DF vil forhindre, at kommuner sparer ældre-klippekort væk

0
2365
I mindst 16 kommuner ser det ud til, at svage ældre fra næste år må kigge langt efter klippekortsordningen, der giver ret til en halv times ekstra hjælp om ugen,

Klippekortet, som giver de dårligst stillede ældre mulighed for at få en halv times ekstra hjælp om ugen, bør skrives ind i serviceloven, så kommuner ikke kan spare det væk, mener Dansk Folkepartis ældreordfører Karina Adsbøl

Det var tænkt som en hjælp til de dårligst stillede ældre, men nu er en række kommuner i fuld gang med at afskaffe det.

Mindst 16 kommuner vil spare det klippekort væk, som giver beboere på plejehjem eller modtagere af hjemmehjælp mulighed for at få en halv times ekstra hjælp om ugen efter eget ønske.

Men de spareplaner skal stoppes, mener Dansk Folkepartis ældreordfører Karina Adsbøl. Hun vil have klippekortet skrevet ind i serviceloven som en rettighed. Det vil nemlig forhindre, at kommunerne kan spare det væk.

En del af værdighedsmilliarden

Klippekortet blev indført i forbindelse med den såkaldte værdighedsmilliard til ældre, som Dansk Folkeparti og den daværende regering aftalte på finansloven i 2016. I 2017 og 2018 blev der øremærket 380 millioner kroner til ordningen, men fra 2019 er pengene gået via bloktilskuddene til kommunerne, og dermed har de fået mulighed for afskaffe den.

”Pengene er givet, men flere kommunerne har valgt at prioritere anderledes. Det synes jeg er brandærgerligt. Klippekortet er en rigtig god ide, som DF har kæmpet for. Det giver de ældre noget selvbestemmelse over eget liv, når de kan vælge en halv times hjælp efter eget ønske,” siger Karina Adsbøl.

DF-ordføreren foreslår konkret, at klippekort skrives under servicelovens paragraf 83. Hun har forslaget med under de aktuelle forhandlinger om fordelingen af resterne fra satspuljen, som blev nedlagt sidste år.

Ældre Sagen: Hjælp til ensomme ældre

Ældre Sagen og Danske Ældreråd, som tæller ældreråd i alle landets 98 kommuner, mener også, at klippekortet skal være en del af serviceloven.

”Vi ved, at 50.000 danskere over 65 år er ramt af ensomhed. Klippekortet kan give mennesker, der ellers ikke kommer ud, mulighed for for eksempel at overvære barnebarnet spille fodbold. Det fine ved ordningen er, at den ældre selv kan afgøre, hvad der giver livskvalitet,” siger seniorkonsulent i Ældre Sagen, Per Tostenæs, til Jyllands-Posten.