MORGEN: Indvandrerkvinder låst fast i voldelige ægteskaber | Forfølgelser af kristne tager til i Afrika

0
1938
Arkivfoto

God morgen! Dermed dagens morgenoverblik over nogle af de vigtigste danske og internationale nyheder i et borgerligt-nationalt perspektiv:

Muslimske kvinder kan ikke komme ud af voldelige ægteskaber

I nogle muslimske miljøer i Danmark er det manden, der har det sidste ord i forbindelse med skilsmisse, viser rapport. “Rystende forhold,” siger minister

ISLAM | Trods massiv vold fra ægtemandens side er der muslimske kvinder i Danmark, som ikke kan komme ud af et ægteskab, fordi manden ikke ønsker at blive skilt.

Det fremgår af en ny rapport fra det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, som netop er blevet offentliggjort.

Forskerne har interviewet 37 indvandrerkvinder plus en række fagfolk, imamer og andre islamiske autoriteter. Konklusionen er, at en gruppe indvandrerkvinder, der er religiøst gift, har meget svært ved at blive skilt, også selv om ægteskabet ikke er juridisk gyldigt i Danmark. Manden har ofte det sidste ord og kan heller ikke overtrumfes af imamer og andre islamiske autoriteter.

“Har kvinden en stærk familie, kan de måske presse manden til at opløse ægteskabet. Men har kvinden ingen til at tale hendes sag og bakke hende op, er hun meget dårligt stillet,” siger en af forskerne bag rapporten, Anni Liversage, til Berlingske.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye finder forholdene rystende. Han siger til Berlingske:

“Jeg tror helt generelt, at vi undervurderer hvor stærke parallelle samfundsstrukturer der er midt i vores samfund. Vi står midt i en værdikamp”.

Rapporten kan findes på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside her.

Arkivfoto

Forfølgelser af kristne tager til i Afrika

Militante islamister forfølger kristne med voldsom brutalitet i en række lande syd for Afrika

FORFØLGELSE | Forfølgelsen af kristne i Mellemøsten har fået en pendant i Afrika, bare i en endnu mere brutal udgave. Kristeligt Dagblad citerer en årlig opgørelse fra organisationen Åbne Døre, der arbejder for forfulgte kristne. Den viser, at islamistiske grupper har gang i en brutal jagt på kristne i lande som Niger, Cameroun, Sudan, Nigeria og Burkina Faso.

“De subsahariske lande er samlet set det værste sted at være kristen i dag. Det er der, hvor flest kristne bliver slået ihjel,” siger René Ottesen, generalsekretær for Åbne Døre i Danmark, til avisen.

Situationen bekræftes i et større essay i The Wall Street Journal af den franske filosof Bernard-Henri Lévy. Han har besøgt det vestafrikanske land Nigeria og bringer vidneudsagn om militante islamister, der plyndrer, voldtager, slagter og fordriver kristne fra deres landsbyer.

“Vil vi (i Vesten, red.) vente, som sædvanlig, indtil katastrofen er fuldført, før vi bemærker den? Vil vi blot stå på sidelinjen, mens internationale islamiske ekstremister åbner en ny front tværs gennem dette land, hvor Abrahams børn har levet sammen i så lang tid?,” skriver han i sit essay, som Kristeligt Dagblad citerer.

“Vil vi vente, som sædvanlig, indtil katastrofen er fuldført”

Bernard-Henri Lévy, filosof, i Wall Street Journal
Christian Langballe, itidligere folketingsmedlem for Dansk Folkeparti. Foto: Steen Brogaard

Christian Langballe: Lov om trossamfund rammer ikke plet

Ny lov, der skulle hadprædikanter og moskéer finansieret fra udlandet, har primært ramt små kristne og hinduistiske menigheder

TROSSAMFUND | Loven om trossamfund fra 2017 havde til formål at svække hadprædikanter og moskeer finansieret af oliestater som Qatar og Saudi-Arabien, men en ny opgørelse viser ifølge Berlingske, at loven primært har ramt små kristne og hinduistiske menigheder. Siden 2017 har i alt 16 trossamfund mistet statens blå stempel og fået frataget deres skattefordele og vielsesbemyndigelse. Ti ud af de 16 er kristne menigheder, tre er hinduistiske, to er muslimske og en enkelt buddhistisk.

Dansk Folkepartis tidligere kirkeordfører erkender, at loven ikke har ramt som ønsket.

»Når vi kigger på det, så har det jo ikke ramt som tilsigtet. Det, som vi ønskede at ramme, de islamiske trossamfund, er ikke lykkedes. Jeg står ved loven, men jeg anerkender, at der er et problem,« siger Christian Langballe.

Lattergas patroner på parkeringsplads i Rødovre. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Flertal vil sætte stopper for unges brug af lattergas

Lattergaspatroner skal ind under loven om euforiserende stoffer, mener DFs sundhedsordfører Liselott Blixt

RUSMIDLER | Lattergas er blevet et populært rusmiddel blandt landets unge. Det vækker bekymring blandt partierne på Christiansborg, der tirsdag mødtes ved forhandlingsbordet for at diskutere, hvordan man kan begrænse unges adgang til lattergas. Regeringen ønsker at sætte en stopper for salg af lattergaspatroner i landets kiosker. Det forslag møder opbakning hos både Venstre og Dansk Folkeparti, men DF ønsker at gå endnu hårdere til værks. Liselott Blixt, DF’s sundhedsordfører, forslår et totalforbud mod salg af lattergaspatroner i både kiosker og forretninger, så det fremadrettet kun er engrosfirmaer, der kan sælge patronerne til erhvervsvirksomheder.

”Vi synes, man skal gøre som Holland, der har sat lattergaspatroner ind under loven om euforiserende stoffer, og hvor det også er forbudt at købe patronerne via internettet,” siger Liselott Blixt til Nordjyske Stiftstidende.

Motorvejen ved Fredericia. Onsdag bliver der indgået en aftale, der skal forhindre løndumping på transportområdet. Det skriver Ritzau. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

DF slutter op bag lovforslag mod social dumping

Dansk Folkeparti har fået en indrømmelse og bakker nu regeringens lovforslag mod social dumping på transportområdet op

OVERENSKOMSTER | Dansk Folkeparti støtter nu et omstridt lovforslag fra regeringen mod social dumping. Dermed er der flertal for forslaget, hvilket rydder en af de store knaster af vejen for en overenskomstaftale på trandsportområdet. Det skriver Jyllands-Posten.

Lovforslaget indebærer, at udenlandske chauffører skal aflønnes på vilkår, der er tæt på den mest repræsentative overenskomst på området. DF har været imod, fordi partiet ligesom Venstre mente, at det ville give 3F et de facto monopol på at lave overenskomster på området. Men nu har DF fået en indrømmelse, som får partiet til at slutte op om lovforslaget.

“I DF siger vi nu ja. Vi har fået tilbudt en indrømmelse, der betyder, at man godt kan køre på en anden overenskomst end 3F’s, hvis bare vilkårene ikke afviger væsentligt,« siger beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted (DF) til Jyllandsp-Posten.

I følge avisen er Venstre også tæt på at tilslutte sig aftalen.

TWITTER & FACEBOOK

Peter Skaarup skriver på Twitter situationen i Sverige:


Marie Krarup kommenterer en ny rapport, der viser, at muslimskie kvinder fastholdes i voldelige ægteskaber (se også omtalen ovenfor):

POLITISK KALENDER – onsdag den 15. januar 2020

Folketingssalen. Foto: Christoffer Regild

Kl. 13.00: Spørgetid i Folketinget med ministrene – blandt andet disse spørgsmål:

Til justitsministeren af Karina Adsbøl (DF): Hvad er ministerens holdning til at give fængselsbetjente elevløn under uddannelsen, og vil regeringen arbejde for at sikre fængselsbetjente elevløn frem for SU, når de er på skolebænken?

Til skatteministeren af Morten Messerschmidt (DF): Hvilke tanker gør ministeren sig om CEPOS-rapporten, der viser, at de største danske selskaber (C20-selskaberne) betaler 56 pct. af deres samlede selskabsskat i Danmark, mens kun 11 pct. af deres omsætning ligger her i landet, og arbejder regeringen stadig for »en fælles skattebase i EU«?

Til børne- og undervisningsministeren af Pernille Bendixen (DF): Hvad er ministerens holdning til, at elever får fravær fra skole for at modtage undervisning til kørekort til bil og enten ikke kan følge køreundervisningen eller risikerer at blive smidt ud af skolen for at tage kørekort?

Til kulturministeren af Pernille Bendixen (DF): Mener ministeren, at det er rimeligt, at de kongeligt privilegerede kroer i Danmark, der har tilladelse til at bruge kongekronen på deres kroer, ikke også har tilladelse til at bruge kongekronen i deres pjecer?