Konventioner står i vejen: Danmark må ikke afskaffe strafrabatter

0
2413
Danbsk Folkeparti fremsatte tidligere på året et beslutningsforslag om at afskaffe strafrabatter. Justitsministeriet afviser, at det er muligt med henvisning til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Fra Folketings-TV

”Et klasseeksempel på, hvordan konventionerne står på forbrydernes side,” siger DFs retsordfører Peter Skaarup om svar fra Justitsministeriet

Den 3. maj 2019 blev den 19-årige KKA dømt ved retten i Silkeborg for hele 19 forbrydelser, heriblandt flere knivrøverier. Han fik tre års fængsel, men på grund af sin unge alder og fordi der var gået flere år siden den første anmeldelse, så slap KKA med kun seks måneders fængsel.

“KKA skal straffes med tre års fængsel. Seks måneder skal afsones nu. Resten af straffen skal ikke afsones,” står der i dombogen, som B.T. sidste år citerede fra.

Sagen er et af mange eksempler på, at danske domstole giver strafrabatter, når sager trækker ud. Ifølge B.T. viste en undersøgelse fra Rigsadvokaten sidste år, at de danske domstole de seneste seks år har givet strafrabat i 68 sager.

I sagen om KKA blev strafrabatten udløst, selv om den unge forbryder i forvejen havde en dom på to års betinget fængsel for tyveri og brandstiftelse – og selv om de 19 forbrydelser, han blev dømt for, omfattede flere grove røverier, hvor KKA med kniv havde truet en buschauffør og ansatte på to McDonalds-restauranter til udlevere omsætningen. Han havde også brugt kniven til at forsøge at true en ældre mand til udlevere sin bil.

Står det til Dansk Folkeparti skal strafrabatter afskaffes. DF fremsatte for nylig et beslutningsforslag om afskaffelse af strafrabatter. Forslaget blev behandlet i Folketinget den 14. januar.

”Uagtet den tid en sagsbehandling tager, må det aldrig være til gerningsmandens fordel. At lade en lang sagsbehandlingstid være en fordel for gerningsmanden er absolut ikke rimeligt,” lød det i DFs beslutningsforslag.

Afskaffelse i strid med menneskerettighedskonvention

Men Danmark kan ikke afskaffe strafrabatter. Det vil nemlig være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK). Det fremgår af et svar fra Justitsministeriet til DFs retsordfører Peter Skaarup.

”(…) I de straffesager, hvor der i forbindelse med domsafsigelsen konstateres en krænkelse af EMRK artikel 6 som følge af lang sagsbehandlingstid, er medlemsstaterne således forpligtede til at kompensere for krænkelsen. Det vil derfor ikke være muligt inden for rammerne af EMRK at afskaffe brugen af strafnedsættelse som kompensation for lang sagsbehandlingstid, hvis der ikke i stedet indføres en anden form for kompensation, f.eks. en økonomisk godtgørelse,” skriver Justitsministeriet.

“Det vil derfor ikke være muligt inden for rammerne af EMRK at afskaffe brugen af strafnedsættelse som kompensation for lang sagsbehandlingstid”

Justitsministeriet i svar til Peter Skaarup (DF)

Med andre ord: Hvis sagen har været lang tid undervejs, skal den dømte kompenseres – enten ved at nedsætte straffen eller ved at give vedkommende en økonomisk godtgørelse.

“Konventioner står på forbrydernes side”

Peter Skaarup ryster på hovedet af svaret. Han mener det viser, at konventionerne beskytter gerningsmanden fremfor offeret:

”Det her svar fra ministeren er et klasseeksempel på, hvordan konventionerne står på forbrydernes side. Det synes at være mere synd for gerningsmanden på anklagebænken end for ofrene, og derfor skal gerningsmanden have en form for kompensation,” siger Peter Skaarup til ditOverblik.

Svaret får DF til endnu en gang at opfordre regeringen til at søge en genforhandling af konventionerne:

”Det er helt uhørt, at konventionerne på den måde låser vores danske retsstat til fordel for forbryderne. I Dansk Folkeparti vil vi helt afskaffe strafrabatten, og derfor skal konventionerne genforhandles. Det opfordrer vi nu regeringen på det kraftigste til at komme i gang med,” siger Peter Skaarup.