Kun DF og Enhedslisten er klar til at indeksere børnecheck for EU-borgere

0
2163
Danmark udbetalte i 2018 mindst 100 millioner kroner i børnecheck til børn af europæiske arbejdstagere, der bor i deres hjemland. Beløbet kan dog være helt op til 235 mio. kr., i følge skatteministeriet, for der skelnes ikke mellem EU-borgere, tredjelandsborgere og danskere borgere bosat i udlandet.

Stort flertal i Folketinget er enige om, at det er urimeligt, at EU-borgere fra lande med meget lavere leveomkostninger end Danmark, skal have fuld børnecheck, fordi de arbejder i Danmark. Men kun Dansk Folkeparti og Enhedslisten er parate til her og nu at udfordre EU-systemet, viste førstebehandling af DF-forslag i sidste uge 

Dansk Folkeparti og Enhedslisten er de eneste partier i Folketinget, som er klar til at udfordre EU-systemet og lave en indeksering af børneydelsen for EU-borgere i Danmark.

I sidste uge var der førstebehandling i Folketinget af forslag fra Dansk Folkeparti om en indeksering. DF mener, at børneydelsen skal gøres afhængig af leveomkostningerne i modtagerens land, så eksempelvis en rumæner, der arbejder i Danmark, ikke får den fulde børnecheck til børn i Rumænien, hvor leveomkostningerne er meget lavere.

Skatteminister: Vil være i strid med EU-retten

Modellen er allerede indført i Østrig, og DF har længe presset på for en tilsvarende model i Danmark. Men selv om et stort flertal af partier i Folketinget er enige om, at det er urimeligt, at der skal udbetales fuld børnecheck til alle, uanset leveomkostninger, så vil hverken regeringspartierne eller Socialdemokratiet, Radikale, Alternativet og SF være med til at indføre systemet nu. Partierne mener nemlig, at det vil være i strid med EU-retten.

Som skatteminister Karsten Lauritzen sagde under førstebehandlingen:

”Det er ikke rimeligt, at der skal ske udbetaling af en fuld dansk børnecheck, hvis barnet bor i et land, hvor den er tre gange så meget værd. Det er imidlertid vurderingen, at hvis en indeksering skal være i overensstemmelse med EU-retten, forudsætter det en ændring af forordning 883 om koordinering af de sociale sikringsordninger. Og vi må desværre erkende, at hovedparten af EU-landene er imod en EU-indeksering,” sagde han.

Er tre gange så meget værd i Bulgarien

Beregninger foretaget i Skatteministeren viser, at indekserede man børnechecken efter købekraften, ville ydelsen til et barn på 5 år i Bulgarien være ca. 5000 kr., i Letland ca. 7200 kr. og i Polen 6100 kroner om året. Det er kun ca. halvdelen af det faktisk udbetalte beløb på 14.148 kroner.

Dansk Folkepartis EU-ordfører Kenneth Kristensen Berth er skuffet over den manglende vilje til at udfordre EU:

”Jeg synes man optræder overdrevent forsigtigt. Skatteministeren advarer om, at vi ligesom Østrig vil få en åbningsskrivelse om en traktatkrænkelsessag fra EU, hvis vi gør det her. Men dem fik vi altså 120 af fra 1. januar 2014 til 1. januar 2019. Så det burde vi kunne leve med. Så må vi se, hvad EU-domstolen siger, hvis de vælger at føre sagen hele vejen,” siger Kenneth Kristensen Berth.

Kenneth Kristensen Berth, EU-ordfører, Dansk Folkeparti. Foto: Steen Brogaard

Indekserer allerede

Han pegede under debatten på, at Østrig har anlagt en anden fortolkning af EU-juraen end den danske regering. Østrig henholder sig til, at det kun er ulovligt at forskelsbehandle, hvis det sker på et usagligt grundlag. Og Danmark har allerede indført indeksering i udbetalingen af børnechecken, som er gjort afhængig af indkomst. Derfor kan det ikke betragtes som usagligt at indekseringen udvides, mener Kenneth Kristensen Berth.

”For mig er det her et spørgsmål om rimelighed. Det er simpelthen ikke rimeligt, at vi skal sende hvad der svarer til en månedsløn ned til en familie i eksempelvis Rumænien eller Bulgarien. Det kan ingen jo se fidusen i, og så længe vi har arbejdskraftens frie bevægelighed i EU, så vil antallet af EU-borgere, der arbejder i Danmark, blive med at stige, og derfor bliver vi nødt til at ændre systemet,” siger Kenneth Kristensen Berth.

S: Systemet skal granskes

Han kalder det en gratis omgang, når de øvrige partier kritiserer systemet, men ikke vil være med til at ændre det. Han øjner dog en lille åbning hos Socialdemokratiet, hvis ordfører Peter Hummelgaard under debatten sagde:

”Jeg synes at alle de mange partier, der er enige om det her i dag, i første omgang burde vælge at træde sammen om en beretning til det her beslutningsforslag og pålægge regeringen og eventuelt også en kommende regering den opgave at få klarlagt det her område meget, meget nøje. Hvad er det, der eventuelt ville skulle til, for at det ville blive lovmedholdeligt?,” sagde Peter Hummelgaard.

I følge Skatteministeriet blev der i 2016 udbetalt ca. 242 mio. kroner i børnecheck til børn udenfor Danmark. Heraf blev 153 mio. kroner udbetalt til udenlandske statsborgere, mens 88 mio. kr- blev udbetalt til danske statsborgere.