Når de danske værdier forsvinder

0
1889
Poul Gaardbo, lokalformand for Dansk Folkeparti i Brøndby. Foto: Robert Hendel

Af Poul Gaardbo, Kandidat til Kommunalbestyrelsen i Brøndby, Lokalformand for Dansk Folkeparti i Brøndby

Jeg bor i Brøndby Strand-planen, hvor ca. 80 forskellige nationaliteter taler ca. 100 forskellige sprog. Vi er Danmarks første postnummer – DK- 2660 – hvor etniske danskerne er kommet i mindretal i deres eget land.

Nu er 53% af indbyggerne i Brøndby Strand er udlændinge af anden etnisk herkomst.

Jeg vil her dele nogle betragtninger om, hvad der rent praktisk sker, når danskerne bliver et mindretal i deres eget land – når befolkningen bliver udskiftet.

Et markant skift i borgernes grundværdier

I realiteten er borgerne nu splittet mellem to store religioner. Der er islam, som er på kraftig fremmarch og så er der den kristne jul, der er på klar retræte.

Lige pludselig er der ikke så meget julepynt i kvarteret, mens ramadanens Eid omvendt bliver fejret højere og højere. De kristne kerneværdier er simpelthen ved at blive skiftet ud med islamiske kerneværdier, som vi ved indbefatter sharialov.

F.eks. overtog muslimerne bestyrelsen i en fodboldklub for nogle år siden. Det første de gjorde var at droppe salg af øl og hotdogs, fordi den slags ikke er halal.

Det næste de gjorde var at ansøge kommunalbestyrelsen om, at få nye kølefryseskabe. Foreningen påstod at levnedsmiddelkontrollen havde sagt, at de eksisterende ikke var gode nok. Heldigvis var der et kvikt medlem af Venstre, der bad om at se dokumentation fra levnedsmiddelkontrollen. Den viste sig dog ikke at findes.

Sagen var, at fodboldklubbens kølefryseskabe havde indeholdt pølser af svinekød. Og derfor ville den nye bestyrelse i fodboldklubben simpelthen have nye – og helst betalt af kommunen.

Folkeskolen bryder sammen

Op mod 80% af børnene i klasserne på Brøndby Strand Skole er udlændinge. Kun 52% af de skolepligtige børn i Brøndby Strand går i den kommunale folkeskole.

På Brøndby Strand Skole er det kun omkring 40 % af børnene i 0. klasse, der består den obligatoriske sprogtest i første forsøg. Det er endda sådan, at ca. 10 % stadig ikke kan bestå den i 3. forsøg.

Mange vælger de private muslimske skoler, hvor der naturligvis igen er lagt stor vægt på de islamiske værdier, mens mange danskere vælger privatskoler i andre kommuner.

Resultatet er, at 48 % af forældrene i Brøndby fravælger den kommunale folkeskole. Når så mange forældre fravælger den lokale folkeskole, holder skolen naturligvis op med at være det faste holdepunkt i kvarteret.

Der er nu tre slags skoler. Der er Folkeskolerne, der ikke længere virker ret godt. Så er der islamiske skoler. Og så er der privatskoler uden for kommunen, som de velbjergede kan benytte. Sådan resulterer udskiftningen af den danske befolkning i, at der ikke længere er nogen Folkeskole, for det danske mindretal i Brøndby Stand.

Demokratiet virker indtil der er flertal for islam.

Den radikale og venstreorienterede drøm om det multikulturalistiske samfund, hvor mange kulturer vekselvirker og blander sig i spændende synergier, ser vi ikke meget til i Brøndby.

Udskiftningen af befolkningen i Brøndby Strand har også stor betydning for lokaldemokratiet, hvor danske værdier også er under udskiftning.

I en periode sad der en muslim i bevillingsnævnet. Han ville ikke stemme for en lejlighedsbevilling, så der til en privat fest kunne holdes et par timer længere åben. Han ville ikke begrunde, hvorfor han stemte imod. Det kan man grine af, men det afslører igen, at der fundamentalt er forskel på danske værdier og værdierne fra Mellemøsten og Afrika.

I Brøndby Strand viger de danske værdier naturligvis tilbage, når der kommer flere og flere, der ikke har dem. Til det forestående valg er der 9 opstillede, som ikke har dansk baggrund, hvilket man kan se på deres navne.

Et Danmark uden danskere

Spørgsmålet bliver snart om Danmark er dansk, hvis der ikke er flertal af danskere? Kan man udskifte danskerne med folk fra andre lande og så har vi stadig et dansk Danmark?

Flere steder ser det ikke sådan ud. Der er i Danmark kønsopdelt svømning, der serveres halamad i de offentlige institutioner, mænd går rundt i arabisk tøj og vil ikke give hånd til kvinder, og der er problemer med, at børnene faster under ramadanen.

Det største problem jeg kan få øje på er, at mange af de udlændinge, der bor her i Brøndby Strand i virkeligheden, ikke ønsker at være danske. De gør ikke noget for at tilegne sig vores kultur. Der findes naturligvis undtagelser.

I det store hele, så er Brøndby Strand nu blevet splittet. Det er opdelt mellem danskere og udlændinge, men det er tydeligt, at det er udlændingene, der på sigt vinder området, for de får flest børn. De børn bliver naturligvis danske statsborgere, men de bliver ikke nødvendigvis danske.