Når etniske danskere er en minoritet i eget postnummer…

0
11902
Foto: Poul Gaardbo

Poul Gaardbo bor i Brøndby Strand, hvor etniske danskere er i undertal. Han oplever, at indvandrerflertallet sætter den kulturelle dagsorden. “Brøndby Strand er ikke længere dansk. Er det formålet, at store områder i Danmark skal foræres til indvandrere?,” skriver han i dette debatindlæg

Af Poul Gaardbo

DEMOGRAFI | Jeg bor på Vestegnen, og min oplevelse er, at vi har tabt Danmark til indvandrerne. For mig er det at følge debatten om indvandring ofte noget teoretisk. Når man som jeg bor i et område, hvor etniske danskere er i undertal, så er det egentligt meget simpelt. De der er i flertal, sætter den kulturelle dagsorden.

Poul Gaardbo

Det første postnummer i Danmark, der kom i etnisk dansk undertal, er 2660 Brøndby Strand. Her bor der i dag omkring 53% ”af anden etnisk herkomst end dansk”. I Brøndby Strand Parkerne – Brøndby Strand-Planen opført 1969-1974 – bor 7.500 mennesker fra flere end 80 lande. (Kilde: Netværkskontoret i Brøndby Strand)

Andelen af beboere i Brøndby Strand-planen med sociale problemer er forholdsvis stor. Ca. 65 % af beboerne er flygtninge, indvandrere eller efterkommere af disse. (DR, Danmarks Statistik 2018)

På Brøndby Strand-boligforeningernes hjemmesider skrives der på omkring 100 sprog, idet nogle lande har flere forskellige sprog. (Kilde: Netværkskontoret i Brøndby Strand) Det betyder, at danskere i mange tilfælde er i undertal. Det gælder både nede i centret, i supermarkedet, i skoleklasser og daginstitutioner.

Brøndby Strand Skole er den eneste folkeskole i postnummeret 2660. I dag er 40 procent af eleverne etnisk danske, mens 60 procent af dem har indvandrerbaggrund. I de enkelte klasser, der kan den etniske forskel være endnu mere markant.Hele kommunen har 34.882 indbyggere (2020), hvoraf omkring 15.000 bor i bydelen Brøndby Strand.

Tænk at etniske danskere er i mindretal i bydele i deres eget fædreland.

I 1974 stod Brøndby Strands ikoniske højhuse som et vartegn for fremskridt i form af alment boligbyggeri af høj kvalitet. Her 50 år senere er de sundhedsfarlige at bo i, men i dem boede mange etniske danskere. Nu skal 5 af højhusene rives ned, og 3 af dem er allerede fraflyttede, og i dem boede der ret mange etniske danskere. Det betyder, at andelen af ikke-etniske danskere i mit boligselskab er steget fra 24 til 45 %.

Kommunalbestyrelsen er tabt

Indvandrerne er allerede en klar politisk magtfaktor i min kommune. De er så mange, at hvis de alle sammen stemte på det samme parti, så ville det blive det største parti i Brøndby – og derved kunne de faktisk få borgmesterposten. Det er ikke sket endnu, men det lader til, at mange af dem er Socialdemokrater.

Foto: Poul Gaardbo

I Brøndby Kommune har Socialdemokratiet 11 ud af 19 pladser i kommunalbestyrelsen og bestemmer derfor i det store hele alting alene. I kulturudvalget f.eks. har de 4 ud af 5 pladser. Her har Socialdemokraterne valgt Syed Aejaz Haider Bukhari (S) til Brøndby Kommunes kulturudvalgsformand! Han er ikke bare rettroende muslim, han er også reserve-imam! Dermed er kulturen i Brøndby på ganske demokratisk vis overladt til en person, der kun i ringe udstrækning er enig i danske værdier.

Bukhari har tidligere siddet en kort periode i Bevillingsnævnet i kommune, men den gik åbenbart ikke, for der blev han skiftet ud.

Indstilling af nævninge og domsmænd

I Danmark indstiller kommunerne nævninge og domsmænd hvert 4. år. Man kan kun blive nævning eller domsmand, hvis man har dansk indfødsret. Men ifølge reglerne (Bekendtgørelse om grundlister – BEK nr. 809 af 05/12/1990) skal indstillingen procentuelt følge kommunens borgeres etnicitet. Denne procentdel udregnes efter alle kommunens samlede indbyggere, altså også inklusive alle ikke danske statsborgere, der er bosat i kommunen. Det betyder, at personer med ”anden etnisk herkomst end dansk” – men med dansk indfødsret – får en markant fordel i Brøndby, når listen skal laves og indstilles til Østre Landsret.

Der kommer ikke til at gå mange år, før etniske danskere ikke bare er i mindretal i deres boligbyggeri og i centret, men også hvis de skal møde i retten. Det er min vurdering, at Retten i Glostrup snart kan afsige domme, hvor skyldsspørgsmålet er afgjort af troende muslimer. Det er ikke noget teoretisk problem, det er et ægte og konkret problem. Hvis en borger f.eks. bliver sigtet for noget eksempelvis en voldtægt, så kan retssagen altså afgøres af personer, der har et helt andet kvindesyn end det danske.

Det er min vurdering, at Retten i Glostrup snart kan afsige domme, hvor skyldsspørgsmålet er afgjort af troende muslimer

Foto: Poul Gaardbo

Man ændrer sin adfærd

En ting er kommunalbestyrelse og domstole, noget andet er den helt almindelige dagligdag. Her har jeg kunnet iagttage, at etniske danskere ændrer deres adfærd, når de bor med så mange ikke-etniske medborgere. Mange starter med det standpunkt, at indvandrerne ikke skal påvirke deres adfærd. Men når de og deres børn enten bliver korporligt overfaldet, truet med tæsk, chikaneret i på deres hjemadresse eller gentagne gange får ødelagt deres biler, så retter de ind og ændrer alligevel adfærd.

Indvandrernes børn har forældre der virker uinteresserede i, hvad deres mindreårige børn går og foretager sig. Jeg undrer mig over, at relativt små børn ofte færdes alene ude sent på aftenen. Forældrene møder ikke op til forældremøder på skoler eller i institutioner, og de er svære at kommunikere med. Mange forstår eller taler slet ikke dansk og har derfor – efter mange år i Danmark – stadig brug for, at det offentlige betaler for en tolk.

For nogen tid siden kom jeg hjem omkring kl. 22.30 og på parkeringspladsen så jeg mindre børn kravle rundt på de parkerede biler. Jeg bad dem gå ned, hvilket resulterede i at det ene barn begyndte at græde. Straks kom faderen og hans brødre stormende. De skubbede og truede mig med afstraffelse, hvis jeg irettesatte hans søn. Det skulle jeg slet ikke blande mig i, men hvis sønnen ødelagde noget som helst, så skulle jeg bare sige, hvad det kostede. Herefter rev han et bund pengesedler frem og viste dem til mig, og sagde ”jeg har nemlig penge nok”! …og hvis jeg talte til hans søn igen, så ville de komme ”op og kneppe mig”!

Straks kom faderen og hans brødre stormende. De skubbede og truede mig med afstraffelse, hvis jeg irettesatte hans søn

Flere danske børnefamilier fraflytter kommunen af hensyn til børnene, som de efterfølgende siger, trives bedre i den tilflyttede kommune. Og det er vel resultatet af det multikulturelle projekt: Mit indtryk er, at alle etniske danskere, der har ressourcerne, bare flytter væk. Jeg er selv folkepensionist, og jeg har desværre ikke rigtigt ressourcerne til det. Om sommeren sidder jeg nogle gange på min lille dejlige altan og nyder de lune aftener, men ofte er det svært at ignorere, at der er skænderier, og folk der råber på arabisk. Jeg tør ikke længere sige noget til dem.

Det værste er ikke indvandringen. Det værste er, at det er umuligt at forstå, hvad formålet med den har været. Brøndby Strand er ikke længere dansk. Har det hele tiden været formålet? Er det formålet, at store områder i Danmark skal foræres til indvandrere? Jeg kan ikke forstå det, og socialdemokraterne, de radikale og de venstreorienterede vil ikke svare mig, når jeg spørger dem, hvad deres plan var.

Socialdemokratiet har i de seneste mange år – med undtagelse af perioden 2009 til 2013 – haft absolut flertal i kommunalbestyrelsen, hvorfor de naturligvis alene bærer det fulde ansvar for borgersammensætningen i kommunen. Historisk har alle borgmestre i Brøndby været socialdemokrater.

Brøndby Strand Parkerne er ikke på ghetto-listen.

Læs DR-artikel: 2660: Danmarks første postnummer med etniske danskere i undertal