Migrantpagten er ikke blot et stykke hvidt papir

0
4199
Indgangen til FNs migrantkonference i Marrakech i Marokko. Foto: FADEL SENNA / AFP / Scanpix

Migrantpagten “Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration” er en ensidig aftale, som modtagerlandenes befolkninger eller politikere næppe har læst grundigt nok, skriver Lars Vestergaard

Af Lars Vestergaard, folketingskandidat for Dansk Folkeparti, Københavns Storkreds, Facebook Lars Vestergaard – DF

Dansk Folkeparti er det eneste parti i Folketinget, der siger nej tak til underskrift på Marrakesh-erklæringen. Andre regeringer i Europa og resten af verden har allerede valgt IKKE at skrive under. Men ikke Venstres Lars Løkke og de andre partier i Folketinget. Støjberg og Tørnæs afviser imidlertid at tage til Marrakesh for at skrive under; ikke med en politisk klar begrundelse, for det tør de ikke. Der tones ikke rent flag, men det er en behændig måde at vise sin mening: Ikke mit bord. Når Løkke tager af sted alene og skriver under, så er kursen sat for afvikling af Danmark og Europa.

Lars Vestergaard

Det er vigtigt at forstå, at når stater tiltræder internationale konventioner, erklæringer eller pagter, så tilkendegiver staterne samtidig vilje om at ville overholde de internationale forpligtelser. Det kaldes i juridisk sprogbrug ’Folkeretten’. ”Grundlæggende kan folkeret beskrives som de regler og principper, som regulerer stater og i nogle tilfælde individers adfærd”, skriver Jacques Hartmann i sin bog Danmark ’Den Europæiske Menneskerettighedskonvention’.

I folkeretten er der ikke en lovgiver. De internationale aftaler beskrives som traktater eller konventioner, men kan have mange andre betegnelser såsom pagter, aftaler, hensigtserklæringer o.m.a. Det er gensidigt bindende aftaler; hvorfor skulle man ellers skrive under? Og når der er skrevet under, så bliver aftalen til international praksis, og overtrædelse af aftalen kan medføre sanktioner eller tab af prestige og handelsaftaler og økonomiske sanktioner. Denne aftale er altså politisk forpligtende på linje med andre FN-aftaler. Tro ikke andet.

Vil blive inkorporeret i bekendtgørelser og ny lov

De internationale aftaler skal overholdes. Hvis aftalerne er relativt ukomplicerede, vil der typisk være normharmoni med gældende dansk lovgivning. Hvis aftalerne ikke er forenelige eller i umiddelbar overensstemmelse med dansk lovgivning, skal dansk lovgivning inkorporere den internationale aftale og forfatte ny lovgivning.

Og når nu Løkke har skrevet under, så vil regeringen inkorporere aftalen i en bekendtgørelse eller i ny lovgivning. Dette sker ubemærket af offentligheden p.g.a. den store mængde love og bekendtgørelser. Der er ingen vagthund eller politisk parti, der kan gennemskue alle bekendtgørelser. Og så fanger bordet.

Når der så samtidig kører holdningskampagner fra både FN og ministerierne, så er vejen banet for katastrofen. FNs migrantkampagne Se denne video og bliv klogere på deres hensigter. Uanset at holdningskampagnen fra FN og ministerierne siger, at det IKKE er juridisk bindende, Jamen, hvorfor skulle man så skrive under? FN er erobret af farlige kræfter.

Underskriften i Marrakesh kan blive Løkkes Waterloo, hvilket ikke er så vigtigt, da hans karriereplaner sikkert allerede er aftalte. Værre er det for resten af Venstre og de andre partier. Det vil stå i deres eftermæle, at de sagde farvel til Europa og ytringsfriheden – samtlige partier foruden DF. Til det kommende Folketingsvalg vil de blive mindet om deres beslutning. Og så må vælgerne jo tage valget.

Statsministeren burde have udvist større kontraktforsigtighed. Underskriften gælder Danmarks fremtid og ikke blot hans egen karriere.

Der er en række punkter, som truer demokratiet:

Et par nedslagspunkter

Dette var bare et par hurtige nedslag i de 35 sider, som ’Global Compact for Migration’ fylder. Jeg kan næste håbe, at jeg tager fejl. Dette er naturligvis ikke en udtømmende analyse af konsekvenserne af en underskrift på Global Compact for Migration’, men bare en indledning. Når Løkke kommer tilbage fra Marrakesh, må han jo sætte gang i det arbejde, som pagten fordrer. Og det er et stort arbejde. Og det bliver dyrt – på alle måder.

Der er store mangler i Marrakesh-aftalen. Der er f.eks. ingen afsnit om befolkningsbegrænsning i migrantpagten; det som netop forårsager den ukontrollerede migration, som verden står overfor.

Det er de dysfunktionelle stater, der vinder på denne migrantaftale med mulighed for at sende overskudsbefolkning ud af landet og direkte ind i velfærdsamfund i Europa. Det er en ensidig aftale, som modtagerlandenes befolkninger eller politikere næppe har læst grundigt nok. En uafvendelig katastrofe for Europas fremtid.

Lars Vestergaard uddyber sine nedslagspunkter her: Migrantkonventionen Nedslag Lars Vestergaard