Messerschmidt: Løgn og hysteri i pressens dækning af Meld & Feld

0
5981
Morten Messerschmidt, folketingsmedlem, Dansk Folkeparti.

DFs tidligere EU-parlamentariker Morten Messerschmidt har læst rapporten fra EU’s antisvindel-enhed OLAF om Dansk Folkepartis påståede misbrug af EU-midler. Messerschmidt mener, at rapporten stort set frikender DF. “Jeg afventer Bagmandspolitets afgørelse med sindsro,” skriver han i Jyllands-Posten

EU-bombe under Tulle. Falske hotelkontrakter. Messerschmidt i fedtefadet.

I starten af december 2019 fik den såkaldte Meld & Feld-sag om Dansk Folkepartis påståede misbrug af EU-midler endnu en tur i Ekstra Bladet.

De nye historier kom et par måneder efter, at EUs særlige antisvindel-enhed OLAF, efter mere end tre års efterforskning, i oktober 2019 afleverede en rapport om sagen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet i Danmark. Det er nu op til denne enhed, kendt som Bagmandspolitiet, om der skal rejses tiltale mod Morten Messerschmidt eller andre personer i Dansk Folkeparti.

Skal man tro Ekstra Bladets dækning, brænder jorden nu alvorligt under Morten Messerschmidt og ledelsen i Dansk Folkeparti. Messerschmidt var i 2014-2015 formand for MELD, der var en alliance af højrepartier i EU-parlamentet. Ifølge Ekstra Bladet har OLAF’s undersøgelser bragt nye oplysninger frem om misbrug og dokumentfalsk i denne periode, hvor DF fik støtte via MELD og den tilhørende fond FELD til forskellige EU-relaterede aktiviteter, bl.a. to sommergruppemøder med fokus på EU.

Torsdag den 4. december 2019 udkom Ekstra Bladet med forsiden ”EU-bombe under Tulle”. Den blev fulgt op med to sider inde i avisen under overskriften ”DF Lavede falske hotelkontrakter”.

Fire dage senere blev forsiden ryddet igen. Denne gang med afsløringen ”Messerschmidt i fedtefadet: Falsk regning for halv million”.

Men Morten Messerschmidt eller DF er slet ikke på vej i fedtefadet i Meld & Feld-sagen. Det mener han selv. Hvis han er noget, så er det vred. På pressen og på EU-systemet. Det skriver han i dag i en kronik i Jyllands-Posten.

Ekstra Bladets forside søndag den 8. december 2019.

Har læst rapport fra antisvindelenhed

For den tidligere europaparlamentariker, der i dag er medlem af Folketinget, har for nylig haft adgang til at læse rapporten fra OLAF, der er blevet udleveret til hans advokat. Og de 40 sider, som Messerschmidt ikke selv har måttet få en kopi af, gendriver ifølge DF-politikeren mange af de påstande, som især Ekstra Bladet og Danmarks Radio har bragt frem.

Som Morten Messerschmidt skriver i Jyllands-Posten:

“Nu afventer vi så Bagmandspolitiet. Det gør jeg med sindsro. OLAFs konklusioner afspejler nemlig på ingen måde de seneste fire års pressehysteri. Og selvom det er træls med kritik, giver rapporten et markant andet billede end det, Ekstra Bladets læsere og andre mediebrugere nok sidder med. Det glæder jeg mig over”.

“OLAFs konklusioner afspejler nemlig på ingen måde de seneste fire års pressehysteri”

Han kommenterer de to sager, som Ekstra Bladet skrev om i december. Den ene sag handler om de falske hotelkontrakter – en sag om to kontrakter, som en DF-ansat underskrev på vegne af to hoteller i forbindelse sommergruppemøderne i 2014 og 2015. Regningerne gjaldt den del af sommergruppemøderne, der handlede om EU. I alt fik DF et tilskud på 200.000 kroner til afholdelse af disse møder.

Dansk Folkeparti har selv forklaret underskriften som en administrativ fejl, og i følge Morten Messerschmidt er der i OLAF-rapporten slet ikke dækning for Ekstra Bladets ordvalg:

“Vel er det ubehageligt, når Ekstra Bladet taler om ”dokumentfalsk” og ”dokumentmisbrug”. Men det er også løgn. Dokumentfalsk er at fabrikere et dokument og udgive sig for at være en anden. I det konkrete tilfælde er der tale om en kombination af uklare instrukser og arbejde på tværs af lande- og sproggrænser, der har fået den forkerte person til at skrive under det forkerte sted på dokumenter i forbindelse med to sommermøder. Det er selvsagt beklageligt og noget rod. Men det er ikke svindel. Hvorfor skulle et parti med en egenkapital på 30 mio. kroner egentlig svindle for 200.000 kr.? Fra ende til anden handlede sommermøderne om at sætte et EU-politisk aftryk på en af årets vigtige begivenheder. At den endelige dagsorden ikke er endt i MELDs arkiver, er ærgerligt. Men ej heller det er svindel. OLAF kalder det ”misrepresentation”, og bruger ikke ét sted i rapporten ordet ”fraud” om hverken mig eller andre fra DF,” skriver Messerschmidt.

Ekstra Bladet historie om hotelkontrakterne.

Ligegyldig faktura

En anden sag er “den falske faktura”. Den handler om en regning på 465.625 kroner fra kommunikationsfirmaet Primetime Kommunikation, der er dukket op i materialet om Meld og Feld. Primetime var en af tre tilbudsgivere på en kampagne om social dumping i EU, som DF lavede sammen med Meld og Feld. Opgaven gik til en anden tilbudsgiver, og fakturaen, som Primetime ikke kender til, er ikke blevet betalt. Men fakturaen findes i dét materiale, som blev overdraget til OLAF og Bagmandspolitiet i sommeren 2018. DF har afvist at kende til den, og OLAF tillægger da heller ikke fakturaen nogen som helst betydning i sin rapport, skriver Messerschmidt:

“Den indgår alene i sagen, fordi vi selv overdrog arkivet til Bagmandspolitiet, inklusive den pågældende faktura. Vi ved nemlig ikke, hvorfra den stammer og ønsker fuld klarhed. Men det fortier Ekstra Bladet naturligvis, ligesom man også udelader OLAFs konklusion: nemlig at den faderløse faktura er ligegyldig, fordi den hidrører fra et tilbud, der ikke vandt opgaven og derfor naturligvis ikke er betalt,” skriver han.

Men hvad så med historierne om julekort og polske kuglepenne, betalt med EU-midler? Heller ikke her er der ifølge Messerschmidt noget at laste Dansk Folkeparti for. Tilsvarende afvises også en påstand om, at Messerschmidt skulle have begået identitetstyveri, ligesom han frikendes for at have haft noget ansvar for et dyrt, gyldent håndtryk til en tidligere nøglemedarbejder i MELD. Det var den tidligere polske formand, der stod for dette håndtryk.

Søndag den 8. december udkom Ekstra Bladet med historien om den falske faktura.

Kritiserer OLAFs samarbejde med pressen

Morten Messerschmidt lægger ikke skjul på, at han er stærkt utilfreds med OLAFs håndtering af sagen. EU’s antisvindel-enhed har efterforsket siden 2016, og undervejs er der blevet lækket oplysninger til pressen. Messerschmidt skriver, at OLAF ”helt grundlæggende har haft et aktivt samarbejde med pressen”:

”(…) Gang på gang har man kommunikeret direkte uden om os. Selv beslutningen om at sende sagen til Bagmandspolitiet blev kommunikeret til pressen, længe før vi fik besked. Det har naturligvis ikke skabt det bedste samarbejdsklima. Derfor valgte vi allerede i juni 2018 at overdrage sagens akter til Bagmandspolitiet. Det har dog ikke afholdt Ekstra Bladet fra at insinuere de skøreste ting om arkivets bortgang mv.,” skriver han.

“Selv beslutningen om at sende sagen til Bagmandspolitiet blev kommunikeret til pressen, længe før vi fik besked”

DF har i alt fået ca. 3 millioner kroner via Feld, og i 2016, da de første anklager om misbrug kom frem, betalte partiet 2 millioner kroner tilbage til EU. Det skete ”under protest, men for at der ikke skulle herske mere diskussion om penge,” som det hed. Derudover har DF sat 1 millioner kroner ind på spærret konto i Jyske Bank til sagen er afgjort.

Morten Messerschmidt kan ikke forestille sig, at DF vil blive mødt med et krav om at betale en million kroner tilbage. Som han slutter kronikken i Jyllands-Posten:

“OLAFs rapport kan alene give anledning til et sådan krav i relation til de to sommermøder, svarende til et par hundrede tusinde kroner. Til gengæld finder OLAF ingen fejl på flere af de poster, der allerede ér betalt tilbage, og som mit parti ellers har fået sønderlemmende kritik for. Men fred være med det. Vi er hverken det første eller sidste parti, der betaler penge tilbage til EU. Dog håber jeg, vi er det sidste parti, der udsættes for denne behandling. For den slags ønsker man ikke for nogen”.

Læs også: Meld & Feld: DF håber på hurtig afgørelse fra bagmandspolitiet