service, idet de som frivillige jo ikke kan trues med fyring.

Endvidere kan de frivillige hjælpe med at øge faglighed og udvikling. Et praktisk eksempel kunne være, at Helsingør Museumsforening inddrager en medarbejder fra museet, når de publicerer en lokalhistorisk faglig artikel, så museet gennem medforfatterskab kan bidrage til museernes forskningsforpligtelse, der er en forudsætning for et årligt statstilskud på 1 mio. kroner.

Pensionistforeninger har længe stået klar til at give en ekstra hånd, men der har manglet en kommunal invitation. Talenterne findes, hvilket Helsingørs årlige Sundtoldsmarked, som 400 frivillige deltager i, er et levende bevis for. Alder ikke er hindring for at udvikle “det originale i det lokale”.

Og sådan kunne byrådet, de enkelte udvalg og administrationen analyserer hver sektor for sig , hvis man ville tage borgerindragelse for pålydende, og leve op til egne politiske honnør-målsætninger,