PET: IS-kvinderne udgør en trussel mod Danmark

0
1499
IS-krigere marcherer i Raqqa i Syrien. Arkivfoto Uncredited/Ritzau Scanpix

Både mænd og kvinder, der rejste fra Danmark til Syrien for tilslutte sig Islsamisk Stat, udgør en trussel mod Danmark, vurderer PET. Til gengæld vurderes deres børn at være for små til på nuværende tidspunkt til at udgøre en trussel

Politiets Efterretningstjeneste (PET) vil i et svar til Folketinget ikke kommentere, om moderen til en 4-årig pige, som et flertal i Folketinget vil hente hjem fra Syrien, udgør en sikkerhedsrisiko. Men PET’s Center for Terroranalyse (CTA) vurderer generelt, at de mænd og kvinder, der er rejst til Syrien eller Irak for at slutte sig til Islamisk Stat, udgør en trussel mod Danmark eller danske interesser i udlandet.

Det fremgår af et svar fra Justitsminister Nick Hækkerup til Dansk Folkepartis retsordfører Peter Skaarup.

“Det er PET’s Center for Terroranalyses (CTA) vurdering, at personer, der er eller har været udrejst fra Danmark til konfliktzonen i Syrien/Irak, kan udgøre en trussel mod Danmark eller mod danske interesser i udlandet. Det gælder både mænd og kvinder og uanset om personerne opholder sig i konfliktzonen, er returneret til Danmark eller opholder sig i et andet land i eller uden for Europa. Den mulige trussel er ikke begrænset til eventuel angrebsplanlægning, men vedrører også radikalisering af andre personer, propagandavirksomhed, logistisk støtte, terrorfinansiering og anden terrorrelateret virksomhed,” skriver PET i svaret fra justitsministeren.

“Personer, der er eller har været udrejst fra Danmark til konfliktzonen i Syrien/Irak, kan udgøre en trussel mod Danmark eller mod danske interesser i udlandet”

Svar fra justitsministeren til Peter Skaarup (DF)

Mindst 160 er rejst til Syrien og Irak

I den nye trusselsvurdering fra CTA, som udkom 31. marts 2021, uddybes truslen. Her står der blandt andet:

“Terrortruslen beror på en konkret vurdering af den enkeltes hensigt og kapacitet til at angribe danske mål. Blandt relevante faktorer er den udrejste persons fortsatte sympati for militant islamisme og tilknytning til militant islamistiske grupper samt personens eventuelle våbentræning og deltagelse i kamphandlinger. Ifølge CTA’s oplysninger har syv procent af alle gennemførte og afværgede angreb i Vesten siden 2014 involveret gerningspersoner, der har været udrejst til Syrien/Irak”.

Efteretningstjenesten vurderer, at mindst 160 personer siden sommeren 2012 er eller har været udrejst fra Danmark til Syrien/Irak for at tilslutte sig militante islamistiske grupper. Knap halvdelen er vendt tilbage til Danmark eller opholder sig i et andet europæisk land. Omkring en tredjedel formodes omkommet i konfliktzonen, og 34 voksne personer opholder sig fortsat i Syrien eller Irak.

Børnene udgør ikke aktuel trussel

I følge PET er der ca. 40 børn af danske statsborgere i konfliktzonen. Om terrortruslen fra børnene skriver PETs Center for Terroranalyse:

“Det er efter CTA’s vurdering usandsynligt, at der udgår en aktuel terrortrussel fra børn af personer udrejst fra Danmark til konfliktzonen. Det hænger først og fremmest sammen med børnenes nuværende lave alder. Det er CTA’s generelle vurdering, at større børn, der indrejser i Danmark fra konfliktzonen eller fra lejre, kan udgøre en terrortrussel på grund af indoktrinering eller anden påvirkning i konfliktzonen. Det er i den forbindelse også CTA’s vurdering, at risikoen for indoktrinering og påvirkning som udgangspunkt forøges, jo længere tid børnene opholder sig i et radikaliseret miljø, herunder i lejrene i det nordøstlige Syrien”.

Den nyeste trussselsvurdering fra Center for Terroranalyse kan læses her