Mikkel Bjørn advarer: Danskheden vil blive fortrængt

0
1275
Mikkel Bjørn er Dansk Folkepartis indfødsretsordfører og formand for Folketingets Indfødsretsudvalg.

Dansk Folkepartis indfødsretsordfører, Mikkel Bjørn, slår fast i et interview med Berlingske, at det er afgørende, at befolkningsudviklingen vendes, hvis dansk kultur og levevis fortsat skal være dominerende i fremtiden

Af Marcus Bøje Bertelsen

Stadigt færre af landets indbyggere skal i fremtiden være ikke-vestlige indvandrere eller efterkommere. Det mener Dansk Folkepartis indfødsretsordfører Mikkel Bjørn, som fremfører budskabet i et interview med Berlingske onsdag den 21. februar.

Siden 1984 er andelen af indvandrere og efterkommere i Danmark steget fra tre procent til 16 procent. Det har været drevet af både en tårnhøj indvandring fra ikke-vestlige lande, primært muslimske. Men også, at disse mennesker gennem mange år har haft en langt højere fødselsrate end danske kvinder.

Berlingskes journalist påpeger overfor Mikkel Bjørn, at ikke-vestlige kvinders fertilitet er faldet markant. Mikkel Bjørn understreger dog, at den stadig er højere end danske kvinders, og at ikke-vestlige personer fortsat vil udgøre en større andel af befolkningen, hvis ikke udviklingen vendes.

“Mig bekendt er det stadig sådan, at fertiliteten er positiv blandt kvinder fra de lande, hvor der er størst kulturelle forskelle. Somalia, Irak, Afghanistan og andre. Skal vores land i fremtiden kendetegnes ved dansk kultur, skal befolkningstilvæksten primært være drevet af personer med dansk baggrund,” siger DF’eren, der også er formand for Folketingets indfødsretsudvalg, til Berlingske.

Berlingskes journalist spørger også ind til, om ovenstående ikke er irrelevant, når 78 procent af Danmarks befolkning fortsat vil have dansk oprindelse i 2070 ifølge Danmarks Statistik.

Til det svarer Mikkel Bjørn:

“Vi kan ikke opretholde et velfungerende samfund, hvis befolkningen ikke reproducerer sig selv. Alternativet er at hente en masse mennesker fra ikkevestlige lande, som visse partier foreslår. Det ser vi ikke som en god løsning”.

Læg vægt på det kulturelle

Danmarks Statistiks definition af personer med dansk oprindelse lyder således: Personer med dansk oprindelse er personer – uanset fødested – der har mindst én forælder, der både er dansk statsborger og født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i Danmark, opfattes den pågældende som person med dansk oprindelse.

I øvrigt regnes man af Danmarks Statistik også som værende af dansk oprindelse, hvis man f.eks. er tredje- eller fjerdegenerationsefterkommer. I praksis vil det betyde, at en betydeligt mindre del end 78 procent af befolkningen vil have dansk oprindelse i 2070.

Mikkel Bjørn understreger afslutningsvis over for Berlingske, at det er det kulturelle fremfor det etniske aspekt, der skal lægges vægt på. Men også, at udviklingen unægteligt er et udtryk for, at dansk kultur vil være presset i fremtiden i store dele af landet, hvis vi ikke vender udviklingen.

Hvis man insisterer på ikke at tilegne sig det danske sprog, den danske kultur og danske værdier, bør man ikke opholde sig her. Hvis man køber fuldbyrdet ind på de ting, er der ikke som sådan nogen ko på isen, afslutter Mikkel Bjørn.