Nye kaserner til Allahs soldater

0
8974
Moskeen med byggetilladelse fra 27. maj 2020 – byggeriet er i fuld gang.

Af Lars Vestergaard
Kandidat til Kommunalvalget 2021 for Dansk Folkeparti i København, medlem af Vesterbro Lokaludvalg for Dansk Folkeparti

I hele Danmark er der et byggeboom i gang i disse år. Men det er ikke kun boliger, fabrikker, sygehuse og institutioner. Der er også vældig travlhed med opførelser af moskéer og omdannelser af kulturcentre til moskéer. Moskeerne bliver bygget under alle islamiske fortolkninger, både sunni, shia, sufi m.fl.

Lars Vestergaard

Og alle byråd nikker aldeles ukritisk ja til disse nye byggerier. Socialdemokratiet og Venstre gør det over hele landet og i Københavns Kommune er det særligt Enhedslisten, som har Borgmesterposten for Teknik- og Miljø.

I Roskilde var den nuværende Kultur- og Kirkeminister Joy Mogensen som tidligere borgmester for Socialdemokratiet ligefrem hovedtaler ved den islamiske indvielse af den nye Tyrkiske Stormoské i Roskilde, hvor hun begejstret roste og fremhævede islamisk kultur: Joys indvielsestale (Se fra 24.40) Brug lige lidt tid på at se den og TÆNK selv. Hun er Kultur- og Kirkeminister nu! Tænk så også lige over det.

Og husk så på Recep Erdogans citat!

Minareterne er vores bajonetter, kuplerne vores skjolde og moskeerne vores kaserner, de troende vore soldater. Denne hellige hær beskytter min religion. Allah-u-Akbar”.

Finansieringen er ofte ukendt, men man spørger jo heller ikke nødvendigvis til, hvor pengene kommer fra ved andre byggerier, hverken store eller små. Måske er der en opgave hér for Transport- og Boligministeriet. Myndighederne skal jo vide, hvor pengene kommer fra for ikke at medvirke til eventuel hvidvaskning.

Også i København vælter moskéerne op. På Vesterbro er der et byggeri i gang, som skal omdanne det eksisterende Pakistanske kulturcenter (Muslim Cultural Institute) til en stormoské, Madani Masjid Moskéen, med 8 lejligheder og 46 ungdomsboliger lige over moskéens bederum. Dette foregår i et tidligere industrikvarter på Amerikavej 19-21 på Vesterbro. Ved dette ’kulturcenter’ var der i 2011 et skyderi med både dræbte og sårede. Se nedenstående links. Skyderiet ved Madani Masjid Moskéen gav de følgende dage bl.a. et hævnskyderi på Amager. Se links nedenfor.

Ejer bor i Cairo

Den oprindelige byggesag startede helt tilbage i 2016, hvor Københavns Kommune dog trods alt holdt en nabohøring. Se høringssvar i nedenstående links. Det drejede sig om  en byggetilladelse til at opføre en 2-etagers tilbygning indeholdende 12 boliger på i alt ca. 1.380 m2 ovenpå på en eksisterende bygning. Byggesagen kører frem og tilbage, og administrationen udbeder sig materiale flere gange, og arkitekten kører træt. Ansøgningsprocessen går i stå. Arkitekten var Poul Kai Dencker under hvilket navn han stiftede firmaet Dencker’s Consulting Aps. Den administrerende direktør hedder nu Sandy Awatif Poul Kai Abdelrahman Dencker. Den reelle ejer hedder Awatof Mohamed Mohamed Abu Regal og bor i Cairo, af alle steder. Men byggesagen løber ud i sandet for Sandy Awatif og Awatof Mohamed fra Cairo, hvor det muslimske broderskab har sin højborg.

I Ægypten forsøgte den nu afdøde Morsi at indføre ekstra skat for vantro. Det hedder Jizya – og det bliver også indført i Danmark på et tidspunkt, hvis denne udvikling ikke stoppes. Det viser Islamisk historie. Jizya er en slags beskyttelsespenge, så du kan leve i fred (ikke blive slået ihjel) i Islams hus – Dar-al-Islam. Måske er banders opkrævning af beskyttelsespenge i virkeligheden indledningen på Islams hus i Danmark. Se links nedenfor.

De første tegninger af moskeen fra 2016.

Men så kommer der en ny rådgiver på mosképrojektet, og de får tilladelse til nedenstående byggeri. Imidlertid er byggeriet ændret, og antallet af boliger har også ændret sig. Det fremgår af aktindsigten, at der har været en partshøring. Under partshøringen fremkommer følgende partshøringssvar:

Og ja, det kan da undre. Søg om et og bed senere om noget andet – så får du det alligevel.

Bemærk særligt, at minareterne i anden udgave af projektet er gjort højere og mere dominerende, så de bedre kan sprede budskabet om underkastelse udover de vantro danskere, når de i en formentligt nær fremtid tages i brug, støttet af Kultur- og Kirkeminister Joy Mogensen og biskopperne Marianne Christiansen, Peter Fischer-Møller og Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen, som i deres virke knuselsker Islam og fremmer ideologien.

Bemærk særligt, at minareterne i anden udgave af projektet er gjort højere og mere dominerende, så de bedre kan sprede budskabet om underkastelse udover de vantro danskere

Nu er det ikke længere 12 lejligheder, men 8 lejligheder og 46 ungdomsboliger – oven på en moské. Ansøgningen blev givet til ungdomsboliger, som normalt er kommunalt støttede med mange penge, så huslejen kan holdes lav. Aktindsigten oplyser ikke, om der var givet kommunale støttekroner til ungdomsboligerne. Det må blive næste spørgsmål. Eller får Københavns Kommune anvisningsret til ungdomsboligerne? Det overvejes i en kladde inde i aktindsigten:

Det er dog alligevel 48 ungdomsboliger. Skal der være koranskole/jihadtræningscenter? Grimhøjmoskeen i Århus har haft stor succes med radikalisering og eksport af unge mennesker, der efter endt skoling tog ned og kæmpede for Islamisk Stat, eller skal det være indslusningsboliger for 24-årige gifteklare unge mennesker – en ægteskabscentral? Spørgsmålene står hen i det uvisse.

Moskeen med byggetilladelse fra 27. maj 2020 – byggeriet er i fuld gang.

Hvis du vil vide mere og dykke endnu længere ind i denne spændende sag, kan du søge aktindsigt hos Københavns Kommune. Du skal skrive til Københavns Kommune på tmf@tmf.kk.dk og bede om aktindsigt i byggeriet på Amerikavej 19-12.

Baggrundsmateriale med links:

https://www.berlingske.dk/samfund/en-draebt-i-skyderi-paa-vesterbro

https://ekstrabladet.dk/112/article4081943.ece

https://www.tv2lorry.dk/lorryland/offer-skud-pa-amager-har-vaeret-indblandet-i-drab

https://profiler.tv2lorry.dk/sandy-awatif-poul-kai-abdelrahman-dencker-2106334

Denckers Consulting Aps (Tryk ejerforhold, tegningsregel, personkreds)

https://blivhoert.kk.dk/hoering/amerikavej (den første høring i 2016)

https://madanimasjid.dk/  (ikke opdateret siden 2015 – hvorfor mon?)

Jizya  (Skat for ikke-muslimer = kuffar = vantro)

Konvertér eller Betal Jizya eller Forlad landet

https://da.wikipedia.org/wiki/Dar_al-Harb

Dar-al-Harb  Definitioner på Dar al-Harb og Dar al-Islam

Det muslimske broderskab i Danmark  (Folketingets Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16)