Kristian Thulesen Dahl: DF skal være ‘stormtropper’ for en ordentlig ældrepleje

0
1388
Kristian Thuesen Dahl, formand for Dansk Folkeparti. Foto: Carsten Lundager

Ældrepleje bliver topprioritet for Dansk Folkeparti ved kommunalvalget, siger DFs formand inden weekendens årsmøde

Dansk Folkepartis kandidater til kommunalvalget får en meget vigtig opgave med at sætte ældrepleje på dagsorden ude i kommunerne.

Det siger DFs formand Kristian Thulesen Dahl forud for weekendens årsmøde i Herning.

Der er præcis to måneder til kommunalvalget den 16. november, og årsmødet skal – også – bruges til at skyde gang i den sidste og afgørende del af den kommunale valgkamp. Her skal ældrepolitik stå helt centralt for Dansk Folkeparti, fastslår Kristian Thulesen Dahl.

”Vores folk skal være ’stormtropperne’ i forhold til at sikre en ordentlig ældrepleje. Vi skal både sikre, at der er de fornødne ressourcer til stede, og vi skal sikre, at der hele tiden er fokus på at kunne tiltrække og fastholde medarbejdere,” siger Kristian Thulesen Dahl.

Minimumsstandarder på børneområdet kan gå ud over ældre

Han frygter, at ældreplejen vil blive forringet i mange kommuner de kommende år. Mange steder fordobles antallet af +80 årige de kommende år, og mange af disse får brug for pleje og omsorg. Samtidig har kommunerne store problemer med at skaffe arbejdskraft til ældreplejen. Problemer der ifølge Kristian Thulesen Dahl ikke bliver mindre af, at regeringen og dens støttepartier har indført minimumsstandarder på børneområdet.

”Hvis kommunerne ikke kan leve op til minimumsstandarderne, fordi de mangler arbejdskraft på området, så er der en risiko for, at de leder arbejdskraft fra ældre- til børneområdet. Så det løft man får til børnene, det sker ved kannibalisere ældreplejen. Den udfordring har regeringen og støttepartier overhovedet ikke adresseret, så her får Dansk Folkeparti virkelig en central rolle i forhold til at sætte fokus på problemet og pege på løsninger,” siger Kristian Thulesen Dahl.

Gør brug af seniorerne

Løsningen ifølge Dansk Folkeparti er bl.a. at gøre brug af den arbejdskraftreserve, som seniorerne udgør. Både dem, der stadig er på arbejdsmarkedet men har svært ved at skaffe sig et job, men også dem, der har forladt det, men gerne vil bevare en tilknytning.

”Det kan godt være at en senior ikke løber lige så hurtigt som en 26-årig, men så har seniorerne noget erfaring, empati og menneskekundskab, som kan bruges rigtig mange steder i vores velfærdssamfund. Det handler både om dem, som er på arbejdsmarkedet, men føler sig frasorteret på grund af alder, men også om dem, som gerne vil fortsætte efter pensionsalderen, hvis de var efterspurgte,” siger Kristian Thulesen Dahl.

“Det kan godt være en senior ikke løber lige så hurtigt som en 26-årig, men så har de noget erfaring, empati og menneskekundskab, som kan bruges rigtig mange steder”

Han glæder sig på den baggrund over regeringens forslag om at pensionister ikke længere skal modregnes i pensionen, når ægtefællen arbejder. Men der skal mere til.

”Vi kan fra Christiansborgs side lave præmieringsordninger, så der er en gulerod. Men det er ikke kun et spørgsmål om løn. Vi skal også have et helt andet blik for at skabe fleksible løsninger for seniorer. Når folk kommer op i årene, bør man tage en samtale med dem om, hvordan jobbet kan indrettes på en måde, så de har lyst til at fortsætte,” siger Kristian Thulesen Dahl.