Marie Krarup: Jøderne er forbilledet for integration i Danmark

0
5150
Marie Krarup er ny integrationsordfører for DF. Foto: Steen Brogaard

Integration skal handle om at blive dansk, og muslimer bør lære af jødernes måde at blive integreret på, mener Dansk Folkepartis nye integrationsordfører Marie Krarup

”Jeg skal være med til at formulere en politik, hvor det står lysende klart, at integration, det er ikke at gøre det nemt for indvandrere at bo i Danmark. Integration er, at dem, der skal bo her, de skal blive danske”.

Marie Krarup er Dansk Folkepartis nye integrationsordfører. Partiet har oprustet på udlændingeområdet. Den hidtidige udlændinge- og integrationsordfører Martin Henriksen skal fremover være udlændinge- og værdiordfører, mens Marie Krarup skal tage sig af  integration. Og den nye integrationsordfører har et klart mål for sit nye arbejde:

”Det jeg først og fremmest interesserer mig for, er at sætte mål. Jeg har mødt folk i ’integrationsindustrien’, som siger, at de ikke ved hvad målet med integrationen er. Om det  er at indvandrerne har det godt og er glade, eller om danskerne er glade. Om de skal tilegne sig en dansk kultur, eller om danskerne skal tilegne sig deres kultur. Det mål flyder. Derfor er der brug for at sige klart, hvad målet er. Og målet er, at de skal blive danske. De skal assimileres. På samme måde som jøderne er blevet det,” siger Marie Krarup.

“Målet er, at de skal blive danske. De skal assimileres”

Jødiske forbilleder

Danske jøder er ifølge Marie Karup det lysende forbillede for integration i Danmark.

”De er ikke konverteret til kristendommen, men de er blevet assimilerede. Vi har en jødisk menighed i Danmark, som er dansk. Så danske, at danskerne reddede dem under 2. verdenskrig. Det bør være forbilledet for muslimer i Danmark. Vi må gøre det klart, at det er det, vi forventer”.

Ikke nok at få et arbejde

Integration er efter Marie Krarups definition ikke bare, at folk får et arbejde.

”Det er overhovedet ikke nok. Du kan sagtens stå i et pizzeria, hvor alle snakker arabisk. Det er ikke integration. Så det at være selvforsørgende er ikke tilstrækkeligt. Du skal også være kulturelt integreret”.

Men hvordan sikrer man det?

”Det er et spørgsmål om at have meget stramme regler for tildeling af statsborgerskab, og om at sende nogle klare signaler fra dansk side. Hidtil har fokus været på, om folk blev selvforsørgende, og så har man ellers syntes, at det var sødt og eksotisk, når de havde en anden accent, klædedragt, madvaner osv. Det må de gerne have, men der må ikke være nogen tvivl om, at vi forventer, at de er loyale overfor Danmark. At Danmark er det land, de vil forsvare”.

“Du kan sagtens stå i et pizzeria, hvor alle snakker arabisk. det er ikke integration”

Integration som service

Marie Krarup kritiserer meget af det hidtidige integrationsarbejde for at have karakter af servicefunktion:

“Du kan møde massere af udlændinge, der siger, at der aldrig er nogen der har sagt til dem, hvad de skal. De synes ikke, det ligger i luften, at de skal blive danske. Mange i integrationsindustrien ser det som deres opgave at sikre, at folk har det godt, når de er i Danmark. Og at have det godt handler tit om, at man ikke stiller krav. At man ikke siger ’hør, nu skal I lære et nyt sprog og en ny måde at opføre jer på. Og jeres børn skal lære at acceptere danske normer’,” siger Marie Krarup.

“Mange i integrationsindustrien ser det som deres vigtigste opgave at sørge for, at folk har det godt, når de er i Danmark”

Islam ud af det offentlige rum

Skal der lægges begrænsninger i måden, man kan udøve sin religion på?

”Helt klart, Islam hører ikke til i det offentlige rum. Der er selvfølgelig grænser for, hvad vi kan forbyde indenfor grundloven. Men der skal ikke være opfordringer til bøn på offentlig gade, vi skal ikke give folk fri på eid (den islamiske fest for fastemåneden ramadans afslutning, red.), vi skal ikke fjerne svinekød fra kantiner osv. Det har vi jo heller aldrig gjort for jøderne. De har lige præcis affundet sig med forholdene som de der, og det skal muslimerne også,” siger Dansk Folkepartis nye integrationsordfører.

“Jøderne har lige præcis affundet sig med forholdene som de der. Og skal muslimerne også”