Mortens nyhedsbrev: Tryghed på plejehjemmet

0
3578
Morten Messerschmidt, formand for Dansk Folkeparti. Foto: Carsten Lundager

At bo på plejehjem skal, som navnet antyder, være en tilværelse fyldt med pleje, tryghed, nærvær, omsorg og livsglæde, skriver DFs formand Morten Messerschmidt i sit nyhedsbrev

I Dansk Folkeparti er vi stærkt optagede af, hvordan vi behandler vores ældre med den værdighed og respekt, de fortjener. Derfor har vi i dag fremlagt udspillet ”tryghed på plejehjemmet”, som kommer med helt konkrete bud på, hvordan ældreplejen styrkes. Desværre sker det på en baggrund, som er langt mere trist og grotesk, end hvad vi havde forestillet os, da vi gik i gang med at arbejde på udspillet. I aften kl. 20.35 kan TV2-dokumentaren ”Opråb fra plejehjemmet” således afsløre omsorgssvigt på plejehjemmet Nørremarken i Køge. Her har en ansat ad flere omgange forgæves forsøgt at råbe plejehjemmets ledelse op og påpeget de svigt i den basale omsorg, som de svageste beboere bliver udsat for. I flere tilfælde er der ikke bare tale om svigt, men om overgreb og ydmygelser fra personalets side. Køge Kommune valgte af uransagelige årsager at hjemsende pågældende medarbejder – stod det til mig og Dansk Folkeparti burde hun i stedet belønnes med en fortjenstmedalje.

Men det er jo ikke første gang, at rystende forhold på plejehjem kommer frem i medierne. Til trods herfor er der ikke rettet op på misforholdene på ældreområdet under den socialdemokratiske regering. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt – vi skylder vores ældre alt! Nu skal alting frem i lyset, så der kan blive luget grundigt ud blandt medarbejdere, som ikke er deres ansvar værdigt. Samvittighedsfulde medarbejdere skal frit og åbent kunne stå frem og pege på svigt og slendrian – også uden at have skjulte optagelser fra et TV-dokumentarhold i hånden.

Samvittighedsfulde medarbejdere skal frit og åbent kunne stå frem og pege på svigt og slendrian

Èt af vores forslag i udspillet lyder derfor, at der skal være bedre tilsyn og klagemuligheder på landets plejehjem. Kommuners whistleblower-ordninger, hvor man kan indberette forhold anonymt, skal også kunne anvendes af plejehjemmenes beboere og pårørende. Og så skal beboere og pårørende sikres større indflydelse ved at blive repræsenteret i plejehjemmenes bestyrelser.

Vores plejehjemsudspil består af i alt otte punkter. Heri anviser vi en konkret vej for, hvordan vi i fremtiden skaber en langt mere værdig og tryg tilværelse for vores ældre. Ingen skal gå og frygte for at flytte på plejehjem – tværtimod!

At bo på plejehjem skal, som navnet antyder, være en tilværelse fyldt med pleje, tryghed, nærvær, omsorg og livsglæde. Derfor foreslår vi også minimumsstandarder på ældreområdet, der skal sikre et ensartet højt kommunalt serviceniveau. Der må indføres minimumsnormeringer på landets plejehjem, som det kendes fra daginstitutionerne, så der er garanti for, at der altid er det fornødne antal medarbejdere pr. beboer dag og nat.

For de fleste af os er måltidet et af dagens højdepunkter. Således også for vores ældre, der tilmed har særligt brug for den rette ernæring. Står det til Dansk Folkeparti skal samtlige plejehjem have eget køkken, hvor der tilberedes mad til de ældre. Vi ønsker plejehjem, hvor duften af mad breder sig til værelserne, og hvor den enkelte har medbestemmelse på, hvad der serveres. Vi vil derfor afsætte en pulje på 200 millioner kroner, som kommunerne kan søge til formålet.

Vi ønsker plejehjem, hvor duften af mad breder sig til værelserne

Skal vi i mål, så Danmark bliver verdens bedste land at blive gammel i, så er det en forudsætning, at der kommer mere personale. Personale med flittige hænder og hjertet på rette sted. Derfor er det en bunden opgave, at vi sikrer løn- og arbejdsvilkår i velfærdsjobs som SOSU eller sygeplejerske, som modsvarer det, der findes i det private. Det kan man gøre ved at indføre et løntilskud og flere løntrin, så de ansatte kan mærke, at de bliver anerkendt for deres indsats.

Vi har i alt afsat omkring fire milliarder kroner til plejehjemsudspillet. Finansieringen findes ved at afskaffe det midlertidig børnetilskud, en besparelse på integrationsydelsen samt en effektivisering af jobcentrene.