Aftale: Nu får det konsekvenser, når børn begår kriminalitet

0
4178

Skal 10-årige straffes? Skal de i fængsel? Dansk Folkepartis retsordfører Peter Kofod Poulsen fortæller her om den nye ungdomskriminalitets-aftale, som regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet er blevet enige om

Det skal have en konsekvens, når børn helt ned til 10-11 års alderen begår alvorlige kriminalitet som f.eks. vold. Det mener regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, som med en ny aftale om ungdomskriminalitet lancerer 24 nye initiativer, som skal få færre børn og unge til at søge ud i kriminalitet.

Den kriminelle lavalder er fortsat 15 år og børn skal ikke i fængsel, fastslås det i aftalen. Men der skal være en mærkbar reaktion, når de begår kriminalitet. Derfor etableres et ungdomskriminalitetsnævn, der skal afgøre sager, der involverer børn og unge mellem 10-17 år. Nævnet kan træffe afgørelse om straksreaktioner og forbedringsforløb på op til to år – og i særlige tilfælde fire år. Herunder at anbringe de dømte i lukkede institutioner.

“Hvor vi tidligere primært har haft fokus på den sociale indsats, vil vi fremadrettet også forholde os til børn og unges kriminalitet. Dermed stiller vi dem til ansvar for deres ulovlige handlinger – også selvom de er under den kriminelle lavalder. Det er nødvendigt, hvis vi skal tage hånd om disse unge, inden de lander i en kriminel løbebane uden afkørsel,” siger Dansk Folkepartis retsordfører Peter Kofod Poulsen.

Styrker indsatsen

Der oprettes samtidig en ungekriminalforsorg, der skal føre tilsyn med at Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelser efterleves.

“Vi skal naturligvis sikre os, at de unge modtager den rette behandling, så de ikke opsøger kriminalitet, så snart de er ude af ‘systemet’. Derfor lægger aftalen også op til at sikre kvaliteten af indsatsen over for anbragte kriminalitetstruede unge på sikrede og delvist åbne institutioner,” siger han.

Er det ikke voldsomt at straffe børn?

“Vi taler ikke om uskyldige drengestreger, men om voldtægt og voldelige overfald begået af gerningsmænd i en meget lav alder. I få tilfælde helt ned til 10-11-årsalderen,” siger Peter Kofod Poulsen.

“Sat en smule på spidsen, så er det ikke alt, der kan løses gennem et forløb af kammeratlige samtaler over en sodavand med en sagsbehandler. Eller sociale foranstaltninger. Eller alvorsord for den sags skyld,” siger han.

Hele aftalen kan læses her.

“Vi taler ikke om uskyldige drengestreger, men om voldtægt og voldelige overfald begået af gerningsmænd i en meget lav alder.”

NB: TESTVERSION – udtalelserne baseret på indlæg af Peter Kofod Poulsen.