Magtarrogant socialdemokratisk borgmester

0
1443
Merete Dea Larsen. Foto: Steen Brogaard

Af Merete Dea Larsen (DF), byrådsmedlem, Roskilde Kommune

Det er ikke kun på Christiansborg socialdemokrater udviser magtarrogance og manglende respekt for demokratiet. Det sker absolut også ude omkring i kommunerne. I Roskilde er det kulturminister Joy Mogensens efterfølger Tomas Breddam der fortsætter magtarrogancen.

Det er en borgmesters opgave at samle et byråd, sikre at sager er oplyste samt at lede ordentlige og fair processer. Dette er langtfra virkeligheden i Roskilde. Alle partier i Roskilde har efterhånden oplevet den socialdemokratiske borgmester Tomas Breddams kaotiske mødeledelse og konsekvenserne af denne.

Senest var på byrådsmødet hvor sagen om udbud af en stibro fra Musicon til Dyrskuepladsen skulle behandles. Det endte i et kaos som er et byråd uværdigt.

Sagen blev forelagt på mindre end en side uden bilag, uden beskrivelse af stibroens forløb, konkurrenceprogram og plangrundlag. Prisen for stibroen er 40 mio og viste sig at være et helt andet projekt end det budgetpartierne havde nikket til og som nu indbefattede, at to klubbers lokaler, som har haft til huse her i umindelige tider, skulle nedrives uden der var afsat økonomi til genhusning. Det er hverken fair eller ordentligt.

Forelagt at udbuddet var i strid med flere bestemmelser i gældende lokalplan som bl.a. foreskriver bevarelse af klubbernes lokaler og at teksten i budgetaftalen om at ændringer i projektet krævede enighed i blandt budgetpartierne, gjorde umiddelbart ikke det store indtryk på borgmesteren.

Borgmesteren valgte efter en længere debat at trække SF, Enhedslisten, Konservative og Radikale til side. Det er ikke gruppen af partier der står bag budgetaftalen, men de partier der trods alt vaklede på baggrund af oplysningen om at projektet var i strid med lokalplanen og som skulle dække borgmesterens ryg af.

Efter 20 min suspendering af mødet læste borgmesteren en beslutningstekst op i byrådssalen. Det henstår i det uvisse, hvad der fik overbevist de fire partier om at stemme for at sende det nye stibroprojekt i udbud. Men faktum er, at borgmesteren med sit nye flertal stillede sig bag en dispensation fra en gældende lokalplan uden at høre de berørte borgere og en beslutning om at sende stibroen til 40 mio. nu plus 15 mio. kr. i udbud uden om sine budgetparter. Det er magtarrogant.

Det kan konstateres, at borgmesterens respekt for gældende lokalplaner, demokratiske processer og budgetaftaler ligger på et meget lille sted. Magtarrogancen slider på samarbejdsklimaet og skaber kaotiske tilstande i byrådet. Borgerne betaler prisen..

Til historien hører at vi har sparet gevaldigt på driften for at rydde op efter Joy Mogensen som fik kassebeholdningen fra knap 900 mio ned til 70 mio og tæt på ad administration. Kassen er ved at bygges op på bekostning af velfærden og så starter den socialdemokratiske tilgang atter…