Rødt flertal vil omskrive historien

0
1387
Finn Rudaizky er medlem af Borgerrepræsentationen i København og regionsrådet i Region Hovedstaden for Dansk Folkeparti i København.

Flertal for at se på Peter von Scholtens grav og skiltning i Københavns Kommune

Af Finn Rudaizky, teknik- og miljøordfører for DF i Borgerrepræsentationen

Socialdemokraterne på Københavns Rådhus “faldt i vandet” i går. Tilsyneladende af frygt for Enhedslisten og dens stigende vælgertilslutning i København. Men, også fordi kulturløsheden og sympati for at lave Danmarks historien og fakta om, meget overraskende også er blevet socialdemokraternes politik.

Enhedslisten stillede i teknik- og miljøudvalget forslag om, at de ville have en mindeplade ved Peter von Scholtens grav på Assistens Kirkegård fjernet. Som bekendt var Peter von Scholten dansk generalmajor på Jomfruøerne i Vestindien. Peter von Scholtens bedrift var, at han den 3. juli 1848, gik imod Kongens plan. Scholten ønskede at slaveriet skulle ophøre – og sørgede for det.

Det er hans grav som blev foreslået fjernet, men da Enhedslisten ikke kunne få flertal for dette, så foreslog de, at den “fremadrettede skiltning ved Peter von Scholtens grav”, skulle ses efter i sømmene. Holdningsløse RV og SF kastede sig i fråde over ideen og socialdemokraterne kom med overraskelsen: de vil også se på historien og Peter von Scholtens tekst på hans gravmonument. Dermed er der lagt op til åbent flertals tag-selv-bord med hensyn til omskrivning af historien, fjerne statuer, mindesmærker m.m., som fortæller vort lands historie.

På DF’s vegne tog jeg kraftig afstand fra beslutningen med underlægningsmusik af helt forkerte historiske facts. Sammen med V og K standsede DF beslutningen. Nu bliver det den samlede Borgerrepræsentation, som på deres møde den 24. juni endelig skal afgøre den historisk skræmmende beslutning.