DF kræver svar fra minister om Eid-fest på lukket psykiatrisk afdeling

0
2446
Jan Herskov er medlem af regionsrådet, Region Sjælland.

Sikringen i Slagelse, som er det sted i landet, der huser de sværeste tilfælde af psykisk syge kriminelle, holdt sidste år fest i anledning af afslutningen på muslimernes fastemåned Ramadan. Regionsrådsmedlem Jan Herskov (DF) tog affære i regionsrådet, og folketingsmedlem Mette Thiesen vil have minister til at svare på, om det er hospitalernes opgave at afholde Eid-fester

Af Marcus Bøje Bertelsen 

Dansk Folkepartis mand i Sjællands Regionsråd, Jan Herskov, rejste den 30. januar en sag i regionen på baggrund af, at der på den lukkede psykiatriske institution, Sikringen i Slagelse, sidste år blev afholdt Eid-fester for de indsatte. Både forretningsudvalget og siden regionsrådet afviste blankt problemet og stemte imod Jan Herskovs forslag om at forbyde fejring af fremmede religioners højtider på Region Sjællands institutioner.

I sin fremstilling af sagen argumenterede Jan Herskov blandt andet for, at det er et skråplan, at muslimske højtider sniger sig ind i sundhedsvæsnet og i offentlige institutioner generelt.

”Det må formodes, at der skabes præcedens, så hvis nogle afdelinger får lov til at afholde religiøse helligdage, som ikke er en del af de danske traditioner, så får resten også lov, hvis de senere måtte beslutte sig for det”, lyder det blandt andet i Jan Herskovs sagsfremstilling.

Lige så forargeligt er det, at et sundhedsvæsen og en psykiatri, der er presset til det yderste, bruger penge på at fejre muslimske højtider, mener Jan Herskov.

”Borgerne må tro på præcis den religion, som de har lyst til og de må holde de religiøse fester, som de vil. Men det skal ikke være for offentlige midler”, lød det ligeledes i Herskovs sagsfremstilling.

“De må holde de religiøse fester, som de vil. Men det skal ikke være for offentlige midler”

Regions Sjællands administration forsvarer sig med et sæt retningslinjer fra 2010, der drejer sig om ”religiøs og kulturel støtte”.

Her står der blandt andet: ”Såfremt patienten giver udtryk for behov for særlige tiltag med begrundelse i kulturelle eller religiøse behov, er personalet forpligtet til at afdække disse behov og iværksætte støtte, der imødegår disse behov i det omfang, det er muligt.”

Region Sjælland er imidlertid den eneste danske region, der har den type retningslinjer af så vidtgående karaktér.

Desuden oplyser regionens administration, at ca. 50 procent af Sikringens indsatte har en anden etnisk baggrund end dansk, og at en stor del af dem er muslimer.

Mette Thiesen er sundhedsordfører for Dansk Folkeparti. Foto: Christian Thøgersen
Mette Thiesen er sundhedsordfører for Dansk Folkeparti. Foto: Christian Thøgersen

DF’s sundhedsordfører anmodede minister om skriftlige svar

Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Mette Thiesen, har på baggrund af sagen fra Region Sjælland stillet en række §20-spørgsmål til sundhedsminister Sophie Løhde (V). Blandt andet:

Er det ministerens holdning, at ledende medarbejdere i psykiatrien og i sundhedsvæsenet egenhændigt bør kunne indføre fejringer af religiøse højtider, der ikke har relation til den evangelisk-lutherske kirke?

I sit svar skriver ministeren:

På den ene side er det Folketinget og regeringens ansvar at stå for de overordnede rammer for sundhedsvæsenet, herunder for regionernes og det øvrige sundhedsvæsens økonomi, mens det på den anden side er de enkelte regioners ansvar at prioritere de konkrete ressourcer.

Det er således også op til de enkelte regioner at beslutte eller udstikke retningslinjer for, hvorvidt og hvordan religiøse, kulturelle eller lignende helligdage og højtider mv. fejres.

Der er altså ikke udsigt til, at sundhedsministeren kommer til at stå i spidsen for at indskærpe reglerne for afholdelse af fremmede religioners højtider i sundhedsvæsnet.