Langt flere ikke-vestlige end danske mænd har en dom, når de fylder 30 år

0
2940
Mænd med ikke-vestlig baggrund dømmes oftere for kriminalitet end med mænd dansk oprindelse.

Over halvdelen af tre årgange af mænd fra Libanon, Somalia og Marokko er blevet dømt for at overtræde straffeloven i Danmark. Blandt danske mænd i de samme årgange er det 18 procent

Mænd med ikke-vestlig baggrund bliver langt oftere dømt for lovovertrædelser i Danmark, end deres jævnaldrende danske mænd. Det viser nye undersøgelser fra tænketanken Unitos, der har fokus på indvandringen i Dannmark.

Unitos har tidligere dokumenteret at ikke-vestlige mænd født i 1987 bliver oftere dømt efter straffeloven i Danmark end danske mænd. Nu viser nye undersøgelser, at årgang 1987 ikke var et særtilfælde.

På baggrund af tal fra Justitsministeriet har Unitos kigget på, hvor mange mænd i årgangene 1985-87, der havde en dom for at overtræde straffeloven, da de fyldte 30 år. Tallene viser, at en langt større andel af indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund har en dom, sammenlignet med danske mænd.

Det er især mænd med rødder i Somalia, Libanon, Syrien og Marokko, der ofte bliver dømt.

Tallene ser sådan ud:

Somalia: Ud af 357 mænd, der er indvandrere eller efterkommere fra Somalia, er 222 personer dømt efter straffeloven. Det svarer til 62 %.

Libanon: Ud af 535 mænd, der er indvandrere eller efterkommere fra Libanon, er 322 personer dømt efter straffeloven. Det svarer til 60 %.

Marokko: Ud af 181 mænd, der er indvandrere eller efterkommere fra Marokko, er 98 personer dømt efter straffeloven. Det svarer til 54 %.

Til sammenligning er det 14043 ud af de i alt 78120 danske mænd, der er født i 1985-87, som er dømt for at overtræde straffeloven. Det svarer til 18 procent.

Illustration fra Unitos undersøgelse.

Unitos har også kigget på, hvor stor en andel af de 30-34 årige efterkommere, der har fået en ubetinget eller betinget fængselsdom. Her er det igen Libanon og Marokko, der skiller sig markant ud i negativt favør.

Begge grupper er på 250 personer og blandt disse var der 121 efterkommere fra Libanon og 113 efterkommere fra Marokko, der havde en fængselsdom pr. 31.12.2018. Det svarer til hhv. 48 og 45 procent.

Blandt danske mænd i alderen 30-34 år var det 12 procent, der pr. 31.12.2018 havde fået en fængselsdom.

Undersøgelsen fra Unitos kan læses her.