Tre DF-byrådsmedlemmer: Nu gælder det om at stramme ballerne!

0
3915
Charlotte H. Larsen, Marlene Harpsøe & Daniel Nørhave

Af Charlotte H. Larsen (kommunalbestyrelsesmedlem, Hvidovre), Marlene Harpsøe (fhv. MF, kommunalbestyrelsesmedlem, Helsingør) & Daniel Nørhave (kommunalbestyrelsesmedlem, Ringsted)

På 2 uger har fem kommunalbestyrelsesmedlemmer forladt Dansk Folkeparti. Medlemmer, der ikke er blevet valgt på egne personlige stemmer, men som alene sidder i kommunalbestyrelsen i kraft af vælgernes tillid til vores parti. Som kolleger til de pågældende er det skuffende at opleve, hvordan lokalt nid og nag, bristede ambitioner og forestillingen om at en anden partibog måske kan gøre det nemmere at blive valgt igen ved kommunalvalget næste år har betydet, at disse medlemmer blæser vælgerne og Dansk Folkeparti et stykke.

Når der opstår uro et sted i landet, sender det uundgåeligt negative bølger ud i hele partiorganisationen og her vil vi tre gerne stille os til rådighed som bølgebrydere!

For ved I hvad, venner? Vi har et fantastisk parti med en kanondygtig formand, og vi har frem for alt den vigtigste målsætning af alle partier, nemlig som der står i vores principprogram, “at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki”. Danmark er kort sagt Dansk Folkepartis DNA. Og det bliver aldrig forældet at kæmpe Danmarks og danskernes sag mod masseindvandringen, EU’s herskesyge og organiseret kriminalitet. Og det går heller aldrig af mode at tage sig af de ældres ve og vel og at beskytte samfundets svageste.

Blot fordi meningsmålingerne ikke er gode lige nu, så er partiets politik ikke blevet en tøddel ringere end den var, da vi rundede de 20 pct. i 2015. Husk det!

Blot fordi meningsmålingerne ikke er gode lige nu, så er partiets politik ikke blevet en tøddel ringere end den var, da vi rundede de 20 pct. i 2015

Som DF’ere er det ikke noget nyt at kæmpe. Det var ikke spor nemt, da Dansk Folkeparti blev stiftet i 1995 og frem til systemskiftet i 2001. Dansk Folkeparti var udsat for spot og spe. Vi blev nedgjort og svinet til. Det er den samme elite, som allerede dengang ville partiet til livs, som i dag godter sig hver gang der er ballade og internt fnidder i Dansk Folkeparti. De vil have os væk – og de glæder sig hver gang meningsmålingerne går os imod, og at vi skændes med hinanden i stedet for at stå sammen alle som en og rette skytset mod vores politiske modstandere. Vi skal huske ånden fra 90erne. De fleste af os var ikke særligt gamle dengang, men vi har fået fortalt, hvordan det var af partiets gamle kæmpere – og nu skal vi bruge erfaringerne fra dengang til at holde fanen højt!

Vi er alle klar over, at meningsmålingerne ikke er, som vi havde arbejdet for og håbet på, på nuværende tidspunkt. Og ja – ærligt – kommunalvalgkampen næste år bliver måske mere op ad bakke end den har været før. Og hvad så? Vi er Dansk Folkeparti – og vores politiske holdninger er da ikke til salg uanset om meningsmålingerne siger 5 eller 25 pct. Vi mener det samme. Om vi sidder i kommunalbestyrelsen eller må tage en pause på reservebænken. Det ændrer ikke noget. Vi har ret!

Tiden er inde til, at vi alle sammen strammer ballerne. Ok, vi kan måske ikke forvente samme landspolitiske medvind fra Christiansborg, som vi har haft ved tidligere kommunalvalg, men så må vi bare arbejde endnu hårdere lokalt for at få vores budskaber frem til vælgerne. For det er ikke budskaberne, der er noget galt med.

Den største fejl vi kan begå er at lade selvmedlidenheden råde. Falde ned i den uklædelige offermentalitet, hvor det er alle mulige andre end ens egen skyld, hvis det går skidt eller går en imod. Vi skal hanke op i os selv og slå fast, at vi er Dansk Folkepartis repræsentanter lokalt, og vi kæmper hele vejen frem til målstregen den 16. november 2021.

Den største fejl vi kan begå er at lade selvmedlidenheden råde

Vi skal bruge krisen konstruktivt. Ud af enhver krise kommer altid noget positivt. Som medlemmer kommer vi nu tættere på ledelsen på Christiansborg. Kristian Thulesen Dahl har brugt måneder på at rejse rundt til lokalforeningerne og lytte til deres budskaber efter folketingsvalget, og Kristian og resten af ledelsen har rakt hånden ud til baglandet og ved at etablere et nyt tillidsmandsforum givet Dansk Folkepartis dygtige lokalt engagerede medlemmer muligheden for i højere grad at præge vores parti. Med de nye faste møder mellem kommunalbestyrelsesmedlemmer og tillidsfolk to gange om året bliver vi også bedre til at dele erfaringer imellem hinanden. Kristian var manden, der førte Dansk Folkeparti til at blive det største borgerlige parti ved folketingsvalget i 2015, og derfor er vi også overbeviste om, at han er den rigtige formand for Dansk Folkeparti og nok skal få vores vælgertilslutning rigtig højt op igen. Kan han gøre det én gang, så kan han også gøre det igen.

Vi får et mere professionelt parti – uden at blive professionelle politikere, for det skal vi som kommunalpolitikere aldrig være. Vi skal derimod være dem, der lytter til manden på gaden, bevæger os rundt i det lokale foreningsliv og i det hele taget deltager aktivt i kommunens liv, så borgerne lærer os at kende. Vi skal også være dem, der tør gå op imod forvaltningen, når der er brug for det og dem som tør stå fast på vores mærkesager, selvom de andre partier vender sig imod os. Vi skal som drengen i Kejserens Nye Klæder turde sige, når kejseren ikke har noget tøj på, som når man på Christiansborg laver en udligningsreform uden at hæve serviceloftet. Og vi skal tro på os selv – også i stormvejr!

Vi skal som drengen i kejserens nye klæder turde sige, når kejseren ikke har noget tøj på

Dansk Folkeparti er den ægte vare: Stram udlændingepolitik og ægte velfærd. De partier, der giver indtryk af at have stjålet vores politik, er kopier – og kopien bliver aldrig lige så gode som originalen. Sådan er det bare.

Derfor siger vi til alle jer andre derude: Op med humøret, hold hovedet højt og kæmp for Dansk Folkepartis sag hver dag, hele dagen. Vinden vender. På et tidspunkt. Kæmp og hold hovedet koldt indtil da. Vi er stadig Danmarks bedste parti – uden konkurrence!